HKP(Maoist): Militan HKGO kızıl savaşçılarının 16 Ocak 2024 tarihinde Darmavaram Polis kampına yaptıkları kahramanca baskını selamlayın!

Hindistan Komünist Partisi (Maoist)

Merkez Bölge Bürosu

Basın Bülteni

Tarih: 21-1-2024

Militan HKGO kızıl savaşçılarının 16 Ocak 2024 tarihinde Darmavaram Polis kampına yaptıkları kahramanca baskını selamlayın

HKP (Maoist) Merkez Bölge Bürosu, HKGO’nun Chhattisgarh’ın Bijapur bölgesindeki Pamed alanında bulunan ve sistemin genel güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak devrimci hareketi bastırmak için kurulan, Merkezi Silahlı Polis Gücü Darmavaram Kampı’na yönelik eşi benzeri görülmemiş kahramanca saldırısını selamlamaktadır. HKGO kızıl savaşçılarımız, binlerce devrimci kitlenin katılımıyla birlikte faşist paramiliter güçlere böylesine kahramanca bir baskın düzenlemeyi başardılar. Onların “Kagaar-surya Shakti Operasyonu”nuna yönelen militan baskınını kutlayalım ve onları selamlayalım. Baskına katılan devrimci kitleleri takdir edelim ve onlara devrimci selamlarımızı iletelim.

16 Ocak 2024 günü saat 7:05 civarında HKGO güçleri sürpriz bir şekilde düşman kampına baskın düzenledi ve baskın saat 10:05’e kadar sürdü. Bu 3 saatlik baskında, HKGO gerillalarımız 600 yüzden fazla bombaatar mermisi ve diğer ülke yapımı el bombalarını düşman neler olup bittiğini anlamadan önce hızlı atışlarla ateşledi. Güvenilir gizli raporumuza göre, bu baskında 35 polis personeli yok edildi ve 40’tan fazla kişi ağır yaralandı. Gerillalarımız bu baskından önce polis kampının tüm çevresini kontrol altına almıştır. Baskın sırasında ek kuvvetlerin hareketini engellemek için yerel halk yolları büyük ağaç kütükleriyle kapatmış ve milisler gelen ek kuvvetleri patlatmak için kara mayınları bulundurmuştur. 3 sevgili yoldaşımız Com. Devalu, Birlik Komutanı, Vikram Taburu üyesi ve Halk Milisleri üyesi Madkam Devalu bu baskında cesurca savaşarak şehit oldular. Bu üç yoldaş kampın merkez üssüne ulaşmaya çalışırken MPV’lerle donatılmış LMG’lerin hızlı ateşine maruz kaldılar. Parti, HKGO ve Birleşik Cephe’nin tüm safları ve bileşenlerine, düşman güçlerine karşı yüce devrimci ruhla savaşan bu 3 şehit sevgili yoldaşlarına devrimci saygılarını sunar.

Polis yetkilileri, eyalet ve merkezi hükümet baskına ilişkin sessizliğini korumakta ve 16 Ocak baskınında polis kayıplarının sayısını karanlıkta tutmak için her türlü çabayı göstermektedir. Düşman, Maad bölgesini ele geçirmek için çok kısa bir süre önce ilan edilen ve operasyonlarına başlayan “Kagaar-Surya Shakti Operasyonu” arifesinde güçlerinin moralini korumak için uğradığı kayıpları gizlemek için çok ciddi olmaya devam ediyor. Polis tüm bölgeyi barikatlarla çevirdi ve gazetecilerin baskının gerçeklerini ve rakamlarını haberleştirmesine bile izin vermedi. Düşmanın böyle bir eylemi, gerçeklerin uydurulması ve baskında ölen kendi personeline haksızlık anlamına gelir ve onların şirket efendileri ve polis müdürleri için yaptıkları ‘fedakarlıklar’ bile boşuna kalacaktır.

