TKP/ML TİKKO Rojava Komutanlığı: “Yurdal, Sefkan, Ünal yoldaşlar özgürlük idealimizdir.”

Yurdal, Sefkan, Ünal yoldaşlar özgürlük idealimizdir.

Halk savaşçıları ölümsüzdür!

Tarih boyunca hiç bir zorba devlet mazlumların özgürlük düşünü söndürememiş, yürüyüşünü durduramamıştır. Tarihin mezarlığına gömülen tüm zorba devletler gibi faşist TC devleti de yıkılıp yok olmaktan kurtulamayacaktır.

Saldırganlık ve haydutluğu ne kadar barbarca olursa olsun hiç bir faşist güç gerillanın yürüyüşünü ve özgürlük düşünü yok edemeyecektir Hiçbir faşist saldırganlık suyunu alan çeliği kıramayacaktır. Çünkü, çelik suyunu özgürlük tutkusundan ve kurtuluş idealinden almıştır. Çelik gerilladır. Çelik, TKP/ML önderliğinde savaşan kahraman emekçi halkımızdır.

Gerilla, emekçi halkımızın özgürlük ve gelecek umududur. Gerillanın hesap sorucu adalet eylemleri Suruç’tan Ankara’ya, Cizre’den Lice’ye çoğalarak büyüyor. Büyüyen demokratik halk devrimi yürüyüşü zalimlere korku salarken mazlumlara büyük umut olmaktadır.

Bedel ödeyerek büyüyen ve çoğalan devrim bizimdir.

Onları öldürdüğünü sanan onları mezarlıklarda aramamızı bizden bekleyen faşist budalalar fena halde yanılıyor. Kızıl bayrağı ellerinden düşürmeyen Mercan şehitlerimiz yanımızda saflarımızda yüreğimizdedir. Tükenmeyen bilincimizde ve bitmeyen kavga türkülerimizdedir. İdeallerimizin gerçekliği olan gerillalar ölümsüzdür.

 

TKP/ML TİKKO Rojava Komutanlığı

25 Ekim 2015