4. ICOR Dünya Konferansı Kararları

4. ICOR Dünya Konferansı Kararları

I. ICOR 4. Dünya Konferansı, 3. Dünya Konferansı’nı düzenledikten tam dört yıl sonra büyük bir başarı ile Ekim 2021’de Avrupa’da gerçekleşti. % 50’lik bir çoğunluk sağlayan bu Konferansa 31 delegasyonun tamamından oluşan 26 ülkeden delegeler katıldı.

Karmaşık koşullar gözönüne alınarak -bu tamamen doğal değildi- ancak covid19’a karşı, tatillere neredeyse hiç izin vermeyen zorlu çalışma koşullarına karşı, çok sayıda seyahat kısıtlamasına, vize alma zorluklarına ve her türlü anti-komünist saldırıya karşı sıkı bir mücadele ile elde edildi.

4. Dünya ICOR Konferansı, canlı ideolojik-politik inisiyatifi, dayanışma ruhu içindeki tartışma kültürü, artan bir güven ilişkisi ve karşılıklı saygı ile öne çıktı. Kültür açısından zengin etkinliklerle yüksek ve ilham verici bir kültürel seviyeye sahipti.

II. Dünya Konferansı öncesinde Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa Kıtasal Konferansları başarıyla gerçekleştirildi. Tartışmalar, kararlar ve seçim sonuçları, ICOR örgütlerinin koordinasyondan daha yüksek sorumluluk almaya daha fazla inisiyatif ve daha fazla hazır olduklarını gösterdi.

III. Konferans, son ICOR Dünya Konferansı’ndan bu yana hayatını kaybeden birçok Marksist-Leninist ve devrimciyi onurlandırdı ve çalışmalarına devam etmelerini yürekten onayladı.

IV. Giriş kararları (başkanlık seçimi, gündem, prosedür kuralları, kimlik doğrulama komitesine iki yoldaşın seçilmesi, tutanakların birkaç görevlisi ve nihai kararın hazırlanması için bir komisyonun seçilmesi) ICC’nin önerisine uygun olarak oybirliğiyle alınmıştır. ICC oybirliğiyle başkanlık görevine seçildi: Ana Koordinatör, Ana Koordinatör Yardımcısı ve Mali Sorumlu’nun yanısıra Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa’dan dört Kıta Koordinatörü.

V. İlk günün merkezinde, Ana Koordinatör tarafından sunulan ICC’nin tanıtım konuşması yapıldı. Bu konuşma ve ekonomik ve politik duruma ilişkin 53 katkının yer aldığı bir sonraki tartışma, dünya çapında -ekonomik, politik, sosyal, ekolojik, ideolojik- belirli durum ve sorunlara odaklandı …

 a) Korona salgınının yoğunlaştığı 2018 yılından bu yana yaşanan yeni dünya ekonomik ve mali krizinin çekirdeği ile emperyalist dünya sisteminin birden fazla krizle istikrarsızlığının tartışılması.

 b) Emperyalistler arası çelişkilerin ve emperyalist ülkeler arasındaki bağlantılı güç değişiminin ayrıntılı, yaratıcı tartışması. Yeni emperyalist ülkelerin ortaya çıkış tezi, çeşitli analizlerle oldukça tartışmalı bir biçimde tartışıldı. Cibuti’de Çin, Somali’de Fransa ve Türkiye gibi yeni askeri üslerin kurulması kınandı.

 c) Burjuva ideolojisinin krizinin tartışılması ve işçi sınıfı ve kitleler arasında bilinç inşası için ideolojik çalışmanın önemi de dahil olmak üzere proleter ideolojinin geliştirilmesi, postmodernist etkilerin üzerimizde tartışılmasını ve işçi sınıfı arasındaki çalışmanın tek devrimci sınıf olarak gerekliliğini içeriyordu.

 d) Önemli olan, dünya sosyalist hareketinin ideolojik ve örgütsel durumu üzerine yapılan tartışmaydı.

 e) Dünya Konferansı devrimci iyimserliğimizi harekete geçirdi. Nesnel olarak, sosyalist devrimin koşulları dünya çapında elverişlidir. Mevcut koşullar altında işçi sınıfının önderliği ve kitlesel mücadeleler üzerinde mutlaka bir mücadele yürütülmektedir. Konferans burada komünizm teorisinin uygulanması için nesnel ve öznel faktörlerin pratiğe etkileşimini tartışmıştır.

