HBDH Kürdistan Milisleri: Mardin’de bir korucuya ait mülk imha edildi

 Mardin’de bir korucuya ait mülk imha edildi

18.05.2021 gecesi 01:00 sıralarında Mardin Kızıltepe ilçesi Akarsu köyünde korucu Ümit Kavak isimli şahsa ait saman dolu ahır Şehid Sinan Dersim Devrimci İntikam Hamlesi kapsamında milislerimiz tarafından ateşe verildi ve tümden imha edildi.

Faşist Türk rejiminin yıllardır yürüttüğü imha, asimilasyon, Kürt soykırım ve katliamlarında aktif rol alan Ümit Kavak adlı kontra Türk devleti ve çeteleri ile yürütülen savaşta, kendi toplumu ve ülke değerlerine ihanet ederek düşman saflarında yer almış, düşmandan mükafat olarak aldığı sermaye ile tarım ve ziraat görünümü vererek düşman için hizmet etmekten asla geri durmamıştır. Sahip olduğu bütün her şey halkımızın, emekçilerin alın teri üzerinden ve yoldaşlarımızın kanı üzerinden yürütülen kirli soykırım savaşında düşmandan aldığı sermayedir. Bu soykırım savaşında yer alıp ve düşmanla birlikte halklara karşı suç işleyen bütün işbirlikçi ve ihanetçi kesim ve kişiler birleşik devrim hareketimizin hedefi olacaktır. Bu eylemimiz ölümsüzleşen büyük öncü komutan Haki Karer yoldaşımızın anısına bağlılık gereğidir.

Türkiye ve Kürdistan’da sömürüyle, sömürgecilikle, işbirlikçilikle ve sermayeyle ajanlık faaliyetleri yapan her kişi ve kurum hedefimizdir. Her yerde, her gün bu devrim düşmanlarını vurmaya ve yok etmeye devam edeceğiz.

HBDH olarak Türkiye ve Kürdistan halklarını, işçi sınıfını ve diğer bütün ezilen halkları birleşik devrim mücadelemize katılmaya, mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

HBDH Kürdistan Milisleri