Mehmet Zeki Şerit

Mehmet Zeki Şerit

Mehmet Zeki Şerit yoldaşın tutsak düşmesi sonrasında polis otosunda Mart 1973 sonrası