HKP (MAOİST): Merkez Komite Üyesi Şehit Yoldaş Chindanda’ya Kızıl Selamlar!

Hindistan Komünist Partisi (Maoist)

Merkez Komite

Basın Bülteni

18 Aralık 2021

 

Merkez Komite Üyesi Şehit Yoldaş Chindanda’ya Kızıl Selamlar!

HKP(Maoist) Merkez Komite üyesi yoldaş Narendra Sinh (Ashoda, Chintanda) 6 Ocak 2020’de bir kasabadaki hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir hastaydı ve 2018’den beri komadaydı. 74 yaşındaydı. Bihar eyaletinin Doğu Champaran ilçesine bağlı Kesaria polis karakolu sınırlarında bir köyde, orta sınıf bir köylü bir ailesinde dünyaya geldi. Bir kız kardeşi vardı. İlköğrenimini köyünde yaptı. Ailesi, Jawaharlal Nehru Üniversitesi’nde yüksek öğrenim gördüğü Delhi’ye taşındı. Doktorasını Himalayaların Bihar-Nepal topraklarında yaşayan Tharu kabilesi halkı üzerinde yaptı. Evlenmedi.

Doktorasını yaptıktan sonra, herhangi bir işe girmek istemedi. Sömürüden arınmış bir toplum kurmak için ezilen halk için çalışmaya başladı. Eğitimi sırasında Marksizm-Leninizm-Maoizm’e ilgi duydu. Kapsamlı bir şekilde inceledi. Eğitimini bitirdikten sonra Delhi’de işçiler arasında çalışmaya başladı. Delhi Genel İşçi Sendikası’nın kurucularından biriydi. İşçileri bu bayrak altında örgütledi. Bu süre zarfında, 1998-99’da Maoist Komünist Merkez (MKM) üyeleriyle temasa geçti. MKM faaliyetçisi olarak köylerdeki köylüleri örgütlemeye başladı. Araştırması sırasında Tharu ve Uraon kabilesinin, Dalit’in ve Batı Champaran’ın topraksız köylülerinin korkunç koşullarını gördü ve çok etkilendi. Batı Champaran köylülerinin sadece feodalizmle değil, aynı zamanda dakoitlerle (silahlı haydutlar, -Ed.) karşı karşıya olduğu iyi bilinmektedir. Bölge halkı korku ve çaresizlik içindedir.

Bölgeye gider gitmez “Jan Shiksha Kendr” (Halk Eğitim Merkezi) adıyla dört okul açtı ve Dalit ve kabile çocuklarına eğitim vermeye başladı. Halk Eğitim Merkezleri, örgün eğitimin yanısıra toplumsal değişim konusunda da eğitim veriyordu. Öğrencilerin bir kısmı daha sonra sınıf mücadelesine katıldı.

O dönemde üs bölgesi kurma perspektifiyle devrimci çalışmalar yapılıyordu. Bölge halkı arasında devrimci hareket inşa etmek için çaba sarf etti. Kitle tabanını geliştirdi, Krantikari (Devrimci, Ed.) Kişan Komitesi’ni ve gerilla mangalarını kurdu. Devrimci çalışmasının ilk günlerinde bir olay meydana geldi. Dakoit’ler, Sundarpur Okulu’na bitişik bir azınlığın evine saldırdı. Saldırı sırasında ailenin erkekleri işteydi ve iki kız çocuğu ve anne oradaydı. Dakoitler cinsel saldırı girişiminde bulundu. Yoldaş Ashoda yaşananları duyunca bir sopa aldı, öğrencileri ve etraftakilerle birlikte oraya gitti. Onlara durmaları için bağırdı. O atmosferde, kızıl bir askerin güçlü sesi ve köy halkının direnişi dakoitlerin korkudan kaçmasına neden oldu. Aynı gece aileyi okula getirdi ve günlerce okulda barındırdı. Olay, halk için bir örgütlenme ve mücadele gerekçesi haline geldi. Batı Champaran’ın bu ormanlık alanı bir gerilla bölgesine dönüştü. Toprak sahiplerinin toprak ve silahlarına el konuldu, ormanlar korundu, çeteler kovalandı, polise ve kamplara saldırılar oldu, onların da silahlara el konuldu. Halk toprak sahipleri ve hükümetler tarafından ormanların kesilmesini durdurdu ve onları korudu. Haydutları kovaladılar. Sürekli halka saldıran polis ve polis kamplarına gerilla saldırıları yaptılar.