 f) Emperyalist güçler Çin-ABD arasındaki çelişkilerin ve giderek gelişen yoğunlaşan savaş tehlikesinin tartışılması.

 g) Özellikle sömürgeleştirilmiş ve yeni sömürgeleştirilmiş ülkelerde sağlık krizinin ve halklar üzerindeki zararlı sonuçlarının tartışılması. Aşıların emperyalist devletler tarafından tekelleştirilmesi ve bağımsız bir sağlık sistemi kurma ve aşı üretimi için tüm çabaların engellenmesi (Küba, Madagaskar). Bu son derece karmaşık durumda, birkaç ICOR kuruluşu kendilerini geliştirdi.

 h) 2022 yılında Tunus’ta gerçekleşecek olan 3. Dünya Kadınlar Konferansı ve kadın mücadelesinin tartışılması. Dünya Konferansı, itici güçleri kadın işçiler ve genç kadınlar olan kadın kitlelerinin artan mücadelelerinin öneminin altını çizdi. Devrimci kadın politikasını geliştirme ve kadınları daha yükseğe terfi ettirme kararımızı güçlendirdi.

 i) Emperyalizme, sömürgeciliğe, yeni-sömürgeciliğe ve Siyonizme karşı mücadelenin yanısıra kendiliğindenliğe, revizyonizme ve reformizme her türlü sapmaya karşı mücadelenin önemi hakkında ayrıntılı ideolojik ve siyasi tartışma.

 j) Dünya ICOR Konferansı’nın ilgi odağında anti-komünizme karşı mücadelenin tartışılması yer almaktadır.

 k) Küresel bir çevre felaketine geçişin tartışılması ve gıda ve tarım krizi ile etkileşimi.

VI. ICOR’un çalışmaları için sonuçlar

Emperyalist dünya sisteminde, işçi sınıfı ve kitle mücadelelerinde hızlı, çoğu zaman öngörülemeyen değişimler ve aynı zamanda devrimci gelişmeler beklenmektedir. Emperyalist dünya sisteminin genel bir toplumsal krizinin belirtileri vardır.

Sosyalizmin maddi temeli vardır!

  1. Bunun için, güçlü devrimci partiler ve örgütler inşa etme konusundaki gizli çalışma gibi zor durumlarda bile yoğunlaşıyoruz ve çeşitli deneyimlerimizle birbirimizi destekliyoruz. ICOR, işçilerin, kadınların, gençlerin bağımsız örgütlerini teşvik etmek ve daha fazla inşa etmek için etkileşim içinde. Anti-emperyalist birleşik cephe için daha fazla ICOR üyesi kazanalım!
    Küçük kuruluşlar bile örgütlenmeleri için ICOR’u iyi kullanabilir ve ICOR’un inşasına katkıda bulunabilir.
  1. ICOR, emperyalizm ve sosyalizm perspektifiyle ilgili eğitim çalışmalarını derinleştirecektir. Anti-komünizme, reformizme, revizyonizme, ırkçılığa, faşizme, dini radikalizme karşı ideolojik mücadeleyi ve proleter ideolojiyi kendi içinde ve pratik çalışmalarımızda güçlendirmek için teşvik etmeliyiz. Bunun için seminerler, web seminerleri gibi tartışma fırsatlarını kullanabilir ve web sitemizi daha da geliştirebiliriz.
  1. ICOR gençliği kazanmalı! Bunun için partilerimizin ve kuruluşlarımızın gençlik örgütlerini güçlendirmeye ve böylece gençleri gelecek nesil ICOR’a ve dünya çapında sosyalizm mücadelesine hazırlamaya çalışıyoruz. ICOR Africa, 2023 yılında Nairobi’de bir Afrika gençlik konferansı planlıyor.
  1. ICOR pratik işbirliğini ve koordinasyonunu daha yüksek geliştirmelidir: a) ICOR kıtaları,

* Parti kurmada deneyim alışverişi için,

* Teorik çalışmalar üzerine,

* Marksist-Leninist strateji ve taktiklerin emperyalist dünya sistemindeki değişikliklere ve daha fazla meseleye ilişkin anlayış ve sonuçlarına ilişkin seminerler düzenleyecektir.

