Köln’den TKP-ML Taraftarları: Şan Olsun Partimizin 50. Kuruluş Yılına

Şan Olsun Partimizin 50. Kuruluş Yılına

Türkiye proletaryasının öncü kurmayı partimiz TKP-ML’nin 50. kuruluş yılını selamlıyoruz.

24 Nisan 1972’de elli yıllık suskunluğa son veren partimiz, Türkiye ve T. Kürdistan’ın da yeni bir umudun adı oldu. Kaypakkaya yoldaşın tahlilleri ve vardığı çözümlemeler, Türkiye devriminin asgari programı olan DHD’den sosyalizme geçişi berrak bir şekilde ortaya koydu.

Partimiz, faşizmle yönetilen Türkiye’de mücadelenin zora karşı zor ilkesini ortaya koydu. Devrimi gerçekleştirmenin yolu olarak halk savaşını stratejik bir mücadele biçimi olduğunu ortaya koyan Kaypakkaya’nın görüşleri 50 yıldır, kesintisiz bir şekilde ve defalarca doğrulandı.

Partimizin stratejik olarak ortaya koyduğu görüşleri bugün çok daha anlaşılır bir yerde durmaktadır. 50 yıllık mücadele tarihimiz de gösterdiğimiz kararlılığımızı bundan böyle de sürdüreceğimize kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Yaşasın Partimizin 50. Kuruluş Yıldönümü

Partiyle Umudu Büyüt, Örgütlen, Parti de Kenetlenen

Yaşasın Halk Savaşı

 

Köln’den TKP-ML Taraftarları