Avrupa’dan Ermeni TKP-ML Taraftarları: 50. Yılında TKP-ML’yi Selamlıyoruz!

50. Yılında TKP-ML’yi Selamlıyoruz!

İbrahim Kaypakkaya yoldaşın temellerini attığı ve yoldaşlarına devrettiği Partimiz TKP-ML 50. yılına değin mücadelesini sürdürdü. Bu süre içerisinde partiye kumanda eden MLM doktrini oldu. Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin komutasında temelleri atıldı. Çeşitli milliyetlerden ülke halkının öncü müfrezesi olarak faşizmin ve gericiliğin tüm katmanlarına karşı mücadelede yer aldı. Onların tüm saldırılarına göğüs gerdi. Resmi ve sivil faşist odakların saldırılarını püskürttü. Karşı-devrimin mihraklarına darbeler de vurdu. Komünist partisi olarak üstlendiği tarihsel misyon doğrultusunda hareket etti.

Elbette ki bu dönem içerisinde yüzlerce şehit de verdi. Bu şehitler içerisinde partinin kurucusu, önderi ve baş komutanı İbrahim KAYPAKKAYA yoldaş da yer aldı. O gösterdiği direnişle ideolojik mevzide devleti işkencehanelerde yenilgiye uğrattı. Ser verip, sır vermeme geleneğinin temellerini attı. O’ndan mücadeleyi devralan nice yoldaşları da O’nu örnek olarak şehit düşenler mertebesine ulaştılar.

Böylesi bir savaş ve mücadele içerisinde şehit düşen Ermeni yoldaşlarımız da olmuştur. Armenak yoldaş, Nubar Yalımyan, Nubar Ozanyan yoldaşların da içinde yer aldığı tüm devrim şehitleri, önder yoldaşın komünist güzergahında yer aldılar. Ve devrettiği partiyi günümüze değin taşıdılar.

Öncü müfreze bundan sonra da yoluna devam edecektir. Kendi eksiklerini gidererek, hataların ve yanlışların üzerine kararla giderek mücadeleyi daha ileriye taşıyacaklardır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın!..

Bu inançla TKP-ML’nin 50. yılını selamlıyoruz. Bir kez daha zafere ulaşacağına olan inancımızı belirtiyoruz. Ülkemizde ve dünyada devrimin nesnel koşullarının giderek daha da geliştiğini görmekteyiz. Ülkemiz öncü müfrezesinin bundan yararlanarak üstlendiği öncü rolünü yerine getireceğine inanıyoruz.

Çeşitli milliyetlerden emekçi halkımız TKP-ML’nin önderliğinde demokratik halk devrimini mutlaka gerçekleştirecektir.

Bu inançla:

-50. Yılında Proletarya Partisini Selamlıyoruz!

-Kaypakkaya Yoldaş ve Tüm Parti Şehitlerimizin Anıları Mücadelemize Rehber Olacaktır!

Avrupa’dan Ermeni TKP-ML Taraftarları