HKP (Maoist): Fransa’da devam eden işçi sınıfı mücadelelerini destekleyelim (Viva la France)

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MAOİST)

Merkez Komite

Basın Bülteni

28 Mart 2023

Fransa’da devam eden işçi sınıfı mücadelelerini destekleyelim. (Viva la France).

Hindistan’ın her yerinde militan bir işçi sınıfı ve köylülük hareketi inşa etmek için çabalayalım.

Proletarya Enternasyonalizmini savunalım!

Komünist, tarihin sınıf mücadelesi yoluyla yaratıldığını ve bugün dünyanın devrimci bir tarihsel duruma, insanlık tarihinde devrimci bir dönüşe tanıklık ettiğini ilan eder. Kapitalist sistem en kötü krizlerinden birinden geçmekte ve işçi sınıfı hareketleri daha radikal ve militan hale gelmektedir. 23 Mart 2023’te tüm dünya Paris, Nantes, Bordeaux, Lorient ve Fransa’nın diğer bölgelerinde Macron hükümetinin Emeklilik Reformu politikasına (emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkaran) karşı militan bir işçi sınıfı hareketine tanık oldu. Fransa genelinde yaklaşık 3.5 milyon, sadece Paris’te ise 1 milyon protestocu işçinin sokaklara dökülmesi Fransa’daki egemen sınıfların sinirlerini titretti. Ayrıca Amerika’da, İsviçre’de, İngiltere’de ve dünyanın dört bir yanında kitlesel işçi sınıfı hareketlerine tanık oluyoruz. Egemen sınıfların bakış açısına göre Fransa’daki gösteri bir ‘ayaklanma’ eylemiydi. Devrimci Paris Komünü 1871’in anıları haklı olarak yeniden gözlerimizin önüne getirildi. Bordeaux’da belediye binası ateşe verildi, Nantes’da İdare Mahkemesi yağmalandı, Lorient’de (Morbihan) polis karakolu protestocular tarafından hedef alındı. Faşist Macron’un polisi işçilerin gösterisine göz yaşartıcı gaz, tazyikli su, biber gazı, mermi ve el bombalarıyla acımasızca saldırdı. Hareketi bastırmak için Fransa genelinde polis tarafından yaklaşık 457 tutuklama yapıldı.

Kapitalizm, kâr biriktirme ve emekçi sınıfları sömürme sistemidir. Kapitalist üretime damgasını vuran “giderek daha fazla toplumsal üretim ile giderek daha fazla özel el koyma arasındaki” çelişki, onun kaçınılmaz çöküşüne neden olacak temel çelişkidir. Son on yılda dünya zenginliğinin yüzde 99’u kapitalist sınıfın yüzde 1’i tarafından kontrol edilmektedir. Hindistan’da 2012-2021 yılları arasında üretilen zenginliğin yüzde 40’ı nüfusun sadece yüzde 3’ü tarafından gasp edilmiştir. Tüm dünyada işçi sınıfı kapitalist sistem içinde insanlıktan çıkarılıyor. 17. yüzyılda yaşamış Fransız Filozof Rousseau’nun sözleri tam da günümüze uygun düşmektedir: “İnsanların yiyecek bir şeyleri kalmadığında, zenginleri yiyecekler”. Devam etmekte olan işçi sınıfı gösterileri, Hindistan işçi sınıfı ve köylülüğünün faşist BJP hükümetine ve komprador burjuvaziye karşı militan bir hareket inşa etmesi için canlı bir ilham kaynağıdır. Modi hükümeti 44 iş yasasını rafa kaldırdı ve dört acımasız iş yasası çıkardı ve aynı şekilde, Hindistan’daki bir yıldan fazla süren militan köylü hareketi nedeniyle hükümet tarafından uygulanması engellenen Çiftlik Yasalarını getirmeye çalışıyor.

HKP (Maoist) Merkez Komitesi tüm ruhu ve kalbiyle Fransa’da devam etmekte olan işçi sınıfı hareketleriyle dayanışma içerisindedir ve onları işçilerin kızıl bayrağını yükseklerde tutmaya teşvik etmektedir. MK, tüm sınıf ve kitle örgütlerini, işçileri, köylüleri, öğrencileri, aydınları, Adivasileri, Dalitleri, kadın ve milliyet örgütlerini Fransa’daki ve tüm dünyadaki işçi sınıfı mücadelesini desteklemek üzere gösteriler düzenlemeye ve ayrıca Hindistan’da militan bir işçi sınıfı ve köylülük hareketi inşa etmeye çağırır. Marx haklı olarak “sermayenin tepeden tırnağa, her gözeneğinden kan ve kir damlayarak geldiğini” ve işçi sınıfının tek kurtuluşunun sermayeyi ve kapitalist sistemi tüm gücüyle yok etmek olduğunu belirtmiştir.

Abhay,

Sözcü

Merkez Komite

Englısh: https://www.tkpml.com/cpi-maoist-cc-let-us-support-the-ongoing-working-class-struggles-in-france-viva-la-france/?swcfpc=1