HBDH YK: Sinan Dersim Yoldaş, Birleşik Devrimci Savaş Bayrağımızdır!

 Sinan Dersim Yoldaş, Birleşik Devrimci Savaş Bayrağımızdır!

Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin Yürütme Komitesi üyesi olan Sinan Dersim (Dalokay Şanlı) yoldaş 2020 yılının 27 Ekim’inde Medya Savunma Alanları’nda ölümsüzleşti. Sinan Dersim yoldaşın ölümsüzleşmesinin ikinci yılında HBDH, onun emeği, çabası, iradesi ve kararlılığıyla bugünlere geldi. Bugünden sonra da yol güzergahımız onun devrimci savaş çizgisinden bir an bile sapmadan ilerlemeye devam edecektir. Birleşik devrim, bugün onun şahsında tüm ölümsüzlere ve halklara tekrardan söz veriyor: Faşizmi yıkacağız, özgürlüğü kazanacağız!

Halkların, işçi sınıfının, kadınların, Kürtlerin, Alevilerin ve bütün ezilenlerin faşizme karşı kurtuluş umudu olan birleşik devrimin mücadele pratiği ölümsüzlerimizin pratikleridir. Sinan yoldaş, HBDH kurulduğu andan itibaren merkezi düzeyde aldığı sorumluluklarını yarının daha büyük bir savaşı için en büyük emekle yerine getirdi. Onun her bir emeği, ezilenlerin kurtuluşunun en kısa sürede olacağı bilinciyle oluştu. O yüzden hem birleşik devrimin savaşçılarını en üst niteliklerle donattı hem de faşizme karşı savaşın her bir alanında kritik sorumluluklar üstlendi. O, devrimin yılmaz bir öncüsü oldu.

Bugün Türkiye’de ve Kuzey Kürdistan’da büyük bir devrimci savaş yürütülüyor. Birleşik devrimin her bir parçası Sinan Dersim kararlılığıyla adımlar atıyor. Bu kararlılık neticesinde faşist iktidarın kimyasal silah saldırıları, taktik nükleer bombaları, gözaltıları, tutuklamaları ve bütün saldırıları devrimimizin bu fırtınalı yürüyüşünü engelleyemiyor. Çünkü, mayamızda ölümsüz Sinan yoldaşların neşesi, güleryüzü ve kimsenin beklemediği anda gerçekleştirdiği pratikler var. Onun, HBDH’ın ilk milis eylemlerinden gerilla mücadelesine ve fiili meşru mücadele alanlarına kattığı deneyimlerden bugünlere kadar uzanan mücadelesi, bu fırtınanın şartlar ne kadar zor olursa olsun dinmemesini sağlıyor. O yüzden Sinan yoldaş, birleşik devrimin her anlamıyla yoldaşlaşmasının ismidir.

Bugün tarihi bir süreçten geçiyoruz. AKP-MHP faşizmi bir yanda işçi sınıfını karanlık madenlerde, fabrikalarda sömürerek cehennemi yaşatıyor. Önüne hiçbir engel çıkmasın diye birleşik devrim gerillalarının üzerine kimyasal silah atıyor. Ve yine birleşik devrimin milislerini, gerillalarını halktan koparmaya çalışıyor. Öte yandan ise sömürücü patronlara cenneti yaşatıyor, halka düşman olan herkesi ödüllendiriyor. Onların, halka ve ezilenlere yaşattıklarının hesabını ölümsüzlerimizin gücüyle soracağız. Bu tarihi süreçleri devrimci savaşı en üst düzeylere çekerek kazanacağız. Kendimize rehber edindiğimiz ölümsüzlerimizin pratiklerini bugün daha güçlü bir şekilde düşmanın üstüne yağdıracağız. Birleşik devrimci savaş bayrağımızın üstündeki yıldız olan Sinan Dersim yoldaş şahsında bütün ölümsüzlerimize söz veriyoruz ki, faşizmin halka yaptıkları yarına kalır ama yanlarına kalmaz.

Sinan yoldaşın hesabını her eylemimizle durmadan sormaya devam edeceğiz. Onun emekleriyle ve katılım gücüyle bugünlere gelen birleşik devrim, savaş yürüttüğü her alanda katillerden, halk düşmanlarından hesap soracaktır. Sinan Dersim yoldaşı devrimci savaşlarda yaşatacağız!

Sinan Dersim Yoldaş, Birleşik Devrimci Savaş Bayrağımızdır!

Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız!

Yaşasın Birleşik Devrimimiz!

Yaşasın HBDH!

HBDH Yürütme Komitesi

27 Ekim 2022