TKP-ML TİKKO Rojava Komutanlığı:  “Hesabı Sorulmayan Her Katliam Boynumuzun Borcudur”

 “Hesabı Sorulmayan Her Katliam Boynumuzun Borcudur”

Soykırım, tarihin en lanetli insanlık suçudur. 104 yıl geçmesine karşın halen hafızalarda ve yaşamda canlı izleri korunan soykırım unutulmayan büyük insanlık trajedisidir. Kan lekesi geçmez. Soykırım sadece büyük insan kitlesinin topraklarından zorbaca koparılıp barbarca katledilmesi değildir. Geri de kalanların zorla Türkleştirilip zihin ve ruhlarının köleleştirilmesidir. Yaratılan binlerce yıllık uygarlığın yok edilmesidir. Taş üstünde taşın bırakılmamasıdır. Yaşanan zulmü unutmak için ölümün umut olduğu zamanların yaratılmasıdır.

Soykırım ve katliamların hesabını mutlaka bir gün verecekler!

Alman emperyalistlerin dönemsel çıkarlarına uygun bir şekilde planlanıp düzenlenen soykırımın uygulayıcı cellatları faşist İttihat Terakki Partisi’dir. Soykırım suçu zamanla ve coğrafyayla sınırlı kalan bir olay değildir. Nesilden nesile sürüp devam eden soluk alındıkça yaşanan bir insanlık trajesidir. Soykırım acısını en iyi Ermeni halkı bilir. Onların soykırım gerçekliğini ispatlama ve sonuçlarını açıklama gibi zorunluluğu yoktur. Faşist TC devleti Ermeni, Rum, Süryani, Keldani, Kürt halkına karşı uyguladığı soykırım ve katliamların hesabını mutlaka bir gün verecektir.

Ezilen “Ermeni halkının ruhu mücadelenin ve zaferin ruhudur!”

Gittikleri her yerde arkalarında büyük bir kan izi bırakan, hakimiyetlerinin ulaştığı her yerde uygarlıkları yok eden TC devleti mazlum halkların lanetinden ve devrim gazabından kurtulamayacaktır.

Çık rüyalarımdan karaya vur ey acı!

Acılara yenilmeyen acıları yenerek tohum olup toprağa düşen büyüyerek çoğalan Ermeni halkının acısı acımızdır. Hesabı sorulmayan her katliam boynumuzun borcudur. Ezilen “Ermeni halkının ruhu mücadelenin ve zaferin ruhudur.” (Ernesto Che Guevara 9 Ekim 1967 – Bolivya)

TKP-ML TİKKO Rojava Komutanlığı

25 Nisan 2019