TKP-ML TİKKO Genel Komutanlığı: 18 Mayıs Halk Savaşını Büyütme Andımızdır!

18 Mayıs Halk Savaşını Büyütme Andımızdır!

Partimiz TKP-ML ve Halk Ordumuz TİKKO’nun kurucu önderi İbrahim Kaypakkaya yoldaşın Amed işkencehanelerinde ölümsüzleşmesinin üzerinden 49 yıl geçerken, onun ardılları ve savaşçıları olarak önder yoldaşımızı saygıyla anıyor, bizlere bıraktığı bayrağı daha da yükseklere taşımanın sözünü yineliyoruz.

Önder yoldaş Kaypakkaya, Başkan Mao önderliğinde başlatılan Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin tüm dünyayı sarstığı ülkemizde kitle hareketlerinin çok yükseldiği bir dönemde, 1971 devrimci kopuşunun komünist çıkışı oldu.

Önder yoldaş, MLM bilimini bir eylem kılavuzu almış, ülkemizde devrimin yolunun Demokratik Halk Devrimi olduğunu bunun da ancak Halk Savaşı stratejisiyle gerçekleştirileceğini ortaya koymuştur. Partinin ancak savaş içerisinde gelişip güçlenebileceğini söyleyen Kaypakkaya yoldaş, bu görüşlerini tam da Türkiye Kürdistanı’nda başlattığı gerilla savaşıyla sağlamlaştırmıştır. Onun öğrenci hareketlerinden köylü eylemlerine işçi ayaklanmalarına uzanan mücadele serüveni oradan Kürecik’e Dersim’e faşizmi yıkacak Komünist Partisini ve Halk Ordusunu kuran hamlesiyle sürmüştür. Bugün de tıpkı yarım asır olduğu gibi gözbebeği partisi TKP-ML ve Halk Ordusu TİKKO tüm yetersizliklerine rağmen onun başlattığı bu hamleyi daha da büyütme yayma ve zafere ulaştırma mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir.

Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’nın Kemalizm’in sınıfsal özünü ortaya koyması Kemalizm’in faşizm olduğu tespit ederek Kemalizm’in maskesini düşürmüş, bugün de hala AKP-MHP faşist blokundan kurtulmak isteyenlerin başta CHP olmak üzere sistem partilerine yönelmesi, Kaypakkaya yoldaşın görüşlerine tekrar tekrar dönmeyi incelemeyi gerektirmektedir. Faşist TC devletinin kuruluşundan bugüne kadar Kürt ulusuna yönelik her geçen gün artan soykırım politikaları, yine Kaypakkaya yoldaşın Kürt ulusunun ayrı bir ulus olduğu ve özgürce ayrılma haklarının olduğu tespitini esas alıp ona uygun hareket edildikçe parçalanır, yok edilir. Yine bugün hala Ermeni Soykırımı’nı yok sayan, bırakın anmayı, soykırım tanımlamasını yapmanın bile ciddi saldırılara neden olduğu ülkemizde Kaypakkaya yoldaş, Ermeni Soykırımı’nın olduğunu ifade ederek tarihe ışık tutmuş, İttihat Terakki’den TC’ye uzanan soykırımcı zihniyeti çok berrak bir şekilde teşhir etmiştir.

Kaypakkaya yoldaş, ezilenlerin özgürlük kılavuzudur. Özgürleşmenin kurtuluşun parolası, yol göstericisidir. Bu yüzden erkek egemen faşist TC devleti tarafından ezilen sömürülen katledilen yok sayılan tüm ulus ve milliyetlerden halkımıza, işçi sınıfına emekçilere köylülere gençlere kadınlara LGBTİ+’lara kendi özgürlüklerinin yolunun Kaypakkaya yoldaşın öğretilerinden onun kurucusu olduğu Proletarya Partisinden geçtiğini anlatmak biz ardıllarına düşmektedir. Tüm ezilen kesimler kendilerini Kaypakkaya yoldaşta ve onun partisinde bulmalıdır. Bu gerçeklik ve olanak önder yoldaşımızın teorisi ve pratiğinde mevcuttur. Yeter ki bu kılavuzu ezilenlerin ellerine ve bilinçlerine ulaştırmayı bilelim. Kaypakkaya yoldaşın tek korkum olarak ifade ettiği kitlelerin mücadelesinin gerisinde kalma tehlikesi bizim açımızdan çok ciddi bir uyarıdır. Önder yoldaşın bu uyarısını tüm yoldaşlarımız bir talimat olarak almalı bu talimatı yerine getirmek için canla başla çalışmalıdır.

18 Mayıs aynı zamanda Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi önderlerinden Haki Karer ve Amed Zindanlarında bedenlerini 12 Eylül Faşist cuntanın iradeyi kırma, sindirme, tasfiye ve teslim alma saldırısına karşı ateşe veren Ferhat Kurtay, Eşref Anyık, Mahmut Zengin ve Necmi Öner ölümsüzleşmelerinin yıldönümlerinde saygıyla anıyoruz. Onların direniş ve feda ruhu dün olduğu gibi bugün de Zap’tan Kobani’ye kadar TC faşizmine karşı, Kürt ulusunun mücadelesinde özgürlük bayrağı olarak dalgalanmaya devam ediyor.

Partimiz TKP-ML’nin kuruluşunun 50. yılında, önder yoldaş İbrahim Kaypakkaya’nın ölümsüzlüğünün 49. yılında devrim yürüyüşümüzü, daha ileride daha kararlı ve daha sağlam sürdüreceğimize söz veriyor, her 18 Mayıs’ta olduğu gibi bu 18 Mayıs’ta da halk savaşını büyütme andımızı yineliyoruz.

Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür!

Şan olsun davamızın yaratıcısı önder Kaypakkaya yoldaşa, şehitlerimize!

Yaşasın Partimiz TKP-ML Halk Ordumuz TİKKO, Gençlik Örgütümüz TMLGB!

Yaşasın Kadın Örgütümüz KKB!

Yaşasın Halk Savaşı!

TKP-ML TİKKO Genel Komutanlığı

17 Mayıs 2022