HBDH YK: Baran Serhat Yoldaş Birleşik Devrim Mücadelemizde Yaşıyor-Savaşıyor!

Baran Serhat Yoldaş Birleşik Devrim Mücadelemizde Yaşıyor-Savaşıyor!

Devrimci savaşım, nice bedeller ödenerek bugünlere ulaştı ve yine büyük bedeller pahasına yürütülmeye devam etmektedir. Tesadüfen bir yol bulma eylemi değil bilakis, yaşamı uğruna ölecek kadar çok seven binlerce devrim neferinin çizdiği şanlı yoldur devrim yürüyüşü. Ve bu yürüyüşte kimi yoldaşlar vardır ki, yüklendikleri misyon ve yürüttükleri mücadele ile öncülük rolü oynarlar. Tıkanıklıkları aşan, çaresizlik, umutsuzluk ve karamsarlığa karşı devrimci militan duruşu örgütleyen ve imkansızlıklara meydan okuyarak her bir mevziyi direniş kalesi haline getirmeyi görev bilirler. Ölümsüz komutan Baran Serhat yoldaş da bu öncülerimizdendi. Görevinin başında, savaş siperlerinde faşist “T.C” devleti ve çetelerinin 23 Mart 2019’da gerçekleştirdiği suikast saldırısı sonucu ölümsüzleşti.

Baran Serhat yoldaş, kabına sığmayan ve sürekli gelişmeyi-geliştirmeyi, ilerlemeyi ve ilerletmeyi kendisine perspektif olarak edinen, yol-yöntem bulma ve yaratma noktasında tüm benliği ile çalışan öncü bir devrimciydi. Bu öncü devrimci çizgisi mücadele yaşamında da somutlaşmıştı. Türkiye-Kuzey Kürdistan şehirlerinden zindanlara, Kürdistan dağlarından Rojava’ya uzanan bu serüvende nice kazanımların elde edilmesinde en öndeydi, silah elde ezilen halkların yanı başındaydı. Egemenlerin sınırlarla parçaladığı ve her metrekaresine savaş sığdırdığı kadim Kürdistan coğrafyasının ve halklarının özgürlüğü için politik-askeri çalışmaların öznesi olarak tarihsel görevinin başındaydı. Hem ülke devrimi hem de Rojava’nın işgalcilere-çetelere karşı savunulması ve yeniden inşası için halklar ile devrimciler arası köprü olma görevini de üstlenmişti.

Baran Serhat yoldaş köklerine sıkı sıkıya bağlı; Denizlerin, Mahirlerin, İbrahimlerin, Mazlumların siper yoldaşlığı çizgisini sürekli devrimci mücadelesinde güncel tutan, rehber edinen bir devrimciydi. O miras ve bilinç, Rojava’da devrimci güçlerin yan yana gelmesinde öncü rol oynadı. Enternasyonalist bayrağın Rojava’da dalgalanmasına vesile olmasıyla birlikte bunu daha da ileri taşımak için Türkiye-Kuzey Kürdistan halklarının özlemi olan HBDH’ın kurulması ve ileriye taşınmasında önemli görevler üstlendi. HBDH’ın, devrimci mücadelenin ihtiyaçlarına cevap olabilecek bir yapılanmaya kavuşması için tüm gücüyle katılım gösterdi.

AKP/MHP faşist iktidarının, deprem ve sonrası yaşananlarla geniş halk kitleleri nazarında teşhir olduğu, halk düşmanı karakterinin bir kez daha tescillendiği bir süreçten geçerken devrim zorunluluğunu milyonlara ulaştırmak gerekmektedir. Çünkü tüm kurumlarıyla birlikte çürümüş olan sistemin halk yığınlarına, felaket, sefalet, savaş, katliam ve baskı dışında yaşatacağı bir şey kalmamıştır. İşçi ve emekçilerin bir lokma ekmeğe muhtaç bırakıldığı, Kürdistan dağlarının kimyasallara boğulduğu, kadınların ve ezilen cinsel kimliklerin kırıma uğradığı, doğanın sermayenin çıkarları uğruna talan edildiği, aşırı kar ve rant için yüz binlerin enkaz altında bırakıldığı koşullarda devrim mücadelesini zafere taşımak dışında bir seçenek bulunmamaktadır. Bunun için de devrimci görevlere var gücümüzle sarılmalı, devrimci militan duruşu örgütlemeli, birleşik mücadeleyi büyütmeliyiz.

Baran Serhat yoldaş ve tüm şehitlerimize bağlılık, devrimci görevlerin büyük bir özveriyle omuzlanmasını koşullamaktadır. Onları anmak, faşizme ve kapitalist sisteme karşı devrimci savaşımı geliştirmek demektir. HBDH olarak, kentlerden dağlara, zindanlardan sokaklara faşist iktidardan hesap soracak, Baran Serhat yoldaşı mücadelemizde yaşatacak ve birleşik devrim yürüyüşümüzü ölümsüzlerimizin izinden zafere ulaştıracağız.

Baran Serhat yoldaş ölümsüzdür!

Devrim şehitleri ölümsüzdür!

Yaşasın birleşik devrim mücadelemiz!

HBDH Yürütme Komitesi

23 Mart 2023