NDFP’nin Kuruluşunun 48. Yıldönümüne İlişkin FKP Bildirisi

NDFP’nin Kuruluşunun 48. Yıldönümüne İlişkin FKP Bildirisi

Filipinler Komünist Partisi (CPP), Yeni Halk Ordusu (NPA) ile birlikte, ittifakın 48. yıldönümü vesilesiyle, Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi’ndeki (NDFP) müttefiklerine devrimci dayanışma selamlarını iletiyor.

CPP ve NPA, devrimci işçi örgütlerine, köylülere ve çiftlik işçilerine, yarı proletaryaya, azınlık halklarına, Moro’ya, gençlere, öğretmenlere, kadınlara, kilise halkına, sağlık çalışanlarına, bilim adamlarına, kültür işçilerine, avukatlara ve denizaşırı Filipinlilere ait yüz binlerce müttefiğe sahip olmaktan gurur duyuyor. NDFP’nin şu anda 18 müttefik örgütü var ve Ulusal Demokratik Devrim’in gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için giderek daha fazla örgütlendikçe genişlemeye devam ediyor.

NDFP, geçtiğimiz on yıllar boyunca çok sayıda başarı elde etti. 12 maddelik programı, geniş halk kitlelerini aydınlatmaya hizmet etti ve insanlara devrimci mücadele vermeleri için ilham verdi. Eyalet, bölge ve ulusal düzeylerde hükümet temsilcisi olarak hizmet veren NDFP, halkın demokratik hükümetinin himayesi altında milyonlarca insanın çıkarlarını savunmaktadır. Filipinler Cumhuriyeti Hükümeti ile yapılan barış müzakerelerinde sömürülen ve ezilen sınıfların çıkarlarını temsil etme konusunda olağanüstü başarılı olmuştur.

Filipin halkı ulusal özgürlük ve demokrasi için önemli savaşlarla karşı karşıya kaldıkça, NDFP’nin güç ve kararlılık düzeyini daha da yükseltmek için acil bir ihtiyaç var.

Duterte rejiminin, Batı Filipin Denizi’ndeki münhasır ekonomik bölgede ülkenin haklarını Çin’e teslim etmesi nedeniyle ulusal ihaneti karşısında, NDFP’nin Filipin halkını ulusal özgürlük bayrağı altında bir araya getirmesi aciliyet arz etti. Ülkenin denizlerini savunma ve geri alma mücadelesi, Datu Lapulapu ve yerli Filipinlilerin topraklarını ve denizlerini İspanyol sömürgecilere karşı savunmaya karşı gösterdikleri direniş kadar tarihsel olarak da önemlidir.

NDFP, Çin milis gemilerinin, endüstriyel balıkçı teknelerinin, Sahil Güvenlik’in ve deniz araçlarının ülkenin karasularından derhal çekilmesini talep etmek için tüm yurtsever sektörleri ve bireyleri birleştirmelidir. NDFP ve tüm güçleri, Filipin halkının Çin’in ülkenin egemenliğini ihlal etmesine yönelik öfkesini artırmalı ve Filipin halkı, özellikle Filipinli balıkçılarının aleyhine ülkenin balık ve diğer deniz kaynaklarının tükenmesiyle sonuçlanan yağmayı protesto etmeli. Ayrıca Filipin maden ve tarım kaynaklarının ahlaksız yağma ve sömürülmesini de kınamaları gerekir.

Tüm NDFP güçleri, Çin’in askeri tesislerini inşa etmesine, Filipin MEB’ini (Münhasır Ekonomik Bölgeler çn.) işgal etmesine ve ülkenin kaynaklarını elinden almasına izin verdiği için Duterte’yi ulusal hain olarak suçlamaya çağırıyoruz. (Duterte), Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından Temmuz 2016 tarihli kararında tanınan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında ülkenin haklarını bir kenara bıraktı. Duterte, büyük emperyalist Çin ile yüzleşmek, Filipin egemenliğini savunmak için sağlam ve kapsamlı bir strateji koyamadı. (Duterte), Herhangi bir siyasi, diplomatik veya askeri eylemde bulunmayı reddetmesini haklı çıkarmak için Çin’e karşı bir savaşı kazanamayacağımız şeklindeki yanlış argümanı kullanıyor.