MKM’nin Kuzey Bihar komitesi kurulduğunda, Yoldaş Chintanda bunun bir parçası oldu ve 3U (Kuzey Bihar-Uttar Pradesh-Uttarakhand) Özel Bölge Komitesi kurulduğunda Komite Üyesi olarak seçildi. HMKM ve HKP(ML) Halk Savaşı, 2004 yılında HKP(Maoist)’i oluşturmak üzere birleştiğinde, birleşik partinin Merkez Komitesi üyesi oldu ve ardından Kuzey Bölge Bürosu’nun (NRB) bir parçası oldu. Kayıplarla birlikte NRB feshedildi ve Yoldaş Chindanda, son nefesine kadar bir MK üyesi olmaya devam etti.

Yoldaş Chintanda, yalnızca örgün eğitimin değil, aynı zamanda Marksizm’in de iyi bir öğretmeniydi. Parti kadrolarının yetiştirilmesi sorumluluğunu üstlendi. Kadrolara Marksist felsefe, Marksist ekonomi ve siyaset konularında dersler verdi. Öğretme yöntemi basit ve doğaldı. Karmaşık şeyleri basit bir şekilde açıkladı. Marksizm’i pratiğe uyguladı ve mevcut örneklerle açıkladı. İngilizce ve Hintçe dillerinde iyi bir hakimiyeti vardı ve ayrıca her iki dilin gramerini öğretti.

Yoldaş Chintanda, ilki 2005’te Kuzey Bihar’da ve sonuncusu 2010’da Uttar Pradesh’in Kanpur’unda olmak üzere Kuzey Bihar’da üç kez tutuklandı. Her seferinde hapisten çıktıktan hemen sonra tutuklandı. Kanpur’da tutuklanması sırasında işkence gördü. Bu onu fiziksel ve zihinsel olarak etkiledi. Polisin işkencesi nedeniyle üç kez zihinsel şok yaşadı. 2010 yılında bir kulağını kaybetti. Hapishanede kemik tüberkülozu kaptı. Tansiyon, fıtık ve hemoroidi vardı. 2014 yılında serbest bırakıldıktan sonra ciddi bir siyasi sorumluluk üstlenemedi. Yavaş yavaş bedeni ve zihni üzerindeki kontrolünü kaybetti. Polis ve hapishanenin baskısı, vücudunu bozdu. Zihinsel dengesini kaybetti. Tedaviye rağmen bir türlü toparlanamadı ve nihayet 6 Ocak 2020’de dünyaya veda etti. Onu sonsuza kadar kaybettik.

Bugün yoldaş Chintanda artık aramızda değil. Ama bizde onun hafızası, idealleri ve siyasi çalışmaları var. Fedakarlığı, bağlılığı ve cesareti hepimize ilham vermeye ve rehberlik etmeye devam ediyor. Anıları bize güç veriyor. Onun harika, unutulmaz deneyimini hatırlayalım.

Kanpur Hapishanesi’nden serbest bırakıldıktan sonra Bihar-Jharkhand sınır bölgesine geldi. Paramiliter güçlerle bir çatışma oldu. Karşılıklı ateş edildi ama yoldaş Chintanda ne korktu ne de hayal kırıklığına uğradı. Fiziksel olarak zayıftı ama sesi güçlüydü. Savaşta cesurca ve kahramanca ilerledi. HKGO savaşçılarını coşturdu ve düşmana saldırdı. “Yoldaşlar!” diye bağırdı. “Paramiliter güçler aslan değildir. Halk Kurtuluş Gerilla Ordusunun savaşçıları canlı kaplanlardır ve uzun yaşarlar. Arkadaşlar ilerleyin ve onları yok edin!” HKGO’nun genç savaşçıları bu ilhamla düşmana meydan okudu ve paramiliterler geri adım atmak zorunda kaldı.

Yoldaş Chintanda özeleştiri konusunda iyiydi. Yanlış yaptığını anladığında, kabul edip düzeltmekte tereddüt etmezdi. Günlük yaşamında katı bir disiplin izledi. Bu, hapishanenin içinde ve bilincini kaybedene kadar devam etti. Zihinsel şok, onu yorulmadan okuma, yazma ve konuşma yeteneğinden mahrum etti. Arkadaşlarıyla arası iyiydi.

