50. Yıl Kutlaması: “Gün, tüm ezilen halkların, işçilerin, kadınların, köylülerin partimiz TKP-ML saflarında örgütlenme günüdür!”

Gün, tüm ezilen halkların, işçilerin, kadınların, köylülerin partimiz TKP-ML saflarında örgütlenme günüdür!

TKP-ML’nin 50. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Ortadoğu’da bir etkinlik düzenlendi. Saygı duruşu ve TKP-ML MK’nın 50. yıl açıklaması ile başlayan etkinlik konuşmalar, sinevizyon, şarkı ve halaylarla devam etti. Salona Arapça “50. Yıl: Yol Göstericimiz, İlham ve Güç Kaynağımızdır Partimiz!” yazılı TKP-ML TİKKO pankartı ve “Kadınlar ve LGBTİ+lar olmadan devrim olmaz, devrim olmadan kadınlar kurtulamaz” yazılı Komünist Kadınlar Birliği pankartlarının yanı sıra “Cesaretimizin Sönmeyen Meşalesi Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya Ölümsüzdür” yazılı pankartı asıldı.

Komünist önder İbrahim Kaypakkaya şahsında tüm devrim ve demokrasi şehitleri için yapılan saygı duruşunun ardından TKP-ML MK’nın 50. yıl açıklaması Arapça okundu. “Kurucu önderimiz İbrahim Kaypakkaya’nın, ‘pratikte devrimci olma’ ilkesine sıkı sıkıya bağlı olması, teorisini doğrudan devrimci pratikten çıkarması beraberinde partimizin sağlam bir temel üzerinde kurulmasına neden oldu. Böyle olduğu içindir ki partimiz TKP-ML, 50 yıllık mücadele tarihinde, sınıf düşmanlarımızın içerden ve dışarıdan bütün saldırılarına karşı durabilmiş, Yeni Demokratik Devrim iddiasını kararlılıkla sürdürmüştür” denilen açıklama “Türk-Kürt uluslarından, çeşitli milliyet ve inançlardan işçi sınıfına, ezilen emekçi halk kitlelerine verdiğimiz sözü bir kez daha yeniliyoruz: Biz kazanacağız, proletarya ve ezilen halklar kazanacak! 50. Yılında Yol Göstericimiz, İlham ve Güç Kaynağımızdır Partimiz! Yaşasın Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist! Yaşasın Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu! Yaşasın Komünist Kadınlar Birliği! Yaşasın Marksist Leninist Gençlik Birliği!” sözleriyle sona erdi.

Merkez Komitesi’nin açıklamasının ardından TKP-ML Ortadoğu Parti Komitesi adına bir konuşma yapıldı. OPK adına Kürtçe olarak yapılan ve “Türkiye’de tüm ezilenlerin umudu, devrimin adı ve garantisi Partimiz TKP-ML’nin 50. yılını büyük bir coşku ile kutluyoruz. Partimiz var oldukça, insanlığın kurtuluşu için verilen mücadelenin zaferle sonuçlanacağına olan inancımız daha güçlüdür” denilen konuşma “Partimiz 50. yılına girerken sadece Türkiye halkı için değil, Ortadoğu’nun tüm ezilen halkları için umut olmaktadır. İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşlarının 50 yıl önce toprağa serptikleri tohum, bugün sınırları aşarak filizlenmektedir. Enternasyonal proletaryanın çelikten müfrezesi olmaya devam etmektedir” şeklinde sürdü. Devamında “Gün, tüm ezilen halkların, işçilerin, kadınların, köylülerin partimiz TKP-ML saflarında örgütlenme günüdür. Kürt, Arap, Ermeni, Asuri, Süryani, Türkmen halklarının Rojava Devrimi’nde elde ettikleri kazanımların tüm coğrafyaya yayılması gerekmektedir. Bundan dolayı, coğrafyamıza musallat olmuş Türk Devletinin yıkılması elzemdir. Faşizmin yıkılması ve yerine Demokratik Halk Devriminin inşa edilmesi ile Ortadoğu halkları arzuladıkları büyük barışa ulaşacaklardır. Yaşasın Partimiz TKP-ML! Yaşasın halk ordumuz TİKKO! Yaşasın gençlik örgütümüz TMLGB! Yaşasın komünist kadınların birliği KKB” denildi.

