KBDH: Helin Bölek Zafer Türkülerimizi Söylemeye Devam Ediyor

Helin Bölek Zafer Türkülerimizi Söylemeye Devam Ediyor

Grup Yorum’a yönelik baskıların son bulması talebi ile başlatılan açlık grevi ve devamında ölüm orucuna çevrilen direnişin 288. gününde ölümsüzlüğe uğurladığımız Helin Bölek’i anıyor, ezgilerini daha yüksek sesle söyleyeceğimize ve mücadelesini büyüteceğimize söz veriyoruz.

AKP-MHP faşist bloğunun başta işçiler, emekçiler, kadınlar olmak üzere halkın tüm kesimlerine yönelik faşist uygulamalarını, devrimci müziği kitlelerle buluşturan Grup Yorum’a yönelik tutuklamalarla, konserlerini yasaklayarak sürdürmeye devam etmektedir. Helin Bölek ölüm orucu direnişiyle, yasaklamalarla halkla buluşulmasını engellemeye çalışan sisteme karşı mücadelesini açlığa yatırdığı bedeniyle sürdürmüş, hiçbir engellemenin yasaklamanın devrimcilerini durduramayacağını kanıtlamıştır.

Tarihin sayfaları ataerkil sistemin sanatla bilimle edebiyatla ve daha birçok dalda üreten kadınları nasıl yok saydığı, baskı uyguladığı, yasakladığı ve katlettiği olaylarla doludur. Tarih, kadının şarkı söylemesinin, herhangi bir müzik aletini çalmasının yasaklandığı dönemlerde dahi, kadınlar bin bir emek ve mücadeleyle yasakları parçalayarak ezgilerini söylemeyi sürdürdüğüne çokça tanık olmuştur. Ve tarih 2020’yi gösterdiğinde ezgilerini söylemek için direnen bir kadına daha Helin Bölek’in direnişine şahitlik etmiştir.

Kadınların ezgisinde isyan var. Devrimcilerin türkülerinde umut var, direniş var. İşte bundandır hiçbir zalim ve zorba bu sesleri susturamayacaktır. KBDH olarak, Helin Bölek başta olmak üzere tüm ölümsüzleşen kadın devrimcilerin direnişini selamlarken, onların mücadelelerini sürdüreceğimize, Helin’in ezgilerindeki isyanı büyüteceğimize söz veriyoruz.

Helin Bölek Ölümsüzdür!

Jin Jîyan Azadi!

Kadın Yaşam Özgürlük!

 

KBDH Sözcülüğü