HKP (Maoist): “Katakam Sudarshan Amar Rahe, Hindistan devrimci hareketinin lideri!”

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MAOİST)

Merkez Komite

Basın Bülteni

2 Haziran 2023

 

Hindistan Devrimci Hareketi, Hindistan Komünist Partisi (Maoist) Merkez Komitesi Ve Polit Büro Üyesi Yoldaş Anand (Katakam Sudarshan) Amar Rahe!

5 Haziran’dan 3 Ağustos’a Kadar Ülke Çapında Yoldaş Anand Anma Toplantıları Düzenleyin!

Hindistan Komünist Partisi (Maoist) Merkez Komitesi, Polit Büro Kıdemli Üyesi Yoldaş Anand (Katakam Sudarshan) 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 12:20’de Dandakaranya Gerilla Bölgesi’nde ağır hastalığı nedeniyle son nefesini verdi. Son birkaç yıldır kronik solunum yolu hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyondan muzdaripti. Bu nedenle sonunda bir kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Yüzlerce Parti, Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu (HKGO) üyesi, lideri ve komutanı anma toplantısına katıldı ve devrimci geleneklerle son törenini gerçekleştirdi. HKP (Maoist) Merkez Komitesi ölümünün yasını tutuyor ve ona devrimci bir ruh veriyor. Hayat arkadaşına, aile üyelerine, arkadaşlarına ve sevenlerine en derin selamlarımızı ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

5 Haziran-3 Ağustos tarihleri arasında ülke halkını, köylerde, kasabalarda, şehirlerde, okullarda-kolejlerde, üniversitelerde, sanayi ve hizmet sektörü işyerlerinde Anand Yoldaş’ı anma toplantıları düzenleyerek Hindistan devrimci hareketine verdiği hizmetleri anmaya çağırıyoruz.

69 yıl önce Bellampally kasabasında bir işçi ailesinde doğdu. Mahatara Naxalbari ve Srikakula mücadelelerinden esinlenerek 1974 yılında madencilik eğitimi öğrencisi olarak devrimci harekete girdi. 1975’te Radikal Vidyarthi Sangha’nın oluşumunda aktif bir rol oynadı. Daha sonra Bellampally parti hücresi üyesi oldu ve Singareni işçi ve radikal öğrenci gençlik hareketlerinde önemli bir rol oynadı. 1978 yılında Laksettipet-Jannaram bölgelerinde parti örgütleyicisi olarak görev aldı ve köylülüğü devrimci hareket içinde seferber etti.

1980 yılında Adilabad Bölge Komitesi üyesi oldu ve partinin devrimci hareketi Dandakaranya bölgesine genişletme çabalarının bir parçası haline geldi. Bunun bir parçası olarak Adilabad bölgesi Adivasi çiftçileri devrimci hareket içinde seferber edildi. Sonraki dönemde bu bölge komitesinin sekreterliği sorumluluğunu üstlendi. Indravelli Adivasi köylü hareketine görünür bir liderlik sağladı.

1987’de Dandakaranya Orman Komitesi’ne seçildi ve Dandakaranya devrimci hareketinin üreticilerinden biri olarak kilit bir rol oynadı. 1995 yılında Kuzey Telangana Özel Bölge Komitesi Sekreteri olarak görev aldı. Aynı yıl Tüm Hindistan Özel Konferansı (AISC) Merkez Komitesi üyeliğine seçildi. Hindistan Komünist Partisi Marksist-Leninist (Halk Savaşı)’nın 2001 yılında yapılan 9. Kongresi’nde tekrar Merkez Komite üyeliğine seçildi ve Politbüro üyesi oldu. Anand Yoldaş, ülke çapındaki devrimci hareketi koordine etmek üzere Anand Parti Bölge Büroları kurulduğunda Merkez Bölge Bürosu Sekreterliği görevini üstlendi.

2004 yılında Hindistan Komünist Partisi (Maoist), Hindistan Komünist Partisi Marksist-Leninist (Halk Savaşı) ve Hindistan Maoist Komünist Merkezi’nin (MCCI) birleşmesiyle kuruldu. 2007 yılında Birlik Kongresi-9. Kongre yapıldığında tekrar Merkez Komite’ye seçildi ve Politbüro üyesi ve Merkez Bölge Bürosu Sekreteri olarak görevine devam etti.

2001’den 2017’ye kadar Merkezi Bölge Bürosu (CRB) Sekreterliği görevini yürüttü. Sağlık sorunları nedeniyle CRB Sekreterliği görevinden gönüllü olarak ayrılmış ve son iki yıldır CRB Medya Sözcüsü ve Merkez Komite Medya Sözcüsü olarak etkin bir şekilde çalışmıştır.

Naxalbari ve Srikakula mücadelelerinin ardından devrimci hareketin ilk kuşak liderlerinden biri olarak, devrimci hareketin yaklaşık 50 yıllık döneminde pek çok önemli sorumluluk üstlendi. Singareni, Kuzey Telangana-Andhra Pradesh, Dandakaranya, Hindistan devriminin üreticilerinden biri olarak yaptığı çalışmalar parti işçileri, liderleri, HKGO savaşçıları, komutanları ve tüm devrimci kamp için her zaman büyük bir ilham kaynağı olmaya devam edecektir.

Adilabad bölgesinde devrimci hareketin inşası için Laxettipet bölgesinde toprak ilişkileri üzerine çalıştı. 1990 yılında eyalet hükümeti partimiz üzerindeki ilan edilmemiş yasağı kaldırdığında, parti Kuzey Telangana’daki toprak ağalarına yasadışı toprak hakları mücadelesi çağrısında bulundu.

