Türkiye ve Kürdistan Gençliğine: HBDH Milis ve Gerillalarına Katılın ve Destekleyin!

Tüm Türkiye ve Kürdistan Gençliğine;

Bilindiği gibi bugün Türkiye ve Kürdistan halkları AKP-MHP faşizmine karşı amansız bir mücadele veriyor. AKP-MHP ittifakı faşist uygulamalarını Kürdistan sınırları dışına çıkararak Türkiye halklarına karşı da devreye sokmuştur. AKP-MHP ittifakının faşist uygulamaları halklar tarafından büyük öfkeye neden olmaktadır. Faşist uygulamalarla halklarımızın birlik ve beraberlik ruhu parçalanmak istenmektedir. Halklarımız tüm bu kutuplaştırıcı politikaları her geçen iyi daha iyi görmektedir. Onun için her geçen gün faşizme karşı ortak devrimci mücadele büyüyerek kitleselleşmektedir. Hiç şüphesiz ki bu ortak devrimci mücadelede en fazla Türkiye ve Kürdistan gençliğini bir araya getirmektedir.
Bizler Türkiye ve Kürdistanlı gençler olarak AKP-MHP faşist ittifakının halklarımıza ne tür baskı, işkence ve zorbalıklar yaptığının bilincinde ve farkındayız. Türkiye ve Kürdistan topraklarında, büyük bir kavga, büyük bir mücadele büyük bir savaş yürütülmektedir.
Bir yanda ezenler her türlü yöntem ile iktidarlarını savunurken diğer yanda ise ezilenler her türlü zulüm ve baskıya rağmen boyun eğmeyerek direniyor.
Bir yanda egemenler var ettikleri bu koyu karanlık düzeni sürdürmeye çalışırken diğer yanda yeni ve özgür bir geleceği yaratma mücadelesi veriyor.
Bir yanda saraylarda beslenenler, kışlalarla korunanlar diğer yanda dağlarda ve şehirlerde büyüyen başkaldırı.
Bir yanda tarihsel olarak miadını doldurmuş, ekonomik olarak bitmiş, insani olarak tükenmiş bu düzen diğer yanda yaşamı yeşerten, insanla büyüyen yarını inşa eden Devrim.
Bir yanda sürdürülmek istenen karanlık bir geçmiş diğer yanda insanın insanca yaşamının filizlendiği bir gelecek.
Biz Türkiye ve Kürdistan gençliği olarak yürütülen savaşta tarafız. Ezilenlerden yanayız. Başkaldırıdan yanayız. Gelecekten yanayız. Her şeyden önce Birleşik Devrim Mücadelesinden yanayız! Her gün geleceğimizi karartan bu düzene mahkûm değiliz. Bu düzeni paramparça edip geleceğimizi ve özgürlüğümüzü inşa etme gücüne sahibiz. Özgür bir gelecek faşizmin yıkılması bu düzenin değişmesiyle oluşacak ve bu ancak Birleşik Devrim ile mümkün. Şimdi bütün çabalarımız ve yürüyüşümüz mutlak zafere doğru olmalıdır.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin “FAŞİZMİ YIKACAĞIZ, ÖZGÜRLÜĞÜ KAZANACAĞIZ” hamlesi bu hedefe doğru güçlü bir adımdır. Bizler Türkiye ve Kürdistan gençliği olarak bu hamleyi destekliyor tüm gücümüzle içinde yer alacağımızı belirtiyoruz.
İşçi ve Köylü Gençler, Genç kadınlar ve Öğrenciler, işsizliğe mahkûm edilmiş genç arkadaşlar, Her günü gelecek kaygısıyla karşılayıp umutsuzlukla bitirenler… Bu bezirgân saltanatı altında payına yarınsızlıktan başka hiçbir şey düşmeyenler…
AYAĞA KALKIN!
AYAĞA KALKIN Çünkü karartılmak istenen bizim geleceğimiz!
AYAĞA KALKIN Çünkü bugün de çalınmak istenen bizim yarınımız!
AYAĞA KALKIN Çünkü bu düzenin bize vadedeceği baskı zulüm ve geleceksizlik dışında hiçbir
şey yok!
AYAĞA KALKIN Çünkü ayağa kalkmadan bu düzenden kurtuluş yok!
Genç Kadınlar ve genç arkadaşlar,
“Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız” kampanyasına katılın ve güç verin! Yapılacak çok şey var!
Faaliyet halindeki HBDH milis ve gerillalarına katılın ve destekleyin! Faşizmin askeri ekonomik bütün kurumlarını, sivil ve resmi faşist örgütlenmelerini hedef alacak kendi Milis ve Öz savunma Güçlerimizi kuralım ve harekete geçelim. Faşizmi büyük küçük ayrımı yapmaksızın darbeleyelim!
Güçlerimizi birleştirerek gençliğin bütün temel sorunlarına karşı ortaya konulan eylem ve etkinliklere katılalım! Sokağa çıkalım, sokakları mücadele alanlarına çevirelim! Kampanya materyallerini basıp çoğaltarak dağıtalım Açıklamalarımızın, bildirilerimizin bültenlerimizin Türkiye ve Kürdistan’ın dört bir yanına ulaşması için çalışalım! Her sokağa her caddeye her meydana her eve HBDH’ın yürüttüğü mücadeleyi ulaştıralım. Birleşik devrim seferberliğe katılalım! Yaratıcı yöntemlerle geliştireceğimiz yeni eylem ve teknik biçimleriyle Kampanyayı büyütelim. Kimseyi beklemeyelim. Çünkü faşizmi bitirebilecek tek güç gençliğin eylem birlikteliğidir. Bir kere daha tüm Kürdistan ve Türkiye gençliğini HBDH’ın başlatmış olduğu Faşizmi yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız hamlesine katılmaya çağırıyoruz.
FAŞİZMİ YIKACAĞIZ, ÖZGÜRLÜGÜ KAZANACAĞIZ!
YAŞASIN BİRLEŞİK DEVRİM MÜCADELEMİZ!