Maoist Komünist Parti’den 1. Kongre Selamlaması!

TKP-ML’nin 1. Kongresini Selamlıyoruz!

Açık faşizmin en azgın saldırılarıyla bitirmek, olmadı denetim altında “kabul edilebilir” seviyeye getirmek istediği devrimci-sosyalist güçler, Birleşik Devrim Mücadelemizin müfrezeleri, faşizmin azgınlaşan bu saldırılara inat, ileri devrimci adımlar atarak cevap vermekte, devrim ve sosyalizmdeki ısrarlarını tekrar tekrar ilan etmektedirler.

DKP-BÖG 19 Şubat 2019’da 2. Kongresini “partiyle zafere ULAŞ’acağız” şiarıyla gerçekleştirdiğini ilan ederek devrim-sosyalizm mücadelesindeki ısrarını kamuoyuna duyurmuş ve Birleşik Devrim Mücadelemize heyecan katmıştı.

24 Nisan 2019 tarihinde de devrimci mevzilerimizden olan TKP-ML 1. Kongresini gerçekleştirdiğini kamuoyuna duyurarak devrim ve sosyalizm mücadelesindeki ısrarını vurgulamıştır.

Emperyalizmin ve Faşist Türk devletinin saldırıları karşısında önemli kayıplar alsa da devrim mücadelesindeki ısrarından geri adım atmayan TKP-ML, kongresini toplamış ve başarıyla gerçekleştirmiştir.

Birleşik devrim mücadelemizin devrimci kuvvetlerinden ve önemli mevzilerinden olan TKP-ML’nin başarıyla gerçekleştirdiği 1. Kongresini, faşizme devrim cephesinden verilen mütevazi ama önemli bir cevap olarak görüyor, siper yoldaşlarımızın 1. Kongresini devrimci içtenliğimizle selamlıyoruz.

Selam Olsun “Partiyle Zafere ULAŞ’acağız” Şiarını Bayrak Edinenlere!

Selam Olsun, Faşizme Ozanyanlaşarak” Meydan Okuyanlara!

Selam Olsun TKP-ML’nin 1. Kongresine!

Selam Olsun Birleşik Devrim Mücadelemize!

Maoist Komünist Parti