Ortadoğu’dan Hay bir savaşçı: AŞILAMAYAN EŞİKTİR KAYPAKKAYA

AŞILAMAYAN EŞİKTİR KAYPAKKAYA

İttihat Terakki dönemiyle başlayıp, Kemalist iktidar yönetimiyle günümüze dek devam eden Ermeni Soykırımı politikası bugün işçi-Kürt-kadın-Alevi-devrimci-sanatçı katliamlarıyla sürüp gitmektedir.

Önder yoldaş İbrahim Kaypakkaya Ermeni sorununa ve yaşanan soykırıma ilişkin hiç kimsenin cesaret ve akıl etmediği, konuşmaktan dahi çekindiği bir dönemde, “kitle halinde katledilen ve topraklarından sürülen Ermeniler”den bahsederek saklanmaya ve gizlenmeye çalışılan; konuşulmasına, tartışılıp fikir belirtilmesine bile müsaade edilmeyen can alıcı bir soruna, doğru ve adaletli yaklaşıp Ermeni halkının 105 yıldır kanayan yarasının proleter dili olmuştur.

Bugün kitle halinde katledilmenin adı “jenosid”dir. Yani soykırımdır. Kendi anayurtları olan toprakların adı “Hayastan”dır.

Önder yoldaş Türk şovenizmine çakılmış bir proleter hançerdir. Soykırımcı Kemalist devletin ırkçı şoven zihniyetine karşı çekilmiş adalet kılıcıdır. Bugün katledilişinin 48 yılına girdiğimiz 18 Mayıs şafağında İbrahim Kaypakkaya yoldaşı nasıl ki işçiler-köylüler-kadın ve gençler onur ve minnetle anıyorlarsa biz Ermeni devrimciler de onu kendi manevi doğal önderimiz olarak kabul ediyor, önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.

Bir Hay Savaşçı

Englısh: https://www.tkpml.com/a-hay-fighter-from-middle-east-kaypakkaya-is-the-threshold-cannot-be-exceed/