HBDH Mahir Çayan Milisleri: “İstanbul’da Kızıldere Direnişi’ni Selamladık!”

İstanbul’da Kızıldere Direnişi’ni Selamladık!

Kızıldere, aşılmaz bir siper yoldaşlığı manifestosudur. ‘71 silahlı çıkışının, devrimci kopuşun önder ve savaşçılarının kahramanlık örneğidir. Devrim için, halklarımızın kurtuluşu için birleşik devrim yolunda çekincesiz ileri atılan feda kuşağının ölümsüz önderleri, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

HBDH Mahir Çayan Milisleri olarak İstanbul’da yazılamalar yaptık.

29 Mart günü hem Kızıldere’yi anmak için yazılamalar yaparken, hem de ajan ve işbirlikçilere yönelik uyarı içerikli duvar yazılamaları gerçekleştirdik.

Kızıldere Ruhuyla Faşizmi Yeneceğiz!

Faşizme Karşı İleri! Daha İleri!

Faşizmi Yeneceğiz, Özgürlüğü Kazanacağız!

Tek Yol Birleşik Devrim!

HBDH Mahir Çayan Milisleri