NDFP’nin güçleri, Filipin halkının ülkenin egemen denizlerini geri alma talebini ortaya çıkarmak için tüm güçlerini seferber etmelidir. Filipin halkının vatanseverliğini canlandırmak için yaygın bir eğitim ve kültür hareketi yürütmeleri gerekiyor. Parklarda, sokaklarda, topluluklarda, fabrikalarda, okul kampüslerinde, ofislerde vb. kolektif öfkelerini göstermek için geniş kitleleri birleştirmeli ve seferber etmelidirler.

NDFP’nin ve tüm güçlerinin güçlenmesi ve harekete geçmesi ihtiyacı, Duterte’nin faşist bir diktatörlük dayatarak veya 2022 seçimlerine hile yaparak kızı ya da uşağı aracılığıyla siyasi hanedanını sürdürme planlarına yönelik yoğunlaşan mücadelesi karşısında da çok önemlidir.

NDFP’nin güçleri, Duterte tiranlık rejimine karşı en geniş birleşik cephenin inşasına yardım etmelidir. Duterte rejimini yolsuzluğa öncelik verdiği için, orduya ve polise devletin terörist yönetimini pekiştirmek için yaptığı fazla harcama nedeniyle kınamalılar. Bu, iktidardaki rejimin iflasına, büyük çaplı yabancı ve yerel borçlanmaya, Covid-19 salgınını yönetmede destansı bir başarısızlık, tarihi seviyelerde işsizlik, gelir kaybı ve yaygın açlık ve yoksullukla işaretlenmiş ciddi bir ekonomik krize neden oldu.

Duterte rejimine karşı geniş bir birleşik cephe inşa etmek ve harekete geçirmek, Duterte ve yandaşlarını iktidardan uzaklaştırmanın anahtarıdır. NDFP, Duterte rejimine karşı en fazla sayıda gücün birleştirilmesine, toplumun en geniş kesimleriyle bağlantı kurmasına, Duterte’nin zalim yönetimi altındaki ağır suistimalleri ortaya çıkarmak için eğitim ve propaganda yürütmesine ve halkın demokrasi için mücadele etme ve mücadele etme görev duygusuna hitap etmesine yardımcı olmalıdır.

NDFP ve güçleri Filipin halkını canlandırmaya ve harekete geçirmeye devam etmeli. Halkın acil halk sağlığı (kitlesel testler ve kamu hastaneleri ve laboratuvarları için daha fazla bütçe tahsisi) ve sosyoekonomik talepler (ücret ve maaş artışları, arazi kirasının askıya alınması, daha yüksek çiftlik kirası fiyatları, kriz sırasında devlet sübvansiyonları ve diğerleri) için savaşmalıdır. Emperyalizmin, feodalizmin ve bürokrat kapitalizmin temel hastalıklarını açığa çıkarırken ve halkın günlük mücadelelerini Ulusal Demokratik bir devrim yapma ihtiyacına bağlarken, kırsal kesimde gıda üretimi çalışmaları için sosyoekonomik çalışmaları ve kampanyayı desteklemeye ve ülke genelinde yaygın karşılıklı yardım çabalarını desteklemeye devam edebilirler.

NDFP ve müttefik örgütleri, faşist rejimle mücadelede Filipinli halkın geniş kitlelerinin militanlığını ve devrimci kararlılığını artırmaya devam etmelidir. Duterte rejimi, yasal demokratik güçlere karşı artan silahlı devlet saldırılarına başvururken, NDFP’nin güçleri, yeraltı örgütlerini ve destek ağlarını güçlendirerek, rejimin faşist ajanları tarafından zulüm görenleri ve kovuşturmaya uğrayanları korumak veya NPA’nın korunmasını sağlayabilecekleri gerilla bölgelerine transferlerini kolaylaştırmak için kritik bir rol oynayabilir.

