Nepal Komünist Partisi (Devrimci Maoist): Büyük Halk Savaşı Gününü Kutluyoruz!

Basın Açıklaması

Yarın, 13 Şubat 2023, yirmi sekizinci Halk Savaşı Günü. Bu vesileyle partimiz ülke çapında farklı programlar düzenleyerek Büyük Halk Savaşı Gününü kutlayacaktır. Başlangıçta, Nepal devrimi boyunca hayatlarını feda eden tüm ölümsüz şehitleri yürekten anıyor ve kaybolan, yaralanan ve iş göremez hale gelen savaşçılara büyük hayranlık duyuyoruz. Ayrıca, Nepal halkının devrimde gösterdiği yüksek bağlılık, fedakarlık ve cesaret rekorlarını anan partimiz, şehitlerin ve kaybolan savaşçıların ailelerini, tüm parti yoldaşlarını, destekçilerini, sempatizanlarını ve iyi dileklerini ve uluslararası kardeş partiler de dahil olmak üzere dünya proletaryasını selamlamaktadır.

Günümüzden yirmi yedi yıl önce Nepal’de, içeride komprador ve bürokratik burjuvazi ile feodal sınıfların sömürü, baskı ve zulmüne karşı, dışarıda emperyalizm ve Hint yayılmacılığının müdahalesine karşı yeni bir demokratik devrimi gerçekleştirerek bilimsel sosyalizm ve komünizme doğru ilerlemek için eski Nepal Komünist Partisi (Maoist) önderliğinde büyük Halk hareketi başlatıldı. Halk Savaşı kısa bir süre içinde, Halk Kurtuluş Ordusunun 7 tümeninin oluşturulması, halk iktidarının kurulması ve geniş kırsal bölgelerde halk hükümetinin oluşturulması yoluyla proleter devrimin yeni mesajını tüm dünyaya yaymayı başardı. Ancak partinin ana liderinde ortaya çıkan sağcı neo-revizyonist sapma nedeniyle devrime ihanet edilmiş; devrim karşı devrime dönüşmüş ve Büyük Nepal Halk Savaşı şanlı bir tarih haline gelmiştir. Bu devrimin ana lideri şimdi aynı eski gerici devlet iktidarının, aynı parlamenter sistemin ve halk karşıtı anayasanın savunucusu ve emperyalizmin ve yayılmacılığın güvenilir ajanları haline gelmiştir.

Nepal halkının Halk Savaşı temelinde kazandığı ve kitle hareketinin zorlamasıyla elde ettiği sınırlı demokratik haklar yavaş yavaş ellerinden alınıyor. Ülkedeki ekonomik kriz ağırlaştı, ticaret açığı hızla arttı. İşçi sınıfı ve halk, yaygın işsizlik ve kontrolsüz enflasyon nedeniyle geçimlerini sağlamakta zorlanıyor. Nepal egemen sınıfı, tarımın doğru yönetilmesi ve ülkede sanayilerin kurulmasının istihdam kapısını açtığı ve bu yolla ulusal ekonominin gelişmesine yardımcı olduğu şeklindeki kendine güven yolunu terk ederek, yabancı istihdamı adı altında gençleri yurtdışına ihraç ederek ülkeye gelen işçi dövizlerine dayalı bağımlı ekonomiyi yüceltmektedir. ABD’nin Hint-Pasifik stratejisinin ayrılmaz parçaları olan MCC ve SPP gibi ulusal karşıtı anlaşmalara imza atarak, Nepal’de ABD askeri üslerinin kurulmasının yolu açılmıştır. Nepalli yetkililer, Hint egemen sınıfları tarafından gerçekleştirilen sınır tecavüzüne ve siyasi, ekonomik ve kültürel müdahaleye karşı genel bir diplomatik muhalefet bile yapmadan Hint yayılmacılığının önünde her zaman diz çökmüştür. Bütün bunlar, Nepal’deki parlamenter partilerin başlıca liderlerinin, ülkeyi yeni bir şekilde sömürgeleştirmede emperyalizmin ve yayılmacılığın güvenilir suç ortakları haline gelmelerinin sonucudur. Böylece ülkenin ulusal bağımsızlığı, demokrasisi ve halkın geçimi sorunu gün geçtikçe daha da ağırlaşmaktadır. Bu korkunç durum göz önüne alındığında, yeni demokratik devrim Nepal’de günün zorunlu bir ihtiyacı haline gelmiştir.

Nepal’deki devrim ciddi bir gerileme yaşadı, ancak devrim süreci durmadı. Dünya proletaryasının deneyimlerinden dersler çıkaran ve Marksizm-Leninizm-Maoizm’i Nepal özgülünde yaratıcı bir şekilde uygulayan partimiz, Nepal’de yeni demokratik devlet iktidarını kurmak için ısrarla çalışmaktadır. Bugün, yirmi sekizinci Halk Savaşı Günü vesilesiyle, çeşitli devrimci gruplara, farklı oportünist partilere dağılmış devrimcilere, bağımsız şahsiyetlere ve tüm ezilen kitlelere birleşmeleri ve devrim yolunda ilerlemeleri için özel bir çağrıda bulunuyoruz.
Devrimci selamlarla!

12 Şubat 2023

Kiran.

Genel Sekreter

Englısh: https://www.tkpml.com/communist-party-of-nepal-revolutionary-maoist-celebrating-the-day-of-the-great-peoples-war/?swcfpc=1