Partimizin 49. Mücadele Yılına Girerken Bir Kez Daha Haykırıyoruz; Devrim Mücadelesine ve Komünizme İnancımız Her Daim Devam Edecektir!

Partimizin 49. Mücadele Yılına Girerken Bir Kez Daha Haykırıyoruz;

Devrim Mücadelesine ve Komünizme İnancımız Her Daim Devam Edecektir!

Dünya halklarını cendereye alan ve bir kabus gibi insanlığın üzerine çöken pandemiye karşı mücadelemizi sürdürürken, esas olarak emperyalist kapitalist sistemin ”çöküş” krizi yaşanmaktadır.

Kâr mantığının üzerine kurulu, meta dolaşımı üzerinden kendini var eden, en gelişmiş teknolojiye sahip devletlerin, uluslararası kartellerin çöküşünü izledik!

Ulusal burjuvazinin kendi pazarını esas kıldığı, burjuvazinin kendi devletini buna göre tasarladığı, ustaların tespitlerinin geçersiz olduğunu iddia eden her türden oportünist ve revizyonist görüşün çöküşünü izledik.

Yaşanan her krizde olduğu gibi, burjuvazinin elindeki devlet aygıtının, kendi sınırlarını kapatıp sermayedarların kendilerini güvence altına aldıklarını ve lakin milyarlarca Euro’yu kurtarma hamlesi yürüttüğünü, sınırların kalktığı tespitlerinin çöküşünü izledik.

2019 son çeyreğinde kendi rengini daha belirgin kılan 2018 mali krizinden daha şiddetli olacağı öngörüsü üzerinden, emperyalist kapitalist sistemin ekonomik politik krizini korona krizi içinde sürdürdükleri, yeniden dünyayı dizayn etme çabalarının çöküşünü izledik.

Ustaların açtığı yolda yürüyen, İbrahim Kaypakkaya yoldaşın öncülüğünde kurulan partimiz TKP-ML’nin 49. yılını kutladığımız bu tarihsel anda, yukarıda vurguladığımız olguların izdüşümünde partimizin bugün daha fazla tarihsel rolünü oynamak zorunda olduğu elzemdir.

Bir kez daha doğruluğunu kanıtlarken, ölümsüzleşenlerimiz üzerinden inşa edilen her bir yoldaşımızın emeği, canı, kanı, teri üzerinden var olan partimizi ileri taşımak günün, anın yakıcılığındır.

Gün Partimiz TKP-ML’nin önderliğinde her alanda mücadeleyi yükseltme günüdür.

Yaşasın Partimiz TKP-ML – TİKKO- KKB – TMLGB!

Hessen Ve Güney Almanya’dan  TKP-ML Taraftarları