Ermeni Toplumsal Meclisi adına bir konuşma gerçekleştiren meclis eşbaşkanı Arev Kasapyanİbrahim Kaypakkaya’nın gerçekliği henüz 23 yaşında faşizmin, Kemalizm’in karşısında direniş ve devrim düşüncesini örmesidir. Onun devrim düşüncesi insanlığı, bütün halkları kapsıyordu. Sömürgeciler karşısında Ermeni katliamını dile getirdiği için, Kürtlerin haklarından bahsettiği için, her insanın haklarından bahsettiği için Kemalizm onun karşısında durdu. Osmanlı zihniyeti, Türk devleti onu tutukladı ve İbrahim’in şahsında bütün insanlığa saldırdı. İşkenceciler önce tırnaklarını çekti, sonra parmaklarını kesti. Canını verene kadar onu parça parça ettiler. Can verdikten sonra bile rahat etmediler. Bir yıl sonra bile mezarı başında nöbetçi tutuyorlardı. Çünkü onun yeniden ayağa kalkmasından korktular. Onun şahsında 24 Nisan’da kurulan TKP-ML’nin kuruluş yıldönümünü kutluyoruz” dedi.

 

PKK: “Yeni savaş yılında tüm kadro, savaşçı, militan ve sempatizan yapısına üstün başarılar diliyoruz!”

Arev Kasapyan’ın konuşmasının ardından PKK’nin TKP-ML 50. kuruluş yıldönümüne ilişkin mesajı okundu. Mesajda “Partinizin 50 yıllık devrimci savaştaki ısrar ve pratiğini selamlıyor; 50. mücadele yılını kutluyor, coşkunuzu paylaşıyoruz” şeklinde başlayan mesajda “Denizlerin, Mahirlerin, İbrahimlerin yoldaşları olarak, Kürdistan ve Türkiyeli devrimciler olarak faşizme karşı amansız mücadelemiz devam etmektedir. Parti olarak bu tarihsel mirasın ardıllarıyız. Önder Apo, çıkışının ve devrimsel gelişimine en büyük katkıyı bu büyük devrimci önderlerin sağladığını her fırsatta dile getirdi. Önderliksel çıkışının, Deniş Gezmiş, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya’nın anılarına sahip çıkma ve amaçlarını başarma temelinde gerçekleştiğini belirtti” denildi. “TKP-ML, 71 devrimci çıkışının en önemli mevzilerinden biridir. Ve olmaya devam ettiğini silahlı mücadele gerekliliği ve halk savaşındaki ısrarıyla göstermektedir. 50 yıllık mücadele tarihi büyük bedellerin verildiği bir savaş ve mücadele tarihidir. Mücadele bedeller ödenerek kazanılıyor. Devrimci önder Kaypakkaya Yoldaş’tan, Süleyman Cihan, Mehmet Demirdağ, Kazım Çelik, Barbara Anna Kistler, Nubar Ozanyan ve adını anamadığımız yüzlerce ölümsüz yoldaş bu mücadelenin iradesi, kararlılığı, bedelleri ve aynı zamanda başaranlarıdırlar. Bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz” şeklinde devam eden mesajda AKP-MHP’ye karşı verilen savaşta Halkların Birleşik Devrim Hareketi ve Kadınların Birleşik Devrim Hareketi‘nin önemine vurgu yapılarak “Kaypakkaya yoldaşın Amed zindanında ‘Daha sıkı, daha sağlam, daha kararlı bir savaş dilerim’ sözlerinin 50. savaş yılında ileri bir aşamada pratikleşeceğine inanıyor, yeni savaş yılında tüm kadro, savaşçı, militan ve sempatizan yapısına üstün başarılar diliyoruz” denildi.

 

DKP/BÖG: “TKP-ML’nin 50. yılı faşist Türk devletinin, AKP-MHP faşizminin yalanlarına verilmiş en net, en somut cevaptır!”

