ÖRSE ÇEKİÇ VURUYORUZ, ŞAN OLSUN ENTERNASYONALİN KIZIL BAYRAĞINA!

ÖRSE ÇEKİÇ VURUYORUZ, ŞAN OLSUN ENTERNASYONALİN KIZIL BAYRAĞINA!

Ölümsüzlüğünün 47. yılında önder yoldaşın bıraktığı mirasla karanlığa boğulmak istenen Ortadoğu coğrafyasında partimizin ideolojisini pratiğe uyguluyoruz. Kaypakkaya yoldaş, önümüze MLM bilimi ile harmanladığı enternasyonal bir mücadele hattı koymuştur. Bugün onu anmak, dünyanın dört yanındaki halkları kurtuluşa götürecek bilimi yani MLM’yi benimsemek ve doğru şekilde hayata, mücadeleye uygulamaya çalışmaktır.

Kaypakkaya yoldaş, Türkiye tarihinde “somut koşulların somut tahlili” ilkesini en bilimsel yöntemle uygulayan bir önderdir. Nasıl ki Başkan Mao, Çin devriminde sağ ve sol oportünizme karşı mücadele ettiyse, Kaypakkaya yoldaş da Türkiye’de Kemalizm’den etkilenen ideolojilere karşı mücadele etmiş ve Kemalizm’i tahlil etmiştir. Kimsenin görmediğini görmüş, kimsenin söyleyemediğini söylemiştir.

Kaypakkaya yoldaşı anmak onun devamcısı olmayı istemektir!

Emperyalizmin Ortadoğu’da bitip tükenmeyen kâr hırsının Rojava ayağında dün DAİŞ barbarlığı sahnedeydi, bugün ise faşist TC devleti ve yerel gerici güçlerin saldırıları ile devam ediyor. Tüm bu saldırılar içinde bizler, Rojava’daki TKP-ML TİKKO savaşçıları olarak bugün önder yoldaşın cüretini, inceleme tarzını, bilimsel yaklaşımı ve işkence karşındaki direnişini temsil etme bilinci ile Kürt ulusu ve diğer tüm halklarla omuz omuza savaşıyoruz.

Rojava devriminden etkilenerek bir enternasyonal olarak bu topraklara ayak bastıktan sonra Kaypakkaya yoldaşın düşünceleri ile tanıştım. Enternasyonal bir savaşçı olarak TKP-ML TİKKO saflarına katıldığımda önder yoldaşın şovenizme karşı yoğun bir mücadele yürüttüğü anlatıldı. Bir Türk olmasına rağmen ezilen ulus mücadelesinde tavrı dikkat çekiciydi. O, Kürt ulusunun Özgürce Ayrılma Hakkı’nı kayıtsız şartsız savunmuştur.

“Sır vermeyen” önderi örnek alıyoruz!

Enternasyonal komünist harekette emperyalizmin Rojava’daki saldırılarından dolayı buradaki mücadeleyi destekleyip desteklememek tartışılırken; Kaypakkaya’nın ardılları önder yoldaşın Şeyh Sait Ayaklanması’na dair sözlerini yüksek sesle haykırdı: “Biz burada İngiliz emperyalizminin parmağı olup olmadığını tartışmayacağız. Böyle bir iddiayla milli baskı politikasının savunulup savunulmayacağını tartışacağız.

TKP-ML TİKKO karargahında yaşadığımız enternasyonal yoldaşlar Kaypakkaya’yı doğrudan tanımasalar bile onun düşüncelerini hayata geçiren ardıllarını tanımış oluyorlar.

Dörtler, Deniz Gezmiş, Ulaş Bayraktaroğlu ve İbrahim Kaypakkaya başta olmak üzere özgürlük, eşitlik ve kurtuluş için mücadelede ölümsüzleşen yoldaşlar, enternasyonal proletaryaya ait birer tarihtir. Örse çekiç vurarak enternasyonalin kızıl bayrağını Türkiye halkına armağan ettiği Nisan Güneşi’ni selamlıyorum.

(Bir TKP-ML TİKKO Savaşçısı)

Englısh: https://www.tkpml.com/we-continue-to-hammer-the-anvil-may-the-glory-be-on-the-red-flag-of-the-international/