NDFP’nin yeraltı örgütlerinin çoğu, 1970’lerde sıkıyönetim kanunlarına karşı verilen mücadelede sertleşti. Partinin şubeleri ve komiteleriyle birleştiklerinde, Duterte’nin saldırganlığına karşı en sağlam ve en örgütlü direniş gücü olarak hizmet ederek faşist bir diktatörlüğü dayatmaya başvurması durumunda şüphesiz kritik bir rol oynayacaklar.

Devrimci birleşik bir cephe olarak, NDFP ve müttefik örgütleri, halkı devrimci silahlı mücadeleye destek vermek ve katılmak üzere seferber etmek için daha güçlü çabalar sarf etmelidir. NDFP’deki müttefiklerimizi Yeni Halk Ordusu’na katılmaya ve halk savaşını ilerletmeye yardım etmeye çağırıyoruz. Aynı zamanda, NDFP ve müttefik örgütleri, silahlı direniş davasına maddi ve mali katkı şeklinde silahlı mücadeleyi desteklemek için kampanyalar düzenlemeye devam etmelidir.

NDFP güçleri, Duterte rejiminin kırsal kesimdeki köylü kitlelere karşı kirli savaşındaki acımasız taktiklerini ifşa etmelidir. (Duterte rejimin kitlelerin) NPA’ya kitlesel desteğini reddetme umuduyla suiistimallerine, şehirlerde, cinayet, tehdit ve sindirme, tutuklama, işkence, aralıksız taciz ve diğer şekillerde acımasız baskıya maruz kalan sivillere karşı ordu ve polis tarafından işlenen cinayetleri ve hak ihlallerini yorulmadan ifşa etmeleri gerekir. NDFP, kırsal köylerdeki ve dağ topluluklarındaki insanların hayatlarını tehlikeye atan maliyetli hava bombardımanı kampanyasını aktif olarak açığa çıkarmalı ve durdurulmasını istemelidir. AFP’nin sözde “Yenilenen Toplum Destek Programı” kisvesi altında köylerin ve toplulukların garnizon benzeri kontrolünü ifşa etmeli ve kınamalıdırlar.

Kırsal kesimde, NDFP güçleri, köylü kitlelerin haklarını savunma mücadelelerinde yardımcı olmak için aktif olarak anti-faşist birleşik bir cephe oluşturmalı ve hükümetin sivilleştirme ve “teslim olma hamlesi” sırasında işlenen askeri suistimallere karşı çıkmalı ve kontrolünü ele geçirmeye çalışmalıdır. E-CLIP ve NTF-ELCAC’ın Barangay Kalkınma Programı’nın uygulanmasında yolsuzluğu ifşa etmeli ve buna karşı çıkmalı ve aslında “madencilik ve askeri yollar” olan “tarladan pazara yollar” inşa etme planlarına direnmelidirler.

NDFP, ulusal özgürlük ve demokrasi için can alıcı savaşlarda yiğitçe savaşan Filipin halkının geri kalanına katılmalıdır. Geçmiş yüzyılların direnişindeki tüm kahramanlardan ve şehitlerinden ilham almalılar. Birkaç gün içinde, ulusal özgürlük ve sosyal kurtuluş için uzun ve devam eden silahlı direniş tarihinin ilk zaferi olan Mactan Savaşı’nda Lapulapu ve yerli Filipinlilerin zaferinin 500. yılını kutlayacağız.

Yaşasın Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi!

Yaşasın Filipinler Komünist Partisi!

Yaşasın Yeni Halk Ordusu!

Yaşasın Filipinliler Halkı!

 

Filipinler Komünist Partisi

24 Nisan 2021

 

Englısh: https://www.tkpml.com/communist-party-of-the-philippines-cpp-statement-on-the-48th-anniversary-of-the-founding-of-the-ndfp/