HKP (MAOİST) MK: HKGO’nun 22. Yıldönümünü Kutlayın!

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MAOİST)

Merkez Komite

Basın Bülteni

28 Kasım 2022

HKGO’nun 22. Yıldönümünü Kutlayın!

Sınıf mücadelesini-Gerilla Savaşını Yoğunlaştırın

‘SAMADHAN’ Saldırısını Yenilgiye Uğratın ve Halk Savaşını İlerletin!

Hindistan Komünist Partisi (Maoist) Merkez Komitesi, 2 Aralık 2022’de HKGO’nun 22. Yıldönümü vesilesiyle, partinin tüm saflarını, HKGO birimlerini, Devrimci Halk Komitelerini, Kitle Örgütlerini ve Devrimci halkı ülkenin dört bir yanındaki kırsal ve kentsel alanlarda devrimci coşkuyla görkemli kutlamalar yapmaya çağırır. Karşı devrimci ‘SAMADHAN’ saldırısını yenilgiye uğratmaya, sınıf mücadelesini-gerilla savaşını genişletmeye-yoğunlaştırmaya, kitle tabanını genişletmeye ve Halk Savaşını ilerletmeye çağırır.

Bu vesileyle MK, tüm Parti komitelerine, Komutanlıklara, HKGO Komutanlarına-savaşçılarına, Parti üyelerine, Devrimci Halk Komitelerine, Kitle Örgütlerinin liderlerine-aktivistlerine, Halk Milisleri üyelerine ve devrimci halka ve siyasi, askeri, örgütsel, teknik ve kültürel alanlardaki tüm yoldaşlara devrimci selamlarını iletir. Gerilla eylemlerinde yaralanan yoldaşların en kısa zamanda iyileşmesini umar.

MK, son bir yıl içinde yaşamlarını ortaya koyan kahraman gerillalara mütevazı devrimci saygılarını sunar. Yüz otuz iki yoldaş 11 aylık bir süre içinde ülkenin dört bir yanında şehit düştü.

Merkezi ve eyalet hükümetleri, Hindistan Devrimci Hareketi’ni ortadan kaldırmak için 2017 Mayıs ayında 5 yıllık bir zaman sınırlamasıyla karşı-devrimci ‘SAMADHAN’ stratejik saldırısını başlattı. HKGO, bu saldırıyı yenilgiye uğratmak amacıyla, tüm bu dönem boyunca Partimizin önderliğinde Halk Savaşı-Gerilla Savaşı’na girişti. Bu savaşa halkın ve halk milislerinin katılımını birbirinden ayıramayız. Merkezi hükümet geçtiğimiz Eylül ayında taarruzu gözden geçirdi ve bir yıllık yeni bir eylem planı kabul edildi.
HKGO, 2021 Aralık’tan 2022 Kasım’a kadar 11 aylık bir süre içinde partimizin öncülüğünde ülkenin dört bir yanındaki çeşitli gerilla bölgelerinde, kızıl direniş alanlarında 200’e yakın gerilla savaşı operasyonu düzenledi. Bu eylemlerde 31 polis, Para-militer ve Komando gücü etkisiz hale getirilmiş ve 154 kişi yaralanmıştır. 7 modern silah ve yüzlerce mühimmat ve diğer savaş malzemeleri ele geçirildi. 69 polis muhbiri, sömürücü partilerin 7 siyasi lideri, 6 halk düşmanı, 6 hain ortadan kaldırıldı. Hükümetin ve komprador bürokratik kapitalistlerin mülkleri tahrip edildi. HKGO güçleri yaklaşık 100 çatışmada bu güçlere karşı direndi.
Genel olarak, HKGO güçlerimiz düşmanın silahlı güçlerine planlı ve ani pusu, keskin nişancı eylemleri, bubi tuzağı, uzaktan eylemler, sabotaj eylemleri yaptı, malzemelerini ele geçirdi, muhbirleri, karşı devrimcileri, halk düşmanlarını ortadan kaldırdı, polis kamplarını el yapımı toplarla bombaladı ve siperler kazdı.
Dandakaranya ve Bihar-Jharkhand’da son iki yıldır polis kamplarına, madenlere, yol-köprülere, barajlara, polis katliamlarına ve genel olarak emperyalist şirketlere, komprador bürokratik kapitalist şirketlere, merkezi ve eyalet hükümetlerine, onların yerel kompradorlarına ve şirketleşme-militarizasyona karşı geniş çaplı halk mücadeleleri var. Binlerce insan bu mücadelelerde seferber oluyor…
Halk, emperyalist Çok Uluslu Şirketlere, yerli komprador kapitalist şirketlere, merkezi ve eyalet hükümetlerinin hareket alanları dışında ülkenin birçok bölgesinde yol, baraj, maden, enerji santrali gibi inşa etmeyi önerdiği çeşitli temel altyapılara karşı mücadele ediyor. Bhima Koregaon gibi komplo davalarında hapsedilen siyasi mahkumların serbest bırakılması ve UAPA gibi faşist Yasaların geri çekilmesi için ajitasyonlar var.

