HBDH YK: “Kürt Halkına Dönük Katliamların Hesabını Misliyle Soracağız!”

Kürt Halkına Dönük Katliamların Hesabını Misliyle Soracağız!

Konya/Meram’da faşist bir katliam gerçekleşti. Daha önce de “burada tek bir Kürt kalmayacak” söylemi ile tehdit edilen ve saldırıya uğrayan Kürt aile 7 ferdiyle beraber topluca katledildi.

Söylenecekleri çok açık söylemek gerekiyor. Faşizm, bütün militarist güçlerinin yanı sıra dayandığı kitle tabanını, sivil faşist katliamcı güçlerini de açık bir biçimde harekete geçirmiş durumdadır. Bütün olgular faşist Türk devletinin iktidarını korumak ve bu zulüm düzenini sürdürmek için hiçbir şeyden kaçınmayacağını ortaya koyuyor. Faşizmin her türlü alçak yöntemini uyguluyorlar ve şu ana kadar yaptıklarıyla Hitlere benzeyen bir faşizmi uygulamakta tereddüt etmeyeceklerini gösteriyorlar.

Faşizm ile mücadele onu ezmek bitirmek için mücadeledir. Faşizmle mücadele onu soluksuz bırakıp anladığı dilden cevaplarla etkisiz kılma mücadelesidir. Faşizmle mücadele caddelerdir, sokaklardır, meydanlardır, alanlardır. Buralarda verilir. Faşizmle mücadele bir savaştır ve onun yasalarıyla yürür. Faşizme yenilmemenin, onun altında ezilmemenin yolu onu yenmektir! Onu ezmektir!

Bu devlet faşisttir! Katliamcıdır, vahşidir! Tıpkı hükümetin başındaki eli kanlı faşistin hiçbir şeyden çekinmeden açık açık söylediği gibi Taliban’dan, DAİŞ’ten, eli kanlı barbar çetelerle hiçbir anlayış ve düşünce farkı yoktur. Yaşadığımız katliamlarla görülmüştür ki pratik uygulama olarak faşist iktidar en az onlar kadar vahşi en az onlar kadar insani değerlere yabancı ve onlar kadar canidir.

Konya/Meram katliamı açık bir devlet katliamıdır! Faşist devlet kendi kitle tabanının önünü açmış, faşist güruhları harekete geçirmiştir. Bu tespiti içermeyen her açıklama eksiktir, yanlıştır, yanıltıcıdır. Halklarımız durumu tüm çıplaklığıyla görmelidir. Büyük bir savaşın yürüdüğü Kürdistan ve Türkiye topraklarında savaşın dışında kalan hiçbir alan kalmamıştır. Verilen büyük mücadeleler karşısında yönetme gücünü her geçen gün daha büyük bir ölçekte yitiren burjuva faşist devlet iktidarını koruyabilmek için elindeki her şeyi kullanmaktan çekinmemektedir. Bu aynı zamanda, büyük, hem de çok büyük bir korkunun ifadesidir. Çünkü, Birleşik devrim mücadelesi ve birleşik devrimin güçleri her geçen gün büyümekte yaygınlaşmakta ve güçlenmektedir. Faşizmi iktidarını kaybetme ve çökme korkusuna iten olguların başında Birleşik Devrim’in ilerleyişi gelmektedir. Ve bu yüzden birleşik devrimin en dinamik güçlerine saldırıp onları bastırmak, sindirmek istemektedir. Konya/Meram katliamı da son dönemde yaşanan bütün faşist saldırı ve katliamlar gibi bunu amaçlamaktadır.

Sinmeyeceğiz! Yılmayacağız! Ne olursa olsun, sonuna kadar, faşizmi yıkana kadar ilerleyeceğiz!

Emekçiler, halklarımız;

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki yaşanan bütün faşist saldırı ve katliamların cevapları verilecektir.

Faşizm karşısında mücadele edilemeyecek, ezilemeyecek bir güç değildir. Onu yenilmez baş edilemez bir güç olarak göstermeye çalışanların hepsi düşmanın ta kendisidir. HBDH, bugüne kadar verdiği mücadele ve yürüttüğü savaşım ile her alanda burjuva faşist devletin başa çıkılamaz olduğu efsanesini yerle bir etmiştir. Bu saldırı ve katliamlarla görülen çaresiz çırpınışları boşunadır, bu düzen bitmiştir, çökmektedir. Bu sonu onlara yaşatmak ve halklarımız için muhteşem bir son yaratmak ise bizim ellerimizdedir.

Faşizm ona karşı ayağa kalkmadan onunla savaşmadan yıkılmaz. Ayağa kalkın!

Faşizme karşı savaşa güç verin.

Faşist saldırılara karşı her türlü araçla karşılık vermek için örgütlenin.

Faşizm silahla geliyor, sizde silahlanın. Silahlı güçlerimizle ilişkilenin.

Kendi öz savunmanızı gerçekleştireceğiniz ve faşist odakları onlar saldırıya geçmeden dağıtabileceğiniz örgütlenmelerinizi oluşturun.

Antifaşist mücadele, faşist devletin halklarımıza karşı açtığı savaşa karşı onu yıkmak için savaşmak demektir.

Faşizme karşı savaşa katılın. Faşizme karşı savaşı büyütün.

Meram katliamında yitirdiğimiz 7 canımızın anıları önünde saygı ile eğilirken HBDH olarak bütün faşist katliamların hesabını soracağımızı belirtiyor ve bir kez daha faşizme karşı mücadeleyi zafere ulaştırma sözümüzü yineliyoruz.

FAŞİZME KARŞI AYAĞA KALKIN, ÖRGÜTLENİN SAVAŞIN!

FAŞİST DEVLETİ YIKACAĞIZ!

HBDH YK

31.07.2021