Komünist İnşa: TKP-ML’nin kuruluşunun 50. yıldönümünde size devrimci selamlarımızı gönderiyoruz.

“TKP-ML’nin kuruluşunun 50. yıldönümünde size devrimci selamlarımızı gönderiyoruz.”

Sevgili yoldaşlar,

TKP-ML’nin kuruluşunun 50. yıldönümünde size devrimci selamlarımızı gönderiyoruz. Kadın örgütümüz, Komünist Kadınların ve gençlik örgütümüz Komünist Gençlik’ten tüm yoldaşları, sizi ve Partinizin sosyalist devrim uğruna 50 yıllık mücadelesini selamlıyor.

Arkanızda faşizme, sömürüye, baskıya ve savaşa karşı 50 yıllık mücadele yatıyor. Sınıf mücadelesinin en çeşitli alanlarında sayısız deneyimle döşeli 50 yıllık bir yol. Partiniz bu uzun mücadele yıllarında birçok fedakarlık yapmak zorunda kalmıştır. Bu noktada TKP-ML ve TİKKO’nun tüm ölümsüz savaşçılarının önünde eğiliyoruz. Bugün onların bayrağını almak ve başarılı sosyalist devrime kadar sürdürmek bizim görevimizdir.

Almanya’da bir Komünist Parti için nispeten genç ve küçük bir örgüt olarak, sizin ve Türkiye ve Kürdistan’daki tüm devrimci ve komünist hareketin deneyimlerinden yararlanabilir ve bunları bir sonraki hedefimize, Almanya’da gerçekten devrimci ve militan bir Komünist Parti’nin kurulmasına daha hızlı ulaşmak için kullanabiliriz.

Özellikle sınıf çelişkilerinin ve emperyalistler arasındaki çelişkilerin giderek daha da yoğunlaştığı günümüzde, mücadelede çelikleşmiş bir Komünist Parti’nin gerekliliği daha da belirginleşmektedir. Ama aynı zamanda uluslararası düzeyde komünistler ve devrimciler olarak, tüm emperyalist ülkelerin hazırlığı karşısında bir sonraki büyük dünya savaşına hazırlanmak, sınıf mücadelelerini ulusal ve uluslararası ölçekte derinleştirmek ve her savaş sahnesini sosyalist devrime giden yolda devrimci bir iç savaşa dönüştürmek için birbirimize daha da yakınlaşmalıyız.

Partinizi, tüm savaşçılarınızı ve yoldaşlarınızı, kadın ve gençlik örgütünüzü bir kez daha selamlıyor ve sizinle yan yana savaşmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz. Kapitalizme, ataerkiğe, faşizme ve emperyalist savaşa karşı – Türkiye’de, Kürdistan’da, Almanya’da ve tüm dünyada sosyalist devrim için!

Komünist İnşa

German: https://www.tkpml.com/kommunistischer-aufbau-wir-senden-euch-revolutionaren-gruse-zum-50-jahrestag-der-grundung-tkp-ml/?swcfpc=1