HKP(Maoist), Yoldaş Gonzalo’nun derhal serbest bırakılması için verilen mücadeleyi destekliyor!

HKP(Maoist), Yoldaş Gonzalo’nun derhal serbest bırakılması için verilen mücadeleyi destekliyor!

Peru Komünist Partisi (PCP) Başkanı Gonzalo, Eylül 1992’de Merkez Komite üyeleri ile birlikte tutuklandı. Son 29 yıl boyunca tamamen tecrit edildi. 86 yaşındaki yoldaş Gonzalo’ya uygulanan tecrit ve hapis cezası, son derece insanlık dışı bir tutumdur ve son derece aşağılayıcıdır.

Kan devrimi boğmaz, onu sular” dedi Başkan Gonzalo.

Yoldaş Gonzalo, Peru’nun ve dünyanın mazlum halklarına olan bağlılığında ve Dünya Sosyalist Devrimi’nin amacına ve başarısına olan inancında sebat etti. Artık sevgili halkının ve Parti kadrolarının kollarında olması gerekiyor.

Faşist Peru’nun sömürücü devletinin zindanlarında sedef hastalığı ve şimdi cilt kanseri de dahil olmak üzere uzun süreli sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Onun yaşamasını istiyoruz, o halde dünya emperyalistleri tarafından desteklenen Peru devletinin zulmüne karşı sesimizi yükseltelim.

HKP(Maoist), Yoldaş Gonzalo’nun derhal serbest bırakılması için verilen mücadeleye katılıyor. Dünyanın tüm devrimci, demokratik, ilerici güçlerini onun serbest bırakılması için savaşmaya çağırıyor. Yoldaş Gonzalo’nun tutuklanması ve en korkunç işkencelere uğraması, emperyalistlerin ve onların komprador yöneticilerinin, uzun süren ekonomik ve mali krizleri aşmak, yağma ve talanlarını gerçekleştirmek ve dünya devrimci hareketini bastırmak için girişimlerinin bir parçasıdır. Ama müebbet hapis ya da asılarak idam devrimi durduramaz.

Bunu Peru Komünist Partisi’ne ve Yoldaş Gonzalo’ya desteğimizle kanıtlayalım.

Yoldaş Gonzalo’nun “yargılaması”

Peru’da 1980 yılından itibaren başlayan devrimci hareket, her ülkede olduğu gibi ezilen halkı etkilemiş ve ülkenin yönetici sınıflarını sarsmıştır. Hareket, egemen sınıfları sömürücü güçlerini sürdürmek için ciddi önlemler almaya sevk eden atılımlar gerçekleştirdi. Peru Komünist Partisi’nin liderliği altında devam eden hareketin liderliğini tutuklamak için bir bölüm kurdular. Nitekim tutukladılar.

Tutuklanmasından kısa bir süre sonra Gonzalo’nun ailesi ve avukatının ziyaretleri reddedildi. Birçok yönden uluslararası hukuk kurallarına karşı Peru devleti tarafından aceleyle birkaç saatte yargılandı. Küçük bir çelik kafesin ortasındaki bir sandalyeye oturdu. Sadece siyasi ve ideolojik inançları hakkında sorguya çekildi.

Başkan Gonzalo, PKP’ye liderlik etme sorumluluğunu gururla kabul etti ve mahkemenin meşruiyetini kabul etmeyi reddetti. Üç buçuk saatlik bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: “Biz halkın oğulları ve kızları olarak buradayız ve bu siperlerde savaşıyoruz, bu da savaş ve bunu komünist olduğumuz için yapıyoruz! Çünkü biz burada halkın çıkarlarını, Parti ilkelerini ve Halk Savaşı’nı savunuyoruz! Yaptığımız şey bu, yaptığımız şey, yapmaya devam edeceğimiz şey.”

Gonzalo’nun hayat arkadaşı Miriam’da (Elena Iparraguirre) hapsedildi. Önce bitişik bir hücrede kaldı ancak daha sonra kadın hapishanesine nakledildi ve tecrit edildi.

Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya ve Kuzey ve Güney Amerika’da savunma komiteleri kuruldu. Abimael Guzman’ın hayatını savunma çağrısını ünlü avukatlar, parlamento üyeleri ve eski bakanlar ve diğer hükümet liderleri, akademik şahsiyetler, tanınmış müzisyenler, yazarlar ve sanatçılar; Kolombiya, Danimarka, El Salvador, Fransa, Almanya, Guadeloupe, İran, Irak, İtalya, Kenya, Martinik, Meksika, Nepal, Hollanda, Güney Afrika, İspanya, Sri Lanka, Tunus, Türkiye ve ABD, Avustralya, Bangladeş, Belçika, İngiltere, Kanada, Şili vb. tarafından imzalandı. Uluslararası Acil Durum Komitesi (IEC) destekçileri ve diğer ilgili kişilerden oluşan heyetler, birçok ülkedeki Peru büyükelçiliklerini ziyaret etmeye başladı. Başkan Gonzalo’nun hayatına yönelik tehditleri protesto eden mektuplar, telgraflar ve fakslar elçiliklere ve başkanlık sarayına aktı.

IEC tarafından düzenlenen ilk uluslararası heyet, duruşma için Lima’ya geldi.

24 Eylül’de ABD Senatosu, “Aydınlık Yol” olarak bilinen “şiddet yanlısı”, “anti-demokratik” “terörist” grupla savaşması kararlılığında Peru Hükümetini desteklediğini ve DINCOTE’yi Başkan Gonzalo’yu yakaladığı için tebrik ettiğini bildiren bir kararı kabul etti. Bu durum, 20 Ekim’de ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yinelendi ve “Bay Guzman, Batı yarımküredeki en gaddar terörist hareketin lideridir. Yargı süreci hakkında yorum yapmıyoruz” dedi.

Emperyalistler, Azanya (Güney Afrika çn.) lideri Steve Biko’nun, Hindistan’daki Naxalbari köylü isyanının Maoist lideri Charu Mazumdar’ın, Türkiye’deki Maoist lider İbrahim Kaypakkaya’nın, Bangladeşli Maoist lider Shiraj Şikdar’ın ve Chiang Ching’in şüpheli “intiharı”, hapishane cinayetlerini örgütlediler ya da onayladılar. ABD’nin kendi hapishanelerinde, Kara Panter lideri George Jackson düzenlenen bir “kaçış” girişiminde vuruldu ve Porto Rikolu ulusalcı lider Pedro Albizu Campos, hücresinin duvarlarına yerleştirilen radyoaktif maddeyle öldürüldü.

Yoldaş Gonzalo’nun Callao Deniz Üssü’nde hapsedilmesi ve tecrit edilmesi, dünya devrimci hareketinde ilk ve son değil. Dünyanın her yerinde sömürü, baskı ve benzerine karşı devrim olduğu sürece bu devam edecektir. Emperyalistlerin ekonomik ve mali kriz batağına düştüğü ve tüm dünya halklarının yaşam ve geçim hakları için mücadele ettiği günümüzde, birlik olmamız ve mümkün olan en üst düzeyde mücadele etmemiz gerekiyor.

Abhay

Sözcü, Merkezi Komite, HKP (Maoist)

28 Ağustos 2021

Englısh: https://www.tkpml.com/cpi-maoist-stands-in-support-the-fight-for-the-immediate-release-of-comrade-gonzalo/