HBDH Sinan Dersim Milisleri: “Erdoğanların TÜGVA’sı hedefimiz oldu”

Erdoğanların TÜGVA’sı hedefimiz oldu

21 Nisan 2022 günü 05:30 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA şubesine EYP ile bombalı eylem gerçekleştirdik. HBDH Sinan Dersim Milisleri olarak yaptığımız eylem sonrası birimimiz güvenli şekilde eylem alanından çekilmiştir.

Faşizme, sömürüye ve sömürgeciliğe karşı savaşımız yeni bir boyut kazanmıştır. AKP-MHP öncülüğünde sömürgeciliğin ve faşizmin başlattığı 17 Nisan’daki son kanlı savaşına karşı cevabımız her yeri devrimci eylem alanlarına çevirmek olmuştur. Faşizmin bu savaşı sadece birleşik devrimin gerilla alanlarıyla sınırlı kalmayacak, Türkiye işçi sınıfı ve onun mücadelesi de ağır saldırıların hedefi olacaktır. Bu savaşa seyirci kalan herkes, özellikle de sessiz kalan emek, demokrasi ve anti-faşist güçler bilsin ki, faşizm kazanırsa çok daha kanlı bir diktatörlüğün karanlığına mahkum kalınacak.

HBDH ve onun bileşenleri faşizmin bu son savaşına karşı daha büyük bir savaşla yanıt verecektir. Son bir hafta içerisinde metropollerde ortaya koyduğumuz eylem çizgimiz bunun kanıtıdır. Faşizmin anladığı dil ve onu yok edecek tek çizgi ortaya koyduğumuz devrimci savaş çizgisidir.

Şimdi faşizme karşı olduğunu ifade eden her kesim ya bu savaşa seyirci kalarak kendi sessiz yenilgisi için sırasını bekleyecek ya da başlattığımız topyekün savaş çizgisi ile güçlerini birleştirerek faşizme karşı zaferin parçası olacaktır. Faşizme karşı bir şey yapmak isteyen tüm kesimlere çağrımız budur; eyleme geçin, her yerde faşizmin kurumlarını ve onun unsurlarını hedef alın.

Söz konusu Kürt halkına saldırmak olduğunda nasıl ki iktidarıyla muhalefeti aynı sıraya giriyorsa, söz konusu işçileri azgınca sömürmek, direndiğinde copla ezmek olduğunda nasıl ki TUSİAD’ı, MUSİAD’ı aynı korodan konuşuyorsa bunlara karşı hiçbir ayrım yapmadan, hiçbirinden medet ummadan işçilerin ve ezilen halkların iktidarı için savaşmalıyız.

Zindanlarda onurumuz olan devrimci tutsaklara el kaldıran gardiyanından savcısına, ekmeği için kölece çalıştırılan işçiye tekme atan aşağılayan patronundan taşeronuna, meydanlarda direnen analara, kadınlara, gençlere, siyasetçilere barbarca saldıran üniformalı çetelere tek cümlemiz bir hafta içinde gerçekleşen eylemlere baksınlar ders alsınlar. Saraylarda yaşayanların iktidarı daim olsun diye yaptığınız halk düşmanlığının bedeli olarak gazetelere üçüncü sayfa haber olursunuz. Çünkü hesapsız bırakmayacağız.

Yaşasın HBDH!

Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız!

İleri…Daha İleri…

HBDH Sinan Dersim Milisleri