TKP/ML MK-SB’den Şehitler Haftası Açıklaması: “DÜŞLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRME KAVGASINDA DÜŞENLER İÇİN!”

DÜŞLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRME KAVGASINDA DÜŞENLER İÇİN!

Çeşitli Milliyetlerden İşçiler, Köylüler, Emekçiler,
Her yanı sefalet, acı ve yoksulluk dolu bu zulüm düzeni sürdükçe, özgürlük idealleri ve tutkusu, yaşamın en soylu ve gizli yerlerinde yeşerecek, muzaffer olana dek hep varlığını koruyacaktır. O sayededir; bu uğurdaki arayış ve mücadele asla eksilmeyecektir. Sömürü ve zulmün yasaları, ağır birer pranga olarak vurulmuşsa emekçinin boynuna, özgürlük düşlerinin yolcuları da daima damgasını vuracaktır yaşama. Bu uğurda başta ölüm olmak üzere her türlü bedel ve acıyı göğüsleyenler, emeğin kurtuluşu için silinmez birer yol göstericidir. Onlar ki ebediyete kadar yaşayacak; mücadelenin sembolü ve teminatı olan şehitlerimiz, özgürlük savaşının parıldayan yıldızlarıdır!
Dünyayı mahvetme ve felakete sürükleme hırsını elinden bırakmayan, emek dünyasını acımasızca sömüren ve ezilen dünya halklarını köleleştiren emperyalist-kapitalist sistem; vahşi ve aç bir hayvanın dizginsiz iştahıyla saldırmakta, insanlığı tüketmeye, uçurumun dibine yuvarlayarak onursuz bir yaşama mahkûm etmeye çalışmaktadır. Dünyada yoksulluğun, eşitsizlik ve adaletsizliğin yaratıcısı sermaye sahipleri var olduğu sürece, onların saltanatına son vermek için savaşanlar da olacak; düşleri gerçeğe dönüştürmenin özneleri, bütün engellere meydan okuyarak mücadeleyi sürdürecektir. Özgürlük ve bağımsızlık yürüyüşünü onların derin izler bırakan adımları şekillendirecektir!
Öğrettikleri odur ki, bugüne ne yüklenirse yarına da o taşınacaktır. Ancak yarınların kaygısını taşıyanlar, zamana ve onun devrimci görevine dört elle sarılır. Yaşananlara kayıtsız kalmak, suça ortak olmaktır. Gelecek, bugünlere yüklenen zorlu devrimci görevlerle yaratılmaya başlanır. Bütün mesele geleceğe umutla bakabilmekte, bütün mesele en zorlu ve tehlikeli yolları bilimsel sosyalist ideolojinin ışığında yürüyebilmektedir. Acı ve gözyaşı dolu, ölüm ve kanla örülü en karanlık yollarda bile umutlarına tutunarak ışığı yaratabilenler, devrimin yolunu açacak, emekçilere kaderlerini kendi ellerine almayı öğretecektir!
Tarih her coğrafya parçasında yıldızlara yürüyenleri en müstesna yere kaydetmiş; adları, emek ve özgürlüğün onur sayfalarına altın harflerle yazılmıştır. Ölümü çaresiz bırakan eylemleri ve özgürlük aşklarıyla işlendi kızıl bayraklarımız. “Zafer tırnakla sökülüp alınacaktır!” ve “Bize teslim olmak yakışmaz!” haykırışları, savaş ve direniş şiarlarımız oldu. Zalimin ve zorbanın üzerine, onların hayat verdiği devrim ve özgürlük şiarlarıyla yürümeyi öğrendik. Adımlarını yeniden sıklaştıran devrim ordusu, her renk ve milletten ezilen emekçilerin kavgasını ileriye taşımaktadır. Yıldızlara tutunarak yürüyenlerin kahredici öfkesi, halkları sömüren ve köleleştiren emperyalizmi, faşizmi ve her türlü alçaklığı yerle bir edecektir!
Ve bizler asla unutmayacağız bayraklaşan şehitlerimizi! Adları kazılıdır yüreğimize, işlenmiştir beynimize. Onların yaktığı meşalenin aydınlığında komünizm yürüyüşünde saf tuttuk. Çok iyi biliyoruz ki özgür gelecek, tarihin yükünü omuzlarında taşıyanların özverili ve direngen savaşında saklıdır. Bu gücü işçilerin, emekçilerin ve tüm ezilenlerin nasırlı elleri açığa çıkaracaktır. O muzaffer gün ancak ve ancak ölümsüzlüğe erişenler sayesinde gelecektir. Halkların kurtuluşu uğruna güneşe uğurlanan, komünist ve devrimci önderleri, ezilenlerin yiğit ve fedakâr evlatlarını, devrimin gözü pek militanlarını saygı ve minnet duygusuyla anıyoruz!
Onlara devrim sözümüz var, son nefesimizi de bunun için vereceğiz!

KOMÜNİZM VE DEVRİM UĞRUNA GÜNEŞE UĞURLANANLAR ÖLÜMSÜZDÜR!
ŞEHİT YOLDAŞLARIMIZ ZAFERE İNANCIN EN BÜYÜK TEMİNATIDIR!
HİÇBİRİNİN KANI YERDE, ÖZLEMİ GERİDE KALMAYACAK!
KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!
YAŞASIN HALK DEMOKRASİSİ, BAĞIMSIZLIK VE SOSYALİZM MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML, HALK ORDUSU TİKKO VE TMLGB!
YAŞASIN HALK SAVAŞI!

TKP/ML MK-SB
Ocak 2011