Komprador egemen sınıfların partimize ve devrimci harekete yönelik faşist saldırılarına karşı ve ICSPWI önderliğinde Hindistan’daki Halk Savaşını desteklemek üzere yaklaşık 30 ülkede dayanışma hareketi büyümektedir.

Genel olarak, sınıf mücadelesi nispeten genişledi ve yoğunlaştı. Bu süreçte, devrimci harekete katılımın ve dost güçlerin desteğinin artmasına yol açan çeşitli Birleşik forumlar oluşturulmaktadır.

Merkezi ve eyalet hükümetleri, hareketin olduğu bölgelere altı bin beş yüzden fazla polis, Para-militer ve Komando gücü konuşlandırdı. CRPF, (Merkez Rezerv Polis Gücü, ed.) 2020’nin başından Mart 2021’e kadar ülkede 23, 2021 Mart’tan 2022 Mart’a kadar ise 35 İleri Operasyonel Üs (FOB) kurdu. Devlet, gözetleme için çeşitli türlerde insansız hava araçları kullanıyordu. İstihdam programları adı altında lümpen gençleri muhbir olarak örgütlüyor.

Uluslararası düzlemde ise 2008’den bu yana devam eden ekonomik krizde ufak tefek esnemeler olsa da emperyalist mali ve ekonomik kriz derinleşiyor. Dünya Bankası (WB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) dünya ekonomisinin depresyon batağına sürüklendiğini açıkladı. Dünya ekonomisinin üçte birinin bu yıl ya da gelecek yıl gerileyeceği ve en büyük üç ekonomi olan ABD, AB ve Çin’in durgunlaşacağı tahmin ediliyor. Emperyalist küreselleşme politikaları kapitalist-emperyalist ülkelerdeki proletaryayı her geçen gün yoğunlaşan mücadelelere sürüklüyor.
Narendra Modi liderliğindeki BJP, Hindistan’ı 2047 yılına kadar bir ‘Hindu devletine’ dönüştürmek için ciddi girişimlerde bulunuyor. Devrimci-demokratik güçler, ezilen sınıflar, ezilen sosyal topluluklar ve ezilen milliyetler birleşik, örgütlü bir direniş hareketi ve halk savaşı başlatmalıdır. Bu, Hindistan halkının en önde gelen, en önemli, temel ve acil görevidir.

Önümüzdeki dönemler dünyada ve ülkemizde halk mücadelelerinin yükselişine tanıklık edecek ve tüm dünyada üçüncü bir devrim hattı oluşacaktır.
Geniş kitleleri siyasi olarak aydınlatmak ve devlet iktidarını elde etmek için sınıf mücadelelerini ve gerilla savaşını yoğunlaştırmak öncü Komünist Partinin sorumluluğudur. Böylece düşmanın karşı-devrimci ‘SAMADHAN’ saldırısını yenilgiye uğratacak ve devrimci hareketi ilerleteceğiz. Nihai zafere ulaşacağız.

HKGO’nun 22. Yıldönümü vesilesiyle, partimizin önderliğindeki HKGO’nun son bir yılda kazandığı zaferleri selamlayın. Karşı devrimci ‘SAMADHAN’ saldırısına direnmeyi sürdüren devrimci hareketin yenilmezliğini selamlayın.

Abhay

Sözcü

Merkez Komite

Englısh: https://www.tkpml.com/cpi-maoist-cc-celebrate-the-22nd-anniversary-of-plga/?swcfpc=1