Hayatından birkaç alıntı ve ders:

  1. Yoldaş Chintan, sömürücü bir kast içinde doğup büyüdü ama ezilen işçi-köylülerin ve kabilenin, Dalitlerin, geri ve emekçi kastların, ezilen halklarının yanında yer aldı. Bütün hayatını devrim uğruna ortaya koydu. Asla ezilen kastın en küçük karakterini göstermedi. İyi özelliklere sahip bir komünistti.
  2. Ülkenin prestijli eğitim kurumunda yüksek öğrenim gördü. Herhangi bir üniversitede profesör olabilirdi. Ama rahat hayatı feda etti ve devrimci komünist oldu. Proletaryaya bir proleter gibi hizmet etti. Onun fedakarlığı ve bağlılığı ideal ve övgüye değer.
  3. Hindistan’da Yeni Demokratik Devrimi gerçekleştirmenin önüne hiçbir şeyin çıkmaması gerektiğini düşünüyordu. Son nefesine kadar silahlı mücadele arenasında dimdik durdu.
  4. Makam ve paranın cazibesi, devrimin düşmanıdır. Onlar hakkında bilinçliydi. Hatta aile mülkünü bile feda etti ve parti içinde ve halk arasında bir proleter gibi yaşadı. Evini ve ailesini feda etti ve yoldaşlarını can ve akraba olarak gördü. Hayatını onların arasına koydu. Zor durumdayken ailesine değil, yoldaşlarına yaklaştı. Koşullarına ve amaçlarına göre yaşadı. Parti dışından kimseye taviz vermedi.
  5. Hayatta olmayabiliriz ama dünya değişecek. Devrim, yaşam süremiz boyunca mutlaka tamamlanmak zorunda değildir. Ama bunu başarma sorumluluğumuz var ve işin geri kalanını gelecek nesil yapacak. Bunu özümsemiş ve hayatı boyunca uygulamıştır.
  6. Nijeryalı şair ve tiyatrocu Bole Shoyenka’nın söylediklerini doğruladı. Shoyenka iki yıl sonra hapishaneden serbest bırakıldığında, hapishane hayatının etkisi hakkında şunları söyledi: “Hapishaneye gitmeden önce neye inanıyorsanız, tahliye olduktan sonra da ona inanırsınız. Ama bu inanç daha güçlü olur”. Üç kez tutuklama ve işkenceye rağmen ne kırıldı ne teslim oldu ne de korktu. Partinin gizliliğini hayatından daha çok düşündü. Eyaletlerin hiçbiri, partinin onun yüzünden herhangi bir kayıp olduğunu bildirmedi. Serbest bırakıldıktan sonra her seferinde sert bir kararlılıkla sınıf mücadelesinin ve halk savaşının bir parçası oldu.
  7. Devrime ve insanlara olan güveni en zor koşullarda sürdürmek, partinin resmi çizgisine sadık kalmak, sınıf çizgisinde-kitle çizgisinde ve MLM’de güçlü kalmak gibi yaşamda özel bir özelliği vardı.

Yoldaş Chintanda; harika bir öğretmen, popüler bir konuşmacı, eğitimli akademisyen ve amansız bir eylemcidir. Proleter karakterleri onu güçlü bir komünist ve sarsılmaz bir Marksist-Leninist-Maoist yaptı. MK, yoldaşımıza-savaşçımıza ve öğretmenimize gözyaşı dökerek saygılarını sunar. Görevini yerine getireceğimize söz veriyoruz. Devrimin tüm saflarına yoldaş Chintanda’nın hayatından ve amansız çalışmalarından dersler, inisiyatif, kararlılık ve bağlılık almaları için çağrıda bulunuyoruz. Şehitliğinden gelen kederi güce, gözyaşlarını öfkeye dönüştür. Şehitlerin ideallerini yerine getirmek için tekrar tekrar söz verelim, “Yoldaş kızıl bayrakla ilerliyoruz, Kaybınız bizi üzüyor ama biz yolumuza devam ediyoruz.”

 

Merkez Komite

Sözcüsü

Abhay

Englısh: https://www.tkpml.com/cpi-maoist-red-salutes-to-member-of-the-central-committee-martyr-comrade-chintanda/?swcfpc=1