Polis yetkilileri kayıplar konusunda neden sessiz? Bu ay içinde Bastar bölgesinde, özellikle de Narayanpur Bölgesi’nde birkaç yeni polis ileri üs kampı kurmak üzere binlerce polis görevlendirildi. Yeni konuşlandırılan bu yeni güçlerin moralini yüksek tutmak için polis üst düzey yetkilileri gerçekleri gizliyor. Diğer bir neden de muhalefet partilerinin Chhattisgarh eyaletinde yeni seçilen BJP hükümetini Maoistlerle mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle eleştirecek olmalarıdır. BJP-RSS’nin devam etmekte olan Ram-Jambhoomi tapınağı kutsama siyaseti, polis memurlarının uğradıkları kayıplar konusunda sessiz kaldığını akılda tutarak herhangi bir sapma göstermiyor. Son olarak, yaklaşan 2024 Genel Seçimleri ve merkezdeki gücünü korumak için Narendra Modi liderliğindeki BJP, kayıpları kamuoyundan gizledi. Tüm bunlardan sonra Amit Shah geçtiğimiz günlerde Seema Suraksha Bal (SSB) güçlerinin kuruluş töreninde Narendra Modi liderliğindeki BJP hükümetinin önümüzdeki üç yıl içerisinde Maoist hareketin yüzde 80’ini bitireceğini ifade etmiştir.

16 Ocak saldırısı, emperyalistlerin bekçi köpekleri Brahmanik Hindutva faşist yöneticilerinin Maoist hareketi ortadan kaldırmak için kısa süre önce başlattıkları faşist “Kagar-Surya Shakti Operasyonu”na ve Adivasi halkına karşı ordu ve polis güçleri tarafından sürdürülen saldırıya uygun bir cevaptır. Bu, doğal kaynakların Adani gibi büyük şirket köpekbalıkları tarafından kabile kuşaklarından yağmalanması için izin verilen düşmanın şiddetine karşı halkların uygun bir cevabıdır. 16 Ocak’ta HKGO güçlerimiz tarafından gerçekleştirilen baskın, Adivasis halkının ormanlık alanlarından kitlesel olarak göç etmesine ve çevrenin ağır tahribatına neden olan orman arazilerinin şirketleştirilmesi ve askerileştirilmesine karşı militan bir direniştir. Devrimci insanlar hiçbir yerde kendilerine yapılan haksızlıklara tahammül etmeyecektir ve Partimiz ve HKGO her zaman onların haklarını ve haklı taleplerini selamlamaktadır. Dandakaranya’nın cesur kitleleri son yirmi yıldan bu yana savaşı savaşarak öğreniyor. Chhattisgarh’ın ayrı bir eyalet olarak kurulduğu 2000 yılından bu yana birbiri ardına gelen faşist askeri kampanyalara, topraklarının ve ormanlarının şirketleştirilmesine ve askerileştirilmesine karşı yorulmadan mücadele ediyorlar.

HKP (Maoist) Merkez Bölge Bürosu, 16 Ocak 2024 tarihinde Chhattisgarh’ın Pamed bölgesindeki Dharmavaram’da bulunan son derece militarize polis kampına HKGO güçleri tarafından yapılan kahramanca ve cesur baskını kutlamak ve propagandasını yapmak ve hükümetten Jawans ailelerine üzüntülerini ifade etmesi ve gerçeklerle ortaya çıkmasını talep etmek için tüm kitle örgütlerine, Hint devriminin dostlarına ve sempatizanlarına ve ezilen kitlelere bir çağrı yapar. Partimiz, tüm kitle örgütlerine, İnsan Hakları aktivistlerine, Sendikalara, Köylü örgütlerine, öğrencilere, gazetecilere ve kabile ve emekçi kitlelerin demokratik kesimlerine, orman arazilerinin şirketleştirilmesine ve askerileştirilmesine, kamu sektörlerinin özelleştirilmesine ve Narendra Modi liderliğindeki faşist BJP güçleri tarafından kabile halkı ve ezilen kitleler üzerinde devam eden baskıya karşı direnişlerini sürdürmeleri çağrısında bulunmaktadır. Partimiz, vefat eden polis ailelerinden ve tüm polis ailelerinden, devrimci halkın mücadele alanında kurulan polis kamplarından sevdiklerinizi aramalarını ve onları onursuz polis işlerini bırakmaya çağırmalarını ciddiyetle talep etmektedir. Partimiz, kendisine karşı ne kadar faşist askeri kampanya yürütülürse yürütülsün, devrimci hareketi ileriye taşıyacağının ve bu çürümüş sisteme karşı sonuna kadar mücadele edeceğinin güvencesini bir kez daha vermektedir.

Devrimci Selamlarla,

Pratap Sözcüsü

Merkez Bölge Bürosu

Hindistan Komünist Partisi (Maoist)