 b) Uluslararası anma günleri, devrimci deneyimleri tartışmak ve bugünün çalışmaları ve geleceği için sonuçlar çıkarmak için iyi bir fırsattır.

 c) Anti-emperyalist ve antifaşist uluslararası birleşik cephenin zorunlu inşası için mücadele ediyor ve Gençlik Platformu’nun güçlenmesini destekliyoruz. Şu anda ILPS ile birlikte anti-emperyalist birleşik cephenin inşası durma noktasına gelmiştir. Bu durumun üstesinden gelmenin ICOR için çok önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz.

 d) ICOR mücadele günlerimizi daha yüksek geliştirmek için web seminerlerinde hazırlık deneyimlerini değiştirmek istiyoruz. ICOR’un tüm web seminerlerini ICOR içinde ve daha fazla güçle canlı bir dijital değişim olarak geliştiriyoruz.

 e) ICOR, ICOR’da devrimci kadın politikasının güçlendirilmesi için inisiyatif alır ve 3. Dünya Kadın Konferansı ile bağlantılı ve bununla ilgili olarak ICOR’un kadın toplantısını hazırlar.

 f) ICOR, 2023’te 3. Uluslararası Madenciler Konferansı için uluslararası işçi sınıfı koordinasyonunu ve 2022’de Tunus’ta düzenlenen 3. Dünya Kadınlar Konferansı için dünya kadın sürecini teşvik ediyor. 2023’teki Dünya Köylü Konferansı için çabalıyoruz.

 g) Tüm üye kuruluşların düzenli aylık katkılarıyla ve video/resim/ses katkılarıyla ICOR web sitesinin görünürlüğünü artırıyor ve koordinasyon ve işbirliğini organize etmenin bir aracı olarak oluşturuyoruz.

 h) ICOR’un dört günlük mücadelesinin ötesinde, işçi mücadelelerinde olduğu gibi pratikte işbirliği yapacak ve faaliyetlerimizi, örneğin Georges İbrahim Abdallah’a adanmış bir günle, Filistin veya Kürt kurtuluş mücadelesi gibi ideolojik-politik olarak önceden birleştirdiğimiz farklı sınıf mücadelesi sorularında koordine edeceğiz.

 i) Şu anda Glasgow’da Kasım 2021’de düzenlenen çevre mücadele günü için de kampanya ve konferanslarda karşılıklı destek için ICOR etkinlikleri ve örgütlenmeleri düzenliyoruz.

 j) ICOR Afrika ve ICOR Avrupa arasındaki dayanışma paktı, özellikle mülteci sorununda pratik koordinasyon ve işbirliğinin bir örneğidir.

  1. ICOR uluslararası gizli servislerin odağındadır. Güvenliği sıkı bir şekilde dikkat ederken çalışmalarımızı organize ediyoruz.
  2. ICOR, emperyalistler arası rekabetin odak noktası ve aynı zamanda sürekli kurtuluş mücadelelerinin ve ayaklanmaların yuvası olarak Orta Doğu/Batı Asya’da ICOR’un inşasına büyük önem vermektedir.

VII. ICOR finansal bağımsızlığını pekiştirdi. Kitleler arasında bağış toplayarak, bağış üretecek projelerle ve ICOR’a üyelik aidatlarını artırma mücadelesiyle ortaklaşa mali çalışmaları daha da geliştirmeliyiz. Kıtalar, geleneksel ve yeni finansal olanakları geliştirmek istiyor ve bu sorumluluğu üstlenecek. Sanat ve zanaat içeren projeler, küçük üreticilerin ekolojik yiyecekleri ve halklar arasındaki dostluk ruhu içinde turizm projeleri genişletilebilir finansal kaynaklar sunmaktadır. ICOR, özel durumlar için mümkün olan en kısa sürede fon ayırmaya çalışmaktadır.

VIII. 3. Dünya Konferansı’ndan bu yana ICOR nicelik olarak ve özellikle kalite konusunda büyüdü; şu anda beş kıtada da 46 ülkeden 62 üye kuruluşa sahiptir. “Çin Komünistleri (MLM)”nin ICOR’a üyelik başvurusunda bulunduğu müjdeli haberi Konferansa ulaştı.

IX. Konferans, denetçilerin yanı sıra yeni bir ICC seçti. Yoldaş Monika Gärtner-Engel, MLPD, Almanya, Ana Koordinatör seçildi ve Yoldaş Sanjay, CPI/ML Kızılyıldız, Hindistan, Ana Koordinatör Yardımcısı; -her ikisi de oybirliğiyle, Mali Sorumlu bir çekimser oyla- seçildi.

Konferans, ICOR üyeliğinin sona ermesi ile ilgili Tüzükte değişiklikler yaptı.

ICOR çalışmaları için eğitime gelince, Dünya Konferansı Afrika, Avrupa ve Orta Doğu/Batı Asya’dan erkek ve kadın olmak üzere üç genç yoldaşın atanmasını onayladı.

X. ICOR’un çalışmalarını daha yüksek geliştirmek için, özellikle pratik koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi ve ideolojik-politik çalışmaların derinleştirilmesi konusunda birçok karar alındı. Deneyim alışverişi ve mücadele günleri için işin planlanması üzerine; üye örgütlerin kitleler arasında eğitim seferberliğinin devamı ve emperyalist dünya sistemi üzerine tartışma; Filistin kurtuluş mücadelesi ile bir kerelik dayanışma gününün örgütlenmesinde, ortak pozisyonların daha önce tartışılması ve hala var olan farklılıkların daha da netleştirilmesi ve daha fazlası.

ICOR, 2024’te “Lenin’in mirasının 100 yılını” bir vesile olarak alıp, Lenin’in öncü mirası hakkında uluslararası bir teorik seminer düzenleyecek! ICOR üyesi kuruluşların Aralık 2022’den itibaren yıllık ülke raporları ve diğer kıtasal ve bölgesel seminerler karşılıklı bilgilere hizmet eder ve yaratıcı sonuçlar elde etmeyi mümkün kılar.

ICC ayrıca, ICOR’un sınıf mücadelesinde günümüz odak noktalarındaki etkinliğini artırmak ve ideolojik-politik tartışmalar için daha fazla olanak yaratmak için görevlendirildi.

XI. 4. Dünya Konferansı, siyasi tutuklular ve işkence gören devrimcilerle dayanışma konusunda diğerlerinin yanı sıra kararlar aldı; Nepal’in bir kısmının Hindistan tarafından işgaline karşı; Millenium Challenge Corporation’a karşı; Filistin kurtuluş mücadelesi ile dayanışma üzerine; 25 Temmuz’da Tunus’taki halk ayaklanmasıyla dayanışma üzerine; emperyalizme ve faşizme karşı uluslararası gençliğin çağrısı üzerine; George Ibrahim Abdullah ile dayanışma; anti-komünizme karşı; Batı Sahra’nın bağımsızlığı üzerine; dünyadaki gıda meselesinde; Sahel’in Fransız emperyalizmi ve müttefikleri tarafından işgaline karşı; Latin Amerika’da sağ ve aşırı sağ hükümetlere karşı anti-emperyalist ve anti-faşist birleşik cephenin inşasında; AB emperyalizminin şovenist planlarına karşı; doğal hammaddelerin aşırı sömürüsüne karşı; Shenzen’deki tutuklu yoldaşlarla dayanışma; mültecilerin kendi örgütlenmelerinin ve kıtalar arası dayanışmanın örgütsel biçimlerinin teşviki üzerine; Hint köylülerinin kitlesel hareketiyle dayanışma; sağlık ve eğitim hakkı ve bu sektörlerin özelleştirilmesine karşı; Rojava’ya karşı Türk saldırganlığına karşı.

XII. Konferans çok taraflı bir organizasyon personeli tarafından mükemmel bir şekilde düzenlendi. Altı ülkeden 84 yoldaşla çok taraflı işbirliğinin yeni bir kalitesine ulaşıldı.

ICOR ile gurur duyuyoruz! Ve tüm üye örgütlerin gerekli büyük inisiyatifiyle, devrimci yönelim kutbu, pratik koordinasyon ve işbirliği, güçlendirilmiş örgütlenme derecesi ve ideolojik-politik birleşme olmak için iyi silahlanmışlardır.

ICOR ile ileri!

Kurtuluş, demokrasi, özgürlük ve sosyalizm mücadelesiyle ilerleyin!

Sosyalizm ve komünizme doğru ilerleyin!

 Englısh: https://www.tkpml.com/final-resolution-of-the-4th-icor-world-conference/?swcfpc=1