Bu mücadeleler sırasında Adilabad bölgesindeki toprak ilişkilerini inceledi. Kuzey Telangana-Andhra Pradesh’teki sınıf mücadelesinin ve emperyalist küreselleşme politikalarının uygulanmasının etkisiyle 2008-2012 yılları arasında tarımsal üretim ilişkilerinde yaşanan değişimler kapsamlı ve derinlemesine incelenmiş ve bölgenin tarım sektöründe çarpık kapitalist üretim ilişkilerinin oluştuğu analiz edilmiştir. Bu analize dayanarak, değişen toplumsal koşullarda yürütülecek bir tarımsal devrimci sınıf mücadelesi programı formüle edildi.

CRB Sekreteri olarak, Merkez Komite üyeleri ve CRB üyelerinden oluşan bir ekiple birlikte, 2007’den beri geçici olarak durmuş olan Kuzey Telangana, Andhra Pradesh ve Andhra-Odisha Sınır Bölgesi (AOB) hareketlerinin yeniden ilerletilmesi için atılacak adımların tasarlanmasında ideolojik ve siyasi liderlik yaptı. Malidasa, Özel Telangana Demokratik Hareketine ideolojik ve siyasi liderlik yaptı.

Değişen sosyal koşullar ve geçici geri kalmışlık döneminde Telangana, AP ve AOB hareketlerini ilerletmek amacıyla sendika bölümüne ideolojik, siyasi ve yapısal rehberlik sağlamak için CC/CRB üyelerinden oluşan bir ekiple birlikte çalıştı.

Merkez Komite’nin Brahmanik Hindutva faşizmine karşı yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda çeşitli birlik platformlarının oluşturulmasında ve yönetilmesinde hayati bir rol oynadı.

Hindistan Komünist Partisi Marksist-Leninist (Halk Savaşı)’nda 1985 ve 1991 yıllarında krizler ortaya çıktığında, aşırı ve ılımlı oportünist grupların yenilgiye uğratılmasında önemli bir rol oynadı. 2018’de Merkez Bölgede yürütülen Bolşevikleştirme kampanyasına ideolojik ve siyasi rehberlik yaptı.

Partinin son dönemde ürettiği “Hindistan’ın Üretim İlişkilerindeki Değişimler-Programımız, Kast Sorunu-Tutumumuz, Merkezi Siyasi-Yapısal İnceleme Belgeleri”nin hazırlanmasında önemli rol oynadı. 2004 yılından bu yana Kranti, Kızıl Bayrak, Halk Savaşı ve Halkın Yürüyüşü dergilerinin farklı zamanlarda editörlüğünü yapmış ve etkin bir şekilde yönetmiştir.

Adilabad Bölge Komitesi, Kuzey Telangana Özel Bölge Komitesi, CRB sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmiş ve parti komitelerinde merkezi demokrasinin uygulanmasında iyi bir örnek oluşturmuştur.

Anand Yoldaş, elli yıllık devrimci çalışmaları boyunca, emperyalizmi ve Hindistan’da bürokratik kapitalizm ve feodalizmi ortadan kaldırmak ve ülkede gerçek ulusal bağımsızlık ve gerçek demokrasiyi inşa etmek için işçi sınıfının en iyi evladı olarak çalıştı. Anand Yoldaş, Marksizm-Leninizm-Maoizm’i partinin temel ilkeleri temelinde Hindistan’ın Yeni Demokratik Devrimine uygulayan ve teorik, politik, yapısal ve örgütsel alanlara rehberlik eden bir ideolog, politikacı, etkin bir komite sekreteri/örgütleyicisi ve etkin bir basın editörüydü.

Anand yoldaşın ölümsüzlüğü, tüm partinin Hindistan devrimci hareketini ilerletmek için çalıştığı bir dönemde, Brahmanik Hindutva faşizminin ülke için büyük bir tehdit haline geldiği bir zamanda devrimci hareket için kısa sürede telafisi olmayan ciddi bir kayıptır.

Yoldaş Anand, merkezi ve eyalet hükümetlerinin faşist saldırısı sonucunda, devrimci liderlere ve aktivistlere ilaç, tıbbi tedavi ve malzeme temin edilmemesi nedeniyle ölümsüzleşti. Katil polisin, ağır hasta olan partimiz liderlerini ve üyelerini, HKGO faaliyetçilerini tedavi için şehirlere gittiklerinde tutuklayıp öldürmesi ve teslim olmaları halinde kendilerine daha iyi tedavi verileceğini duyurması bir travmadır.

Devrimci liderleri ve aktivistleri zamansız ölümden ancak merkezi ve eyalet hükümetlerinin karşı-devrimci Suraj Kund stratejik plan saldırısını yenerek kurtarabiliriz. Yoldaş Anand’ın fiziksel ölümü üzücü, acı verici ve ciddi bir kayıptır, ancak elli yıllık devrimci çalışma boyunca ideoloji, politika, inşa ve örgütlenme alanlarında Hindistan devrimci hareketine, tüm partiye, HKGP’na, halk derneklerine, halk hükümetlerine (Janatana Sarkars) yaptığı hizmetler (katkılar), devrimci kampa her zaman yol gösterici ve motive edicidir.

Tüm işçileri, çiftçileri, orta sınıfı, küçük kapitalistleri, Dalit, Adivasi, dini azınlık topluluklarını, kadınları ve ülkenin ezilen topluluklarını onun öğretilerinden ve devrimci çalışmalarından ilham almaya ve devrimci hareketin ilerlemesine katılmaya çağırıyoruz.

Abhay

Sözcü

HKP (Maoist)

Merkez Komite

Tarih: 2-6-2023.