TKP-ML Enternasyonal Büro: MLPD 40. Yıl Kutlamasına

 MLPD 40. Yıl Kutlamasına

Sevgili Yoldaşlar;

Partiniz MLPD bugün 40. yılını kutlamaktadır. Alman emperyalizmine karşı 40 yıldır kesintisiz mücadele eden partinizin bu uzun yürüyüşünü partimiz TKP-ML (Türkiye Komünist Partisi – Marksist Leninist) adına selamlıyoruz. Kuruluşunuzdan günümüze kadar, yakın ilişki içinde olmamız, partilerimizin enternasyonal dayanışması açısından önemli bir yer tutmaktadır.

Parti kurucumuz İbrahim Kaypakkaya yoldaşta, Almanya’daki Türkiyeli işçiler içerisinde örgütlenme çalışmasının gerekli olduğunu belirtmişti. Partimizde Kaypakkaya yoldaşın bu önerisini takip etmiş ve kuruluşuyla birlikte Almanya’da da Türkiyeli işçiler içerisinde örgütlenme çalışması yürütmüştür. Partimiz ayrıca Almanya’da başta MLPD olmak üzere birçok, devrimci, komünist partilerle çalışmalar yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir.

Partiniz MLPD’nin kuruluşundan itibaren partilerimiz yakın ilişkiler içinde olmuştur. Bunun en önemli nedeni, Partilerimizin Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Mao Zedung yoldaşların bilimsel görüşlerini savunmasıdır. İkinci önemli neden de SSCB’deki geriye dönüşle birlikte revizyonizmin inşasını partilerimizin doğru tespit etmesidir. Partilerimiz Sovyetler’de revizyonizmin inşasını sosyal emperyalist olarak değerlendirmiş ve dünyada bu konuda küçük burjuva akımlara karşı ortak mücadele etmiştir.

Özellikle parti kurucunuz Willi Dickhut yoldaşın büyük katkıları söz konusudur. Willi Dickhut yoldaşın Sovyetler’deki revizyonizmin inşasını doğru değerlendirmesi, Almanya devrimci hareket içerisinde de bir yarılma yaratmıştır. Aynı şekilde Türkiye’de de İbrahim Kaypakkaya yoldaşın bu konudaki değerlendirmesi de bir yarılma yaratmıştır. Bundan dolayıdır ki Almanya’daki küçük burjuva akımlarla Willi Dickhut yoldaş arasında önemli politik tartışmalar yürütülmüştür. Sonrasında Çin’de revizyonizmin iktidarı ele geçirmesi ve ülkenin sosyal emperyalist olması partilerimiz tarafından da doğru değerlendirilmiştir.

Bu doğru tespitlerimizden kaynaklı Rusya’nın Ukrayna işgaline de partilerimiz doğru tavır takınarak, Rusya’yı işgalci değerlendirmiştir. Birçok parti ve örgüt geçmişteki yanlış siyasi değerlendirmelerinden dolayı Rusya’yı emperyalist görmemekte ve bundan dolayı da Rusya’ya işgalci olarak bakmamaktadırlar. Hatta Rusya’yı işgalci değerlendiren partinize yönelik Almanya’da birçok küçük burjuva akımların eleştirilerini biliyor ve yakınen takip ediyoruz.

Sevgili yoldaşlar;

Dünyada bir taraftan Rusya ve Çin’in başını çektiği emperyalist güçler, diğer taraftan da ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin başını çektiği emperyalist güçler arasında çelişkiler giderek derinleşiyor. Ortadoğu’da uzun yıllardır süren bölgesel savaş, gelinen aşamada Ukrayna işgaliyle birlikte Avrupa’nın sınırlarına kadar gelmiştir. Süren bu haksız savaşta kazanan emperyalist güçler olurken, kaybeden taraf Ukrayna halkıdır. Binlerce insan hayatını kaybetmekte ve milyonlarca insan ülkesini terk etmek zorunda kalmaktadır.

Ukrayna işgali aynı zamanda yeni bir dünya savaşını tehlikesini de birlikte getirmektedir. Buna karşı ortak mücadele etmek, emperyalizme, kapitalizme ve faşizme karşı ortak mücadele cephesini örgütlemek için ortak başlattığımız çalışma çok önemli bir yerde durmaktadır. Partinizin 40. mücadele yılı kurulan bu ortak cephenin güçlenmesi için önemli bir vesile olacağına inanıyoruz.

Sevgili yoldaşlar;

40 yıldır Alman emperyalizmine karşı verdiğiniz mücadele, aynı zamanda komünizmi savunma mücadelesidir. Birçok örgütün, komünist değerlere saldırdığı bu süreçte, sizin Lenin ve Marx’ın heykellerini dikerek, bu ustaları sahiplenmenizi özellikle selamlıyoruz. Türkiye’de, Rojava’da ve Avrupa’daki parti güçlerimiz adına, partinizin 40. yılını selamlıyoruz.

Başta parti kurucularınızdan Willi Dickhut yoldaş olmak üzere, 40 yıldır partinizi büyüten, geliştiren ve emek veren şu an aramızda olmayan tüm yoldaşların anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Ve bu mücadele bayrağını devam eden tüm parti kitlenizin de 40. mücadele yılını kutluyoruz.

Yaşasın MLPD’nin 40. Yılı!

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

TKP-ML Enternasyonal Büro

1.09.2022

German: https://www.tkpml.com/tkp-ml-ib-botschaft-zur-40-jahrige-jubilaumsjahr-der-mlpd/?swcfpc=1