Serdar Can

Serdar Can

Serdar Can yoldaş, (Diyarbakır Hapishanesi sol basta ayakta. “Diyarbakır 5 No’lu 1984 ölüm orucundan sonra.
Ayaktakiler: 1. Hanefi Yıldız, 2. Mustafa Kaya, 3. Engin Vurkır, 4. Müslüm Elma, 5. Mahmut Karaçalı, 6. Yaşar Çeri, 7. Serdar Can, Oturanlar: 1. Ramazan Kılavuz, 2. Mehmet Özgül, 3. H.Hayri Aslan, 4. İbrahim Ekinci, 5. Ayhan Toprak”)