TKP/ML MK Açıklaması: “BAYRAĞIMIZ DALGALANIYOR HALA! SABIRLA, İNANÇLA, SAVAŞLA, BAYRAĞI LAYIKIYLA TAŞIRKEN DÜŞEN YOLDAŞLARIMIZ VE HALKIMIZ İÇİN, KAZANACAĞIZ! MUTLAKA! MUTLAKA! MUTLAKA!”

“Şimdi biz, herkesin gözü önünde yükseklere bir bayrak çekiyoruz.”
İbrahim Kaypakkaya
(Ocak 1972)
BAYRAĞIMIZ DALGALANIYOR HALA!
SABIRLA, İNANÇLA, SAVAŞLA,
BAYRAĞI LAYIKIYLA TAŞIRKEN DÜŞEN YOLDAŞLARIMIZ VE HALKIMIZ İÇİN, KAZANACAĞIZ!
MUTLAKA! MUTLAKA! MUTLAKA!

Türk, Kürt Uluslarından, Çeşitli Milliyet ve Mezheplerden Türkiye Proletaryası, Emekçi Halkımız!

24 Nisan 1972’de kuruluşunu ilan eden partimiz 41. yaşına ulaşmış bulunuyor! Partimiz TKP/ML, 41. kuruluş yıldönümünde de; kurucu önderi İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşlarının ilk günkü coşku ve heyecanıyla, azmi ve direnciyle, savaşkanlığı ve umuduyla kavgasını sürdürüyor. 41. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir kez daha mücadele azmini dillendiriyor, durmaksızın yürüyeceğini ilan ediyor. Çünkü Partimiz, emekçi halkımızın mücadelesi içerisinde kuruldu ve yine bu mücadele içinde bugün de aynı inanç ve kararlılıkla kavgasını sürdürüyor.

Yoldaşlar, Devrimciler, İlericiler, Demokratlar!
İçinde bulunduğumuz yıl aynı zamanda partimizin kurucusu İbrahim Kaypakkaya’nın, faşist TC devleti tarafından katledilmesinin 40. yıldönümüdür. Partimiz, ülkemiz ve dünya devrimi açısından önemli olan bu tarihsel gelişmeyi ördüğü bir kampanyayla karşılamakta ve İbrahim Kaypakkaya yoldaşın Türkiye devrimi için ileriye sürdüğü tezlerin daha güçlü kavranması ve pratiğe geçirilmesi mücadelesini vermektedir.
TKP/ML’nin 24 Nisan 1972’de İbrahim Kaypakkaya öncülüğünde kuruluşu ile faşizm, ideolojik ve politik olarak tarihinin en önemli darbesini aldı. Partimiz Kürt ulusunun varlığını, haklı mücadelesini ve kendi kaderini tayin hakkını yüksek sesle dillendirerek faşizmin imha ve inkâr politikasında kapanması imkansız bir gedik açtı. Silahlı mücadeleye yönelerek işçi sınıfı ve ezilenlere kurtuluşun yegane yolunu gösterdi. 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi, toprak işgalleri, gençlik eylemleri ve 12 Mart koşulları içerisinde olgunlaştı. Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin ülkemiz coğrafyasındaki ürünü olarak 1972’de uluslararası komünist harekette yerini aldı. Ve onlarca yıldır dağlarda, tarlalarda, fabrikalarda, sendikalarda, okullarda, emekçi semtlerde, kitle örgütlerinde, zindanlarda, işkencehanelerde hedefe kilitlenmiş bir kararlılığın adı oldu, yüzlerce militanını bu uğurda şehit verdi.

Emekçi Halkımız!
Kurucu önderimiz İbrahim Kaypakkaya’nın, partimiz TKP/ML’nin kuruluşunun teorik altyapısını oluştururken işaret ettiği ve herkesin gözü önünde yükseklere çektiği bayrak; proletaryanın ve halkımız nezdinde rüştünü ispat etmiştir!
Çünkü partimiz TKP/ML; kurulduğu andan itibaren, halkımızın yiğit evlatlarının can ve kanları pahasına, proletaryaya ve halka dayanmaya devam ettiği için varlığı devam ettiriyor!
Çünkü partimiz TKP/ML; “gökten zembille inmemiştir!” Onu yaratan ve yaşatan, ülkemiz proletaryası ve emekçi halkımızın sınıf mücadelesidir. Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkının mücadelesidir, ki öncü ve örgütlü gücünü yaratmıştır. Dolayısıyla “onu kendisi var etmiştir kendisine!” Bu nedenle kökleri derindedir!
Çünkü partimiz TKP/ML; kurulduğu günden günümüze kadar yüzlerce şehit vermiş, binlerce kadrosu, üyesi, ileri militanı ve taraftarı işkenceli sorgulardan geçmiş, tutsak edilmiştir. Halen tutsak yoldaşlarımız, faşizmin tecrit terörüne karşı mücadelelerini sürdürüyorlar!
Çünkü partimiz TKP/ML; yarım asra yaklaşan tarihiyle, ülkemiz dağlarında, şehirlerinde, yurtdışında ve enternasyonal alanda can bedeli mücadelesine devam ediyor!
Çünkü partimiz TKP/ML; enternasyonal proletaryanın biliminin yol göstericiliğinde, proletaryanın ve ezilen halkların, bağımlı ulus ve milliyetlerin mücadele deneyimlerinden öğrenmeye devam ediyor!
Çünkü partimiz TKP/ML; geleceğe güvenle bakıyor, yarını kazanma umudunu koruyor!

KURTULUŞUN, ZAFERİN VE KOMÜNİZME YÜRÜYÜŞÜN TEMİNATIDIR PARTİMİZ!
YAŞASIN MARKSİZM-LENİNİZM-MAOİZM!
YAŞASIN HALK SAVAŞI!
KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!
YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML, HALK ORDUSU TİKKO, GENÇLİK ÖRGÜTÜ TMLGB!

TKP/ML MK
Nisan 2013