TKP-ML Militanları: “Partimizin 52. Savaş, Mücadele, Direniş Yılı Kutlu Olsun!”

Partimizin 52. Savaş, Mücadele, Direniş Yılı Kutlu Olsun!

TKP-ML’nin 52. kuruluş yıldönümünü selamlamak için Almanya Duisburg’ta yazılama eylemi yapan militanlar yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

“Partimiz 52. kuruluş yıldönümünü, emperyalistler arası pazar dalaşının ayyuka çıktığı, dünyada ve ülkemizde sınıf çelişkilerinin hızla keskinleştiği ve derinleştiği, buna bağlı olarak da devrim ateşini tutuşturmak için komünist öncüye olan ihtiyacın daha da belirginleştiği bir süreçte kutlamaktadır.

Partimiz TKP-ML, önderimiz İbrahim Kaypakkaya ve yoldaşları tarafından tarih sahnesine çıkarılırken üstlendiği sorