TKP-ML Parti 1. Kongresini Selamlıyoruz!

TKP-ML Parti 1. Kongresini Selamlıyoruz!

TKP-ML kamuoyuna açıklama yaparak, parti 1. Kongresini gerçekleştirdiğini ilan etti. Coşku ve sevinçlerini paylaşırken, Kongrelerin parti ve örgütlerde uygulanan demokrasinin açık göstergeleri olup, demokrasinin uygulama boyutunu belirleyen geniş demokratik platformlar olması, parti ve örgütlerin niteliklerini belirleyen demokratik-merkeziyetçilik ilkesinin geçerli olduğunu işaret etmeleri açısından başlı başına bir anlam taşıdıklarını söylemek isteriz.

Kongrenin gerçekleştirilmesi temelinde yaşanan bu gelişmeyi, henüz vakıf olamadığımız içeriğinden bağımsız olmak kaydıyla, devrimci bir adım değerinde buluyor, Komünist duygularımızla selamlıyoruz.

Komünist, devrimci ve demokratik cephede yaşanan her ileri gelişme, sahipleneceğimiz ortak kazanım, coğrafyamız devrim hareketine bir katkı ve moraldir. Komünist ve devrimci güçlerin temsil ve ifade ettiği her olumlu adım, her güçlenme bizlerin de kazanımı ve gücüdür.

Ortak ideolojik-siyasi köken ve tarihsel mirastan geldiğimiz TKP-ML’nin her başarısı bizleri yakından ilgilendiren bir gelişmedir. Kongre gibi anlamlı bir başarının sağlanması ise sevincimizi özellikle büyütmüştür. Onlarca yıl gerçekleştirilememiş temel ihtiyacın belli eşiklerin aşılarak karşılanması tıkanıklığın aşılmasında dinamik bir dönemeçtir.

Kongrenin somut yönelim, içerik ve kararları, tahlil ve tespitleri, kuşkusuz ki merak ve heyacanla beklediğimiz sonuçlardır. Demokrasinin yüksek ifadesi olarak ‘’biçimde’’ gelişme atfıyla karşıladığımız Kongrenin, içerikte de pozitif beklentileri karşılayan özellikte olması başarısını daha da büyütecektir.

AKP/MHP iktidarı temsilinde biçimlenen açık faşizmin azgın saldırılar eşliğinde stratejik imha konseptiyle tırmandırdığı koyu faşist baskı ve katliamlar altında TKP-ML’nin kongresini başarıyla gerçekleştirmesi faşizme karşı mücadele kararlılığının ifadesi olup, devrimci bir eylemdir.

Partimizin yakın günlerde gerçekleştirerek açıkladığı parti 4. Kongresinden sonra, TKP-ML’nin de kongresini gerçekleştirerek açıklaması bir rastlantı da olsa anlamlıdır. Anlamlıdır çünkü, faşizm koşullarında sağlanan ortak devrimci bir eylemi, devrimci dinamizmi, diriliği ve kararlılığı temsil etmektedirler bu kongreler. Kuşkusuz ki, her kongrenin ayrı bir önemi, özel bir anlamı vardır. Ancak aralarındaki nüanslardan ayrı olarak bir de devrimci paydaları, anlam ve temsiliyetleri vardır.

Ortak sınıf siperleri ve devrimci savaş çizgisinde örtüşen partilerimiz, bu mücadelelerde ortak değerlere ve ödediği ağır bedeller gerçekliğine de sahiptirler. Başta kurucu önderimiz Kaypakkaya olmak üzere, parti genel sekreterlerimiz ve yüzlerce yoldaşımızın ölümsüz anı ve mirasından oluşan ortak değerlerden, tarihten, ideolojik-siyasi gelenekten beslenmekteyiz.

Bu vesileyle, ölümsüz yoldaşlarımızın anısını saygıyla yaddediyor, can bedeli mücadelelerini selamlıyoruz.

Maoist Komünist Parti olarak, TKP-ML’nin parti 1. Kongresini bir kez daha selemlıyor, başarı temennilerimizi iletiyoruz!

Maoist Komünist Parti
Merkez Komite/Siyasi Büro 
Nisan 2019