TKP-ML TİKKO Genel Komutanlığı: Selam Olsun KKB’nin Kuruluş Kongresi’ne!

Selam Olsun KKB’nin Kuruluş Kongresi’ne!

Bizler partimiz TKP-ML’ye bağlı Halk Ordusu olarak Komünist Kadınlar Birliği’nin gerçekleştirmiş olduğu Kuruluş Kongresi’ni selamlıyoruz. Kadın ve LGBTİ+ yoldaşların herkesin gözleri önünde yükseklere çektiği bu kızıl bayrağın rengini Meral Yakar’dan ve onun izini takip ederek kızıl direnme ve savaşma ruhunu mücadelenin her alanına taşıyan onlarca kadın yoldaşımızdan aldığını iyi biliyoruz.

Bu bayrak; sokak çatışmalarından, fabrika direnişlerinden, zindanlardan, dağların doruklarından, patika başlarından, hain pusulardan akan kanla kızıllaştı.

Önderleşme, komutanlaşma ve savaşma kararlılığıyla ilan edilen bu manifestonun tam da partimiz TKP-ML’nin kurucu ve kuramcısı önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşın ölümsüzlüğünün 50. yılına denk gelmesi ayrıca anlam taşımaktadır.

Kongre, savaşma irade ve kararlığımız doğrultusunda sınıf düşmanlarımıza bir meydan okuyuştur. Önder yoldaşımızın bizlere emanet ettiği partisi şimdi daha güçlü ve daha donanımlıdır. Faşizme, ataerkiye ve heteroseksizme karşı yeni bir savaş mevzisi daha açılmıştır. Bu anlamıyla tarihsel bir kazanım ve ileriye doğru bir sıçrayıştır.

Son on yıldır partimiz ağır bir süreci omuzlamak zorunda bırakılmıştır. Bu ağır sürecin omuzlanmasında kadın ve LGBTİ+ yoldaşlarımız en önde durmuş ve partimizi savunmuşlardır.

Parti 1. Kongremizle temelleri atılan, kadın örgütümüzün kuruluş kongresiyle de mevzilerini dolduran yoldaşlarımızın bu adımına bulunduğumuz her alanda yanıt olmak tarihsel bir yükümlülük ve görevdir. Bizler de halk ordusu TİKKO olarak KKB’nin geliştirdiği perspektifleri anlama, kavrama ve ona uygun olarak konumlanmayı kendimiz açısından görev kabul ediyoruz.

Şan Olsun KKB’nin 1. Kongresi’ne!

Şan Olsun 50. Ölümsüzlük Yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya Yoldaşa!

Yaşasın Halk Savaşı!

TKP-ML TİKKO Genel Komutanlığı

Mayıs 2023