PKK’nin açıklamasının ardından sinevizyon gösterimine geçildi. Sinevizyon gösterimin ardından DKP/BÖG adına konuşan Tufan Pir Keleş sözlerine “TKP-ML’nin 50. yılını ve dağlarda savaşan gerillaları aynı savaş kararlılığıyla partimiz DKP/BÖG adına selamlıyorum” diyerek başladı. “Yoldaşlar bugün TKP-ML’nin 50. yılı aynı zamanda Türkiye devrimin elli yılını ifade ediyor. Geçen elli yılda verilen mücadele, Türkiye devrim mücadelesinin geldiği aşama yürüttüğümüz mücadelenin zorluluklarını, engebelerini, zaferlerini bugün bir kez daha bize gösteriyor” dediği konuşmada Keleş, TKP-ML’nin 50. yılının Türkiye devrim mücadelesinin bir mirası olduğuna dikkat çekti. “71 devrimci kopuşundan bugüne hem başarılarımız hem zaferlerimiz hem de eksikliklerimiz bizim hanemize büyüyen bir tecrübe ve deneyim olarak yazılmakta, birleşik devrim mücadelemizin önünü açmakta ve birlikteliğimizi güçlendirmektedir. Bugün TKP-ML TİKKO’nun yürüttüğü mücadelede kazandığı her başarı partimizin kazandığı, birleşik devrim mücadelemizin kazandığı bir başarıdır” şeklinde sözlerine devam eden Keleş, “Bizler birleşik devrim mücadelesini, TKP-ML’nin 50. yılını bu devrimci dayanışma ve devrimci birliktelik ruhuyla değerlendiriyoruz. Bugün İbrahim Kaypakkaya yoldaş da Mao da bizim önderimizdir. Hem Türkiye hem dünyanın devrim önderleri bu anlamıyla devrim mücadelemizin ileriye taşınan önemli miraslarıdır” dedi. Birleşik mücadelenin önemini hatırlatan Keleş, “Her gün ekranlara çıkıp ‘devrimcileri bitirdik, şu kadar kaldı, şu örgütü çökerttik’ diye açıklamalar yapıyorlar. TKP-ML’nin 50. yılı faşist Türk devletinin, AKP-MHP faşizminin yalanlarına verilmiş en net, en somut cevaptır. Biz devrimciler bu mücadeleyi 50 yıldır, 500 yıldır hiç bitmeden tükenmeden, dimdik en yüksek enerjiyle, en yüksek devrimci atılımla sürdürüyoruz. 71 devrimci atılımından bugüne bu mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.  Keleş “Faşizmi mutlaka yeneceğiz. Faşizmi mutlaka yok edeceğiz. HBDH’ın sloganı artık hepimizin tek bir sloganı, tek bir hedefidir. Faşizmi yıkacağız, özgürlüğü kazanacağız! Şan olsun TKP-ML’nin 50. yılına! Şan olsun mücadelemize! Şan olsun birleşik mücadeleye! Yaşasın Birleşik Devrim, Yaşasın TKP-ML!” diyerek sözlerini sonlandırdı.

MLKP: “TKP-ML’yi en temel ayıran noktalardan birisi, öncelikle 50 yıllık düzen içi solculuğuna, Kemalizm’e karşı 71 çıkışındaki oynadığı tarihsel roldür.”

MLKP temsilcisi Haydar Bahtiyar ise sözlerine “TKP-ML’nin 50. yılını, 50. devrimci mücadele yılını kutluyor, başarılar diliyoruz” diyerek başladı. 50 yılın kuşkusuz çok uzun bir süre olduğunu ve içine büyük direnişlerin, büyük zaferlerin, direnişlerin ve daha birçok şeyin sığdırıldığı bir zaman dilimi olduğunu belirten Bahtiyar “TKP-ML’yi en temel ayıran noktalardan birisi, öncelikle 50 yıllık düzen içi solculuğuna, Kemalizm’e karşı 71 çıkışındaki oynadığı tarihsel roldür. Bugün oynadığı bu tarihsel rol ve oradaki bileşenler, Denizler, İbrahimler, Mahirler, onların mirası bugün bizim geldiğimiz düzeyi ve mücadele tarihimize aynı zamanda yol göstermeye devam ediyor. Kemalizm bu anlamıyla hala değişen bir durumda değil. Ermeni Soykırımı başta olmak üzere Kürdistan’da, Anadolu’nun bütün coğrafyasında soykırımdan, katliamdan temel rengini alan bir yapıdır. Bunları sürdürmeye devam ediyor” dedi. “Bugün düşman, faşist diktatörlük nerde bize karşı savaşıyorsa zindanlarda, işkencehanelerde, dağlarda, fabrikalarda, sokaklarda, meydanlarda biz devrimciler direniyoruz, komünistler direniyoruz, direnmeye de devam edeceğiz. Böyle bir sürecin, bu direnişin geleneğinin parçası olan TKP-ML’nin 50. yılını bu vesileyle de kutluyoruz. Önümüzdeki yıllarda da onlara üstün başarılar diliyoruz. Biz inanıyoruz ki 71 devrimci çıkışının siper yoldaşlığının mirasçısıyız ve olmaya da devam edeceğiz. Bugün özellikle bu mirası sürdürme, yükseltme en temel görevlerimizden birisi” diyerek sözlerine devam eden Bahtiyar son olarak şunları söyledi: “Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak, Kadınların Birleşik Devrim Hareketi olarak siper yoldaşlığı Türkiye sınırlarından çıkmış, Kürdistan coğrafyasıyla birleşmiş düşmana karşı daha büyük bir barikat olarak örgütlenmiştir. Son olarak şunu ifade etmek isterim; Faşist diktatörlük, işgalci, sömürgeci diktatörlük yenilecek, biz kazanacağız! Biz kazanacağız, biz kazanacağız! Yaşasın TKP-ML! Yaşasın devrim ve sosyalizm!

Konuşmaların ardından Barbara Anna Kistler anısına Şehit Nubar Ozanyan Tugayı’ndan bir kadın savaşçı Partizan Marşını ve Çaw Bella’yı Kürtçe seslendirdi.

 

MKP: “TKP-ML TİKKO askeri konferansını, kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir kez daha coşkuyla selamlıyoruz!”

Maoist Komünist Parti’nin “Selam Olsun Maoist Güzergahta Halk Savaşını Yükselten TKP-ML’nin 50. Kavga Yılına” şeklinde başlayan Kürtçe mesajı okundu. “1972 24 Nisan’ında, İbrahim KAYPAKKAYA yoldaş önderliğinde bir grup kadro tarafından silahlı mücadele içerisinde kuruldu TKP(ML). Dünyayı kasıp kavuran Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin ürünü olan TKP(ML) aynı zamanda coğrafyamız halk yığınlarının devrimci mücadelelerinin yükseldiği koşullarda doğmuş ve Mustafa SUPHİ sonrası, coğrafyamızda ilk defa komünist bir yaklaşım geliştirilmiş, komünist partisi yaratılmıştı. Bu tarihsel bir dönüm noktasıydı. Resmi tarih ve ideolojiye, revizyonizme, reformizme ve sosyal şovenizme, Marksizm-Leninizm-Maoizm ideolojisinin bilimselliği, ezilen halkaların mücadelelerinden alınan güçle cepheden savaş ilanıydı TKP-ML’nin kuruluşu. Bu ilan ki aynı zamanda 50 yıllık bir suskunluğu parçalamış, komünist nitelikte çelikten bir parti armağan etmişti Türkiye- Kuzey Kürdistan proletaryası ve halklarına” denilen mesaj “TKP-ML yarım asırdır, büyük fedakarlıklar ve ağır bedeller pahasına devrimci savaşı büyük bir ısrar ve kararlılıkla sürdürmüş, bugün de Türkiye- Kuzey Kürdistan’ dan Rojava’ ya devrimci savaşı sürdürmeye devam etmektedir. Bu durum TKP-ML’ nin silahlı devrim mücadelesine stratejik yaklaşımının bir sonucudur aynı zamanda. Silahlı devrim mücadelesini dönemsel değil baştan sona kadar savunmak ve buna göre konumlanmak özelikle coğrafyamız şartlarında atlanılamaz bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun ihtiyaçlarına cevap olmak için yakın bir zaman önce gerçekleştirilen TKP-ML/TİKKO askeri konferansını, kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir kez daha coşkuyla selamlıyoruz” şeklinde devam etti. Birleşik mücadeleye dikkat çekilen mesaj “Devrimci güçler tarafından geliştirilecek ortak iradi müdahale faşizmi yenecek güce sahiptir. Kaypakkaya yoldaşın söylediği gibi: ‘Önümüzde çetin ama şanlı mücadele günleri var. Sınıf mücadelesinin denizine bütün varlığımızla atılalım!’ TKP-ML’nin 50. kuruluş ve mücadele yılını kutlarken, bu tarihsel mücadelenin Halk Savaşı şehitlerini saygıyla anıyoruz. Kaypakkaya yoldaşın yarattığı mirası devralan ve yarım asırdır kararlılıkla sürdürenlere bir kez daha selam olsun” şeklinde sona erdi.

Şehid Nubar Ozanyan Tugayı: “TKP-ML’nin yürüttüğü özgürlük mücadelesi toplumsal adaleti sağlayacak demokratik devrimin mücadelesidir!”

Ardından Ermeni Toplumsal Meclisi’nden Ararat Folklor Grubu dans gösterisi sergiledi. Dans gösterisinin ardından söz alan Şehid Nubar Ozanyan Tugayı Komutanlarından Manuel DemirCoğrafyamızda devrimci mücadele geleneğinin en önemli öncülerinden olan TKP-ML’nin 50. kuruluş yılını bölgede yaşayan Ermeniler olarak ve Şehid Nubar Ozanyan Tugayı adına selamlıyoruz. TKP-ML’nin yürüttüğü özgürlük mücadelesi toplumsal adaleti sağlayacak devrimin mücadelesidir. Bugün faşizm karşısında demokratik devrim mücadelesini yürütmek zaruridir. Özgürlüğün ve büyük barışın sağlanabilmesinin teminatıdır. Bu mücadeleyi sürdüren TKP-ML’nin 50. yılı kutlu olsun, TİKKO’nun 50. yılı kutlu olsun! Özgürlüğün, adaletin ve büyük barışın mücadelesini verirken ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi birkez daha selamlıyoruz. Devrim şehitleri ölümsüzdür!” dedi.

 

DKP/Birlik: “Bu topraklarda beraber adımladığımız, beraber silah çattığımız, kanlarımızın beraber karıştığı bir siper yoldaşlığı ördük, örüyoruz!”

Manuel Demir’in ardından DKP/Birlik’in gönderdiği kutlama mesajı okundu. “Merhaba Yoldaşlar, Partinizin, TKP-ML TİKKO’nun 50. kuruluş yılını kutluyoruz. Siz siper yoldaşlarımızı, beraber ördüğümüz birleşik devrim mücadelemizin coşkusuyla selamlıyoruz. Mücadelenizi kırlardan kentlere, dağlardan sokaklara, cezaevlerine taşıyıp bugün de soluksuz bir yürüyüşü devam ettirmektesiniz. Bu topraklarda beraber adımladığımız, beraber silah çattığımız, kanlarımızın beraber karıştığı bir siper yoldaşlığı ördük, örüyoruz” denilen mesaj “Devrim ve mücadele yolunda tekrardan, sizin kavganızı, yürüyüşünüzü selamlıyoruz. Ve biz kazanacağız diyoruz. Yaşasın Birleşik Devrim Mücadelemiz! Yaşasın Devrim, Yaşasın Sosyalizm!” şeklinde sona erdi.

DKP/Birlik’in mesajı ardından Şehid Nubar Ozanyan Tugayı’ndan savaşçılar Ermeni Savaş Dansı’yla sahne aldılar. Dans gösterisinin sonunda savaşçılar komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın fotoğrafını havaya kaldırdılar.

Dans gösterisinin ardından Grup Ararat’ın müzik dinletisi ve halaylarla kutlama etkinliği coşkulu bir biçimde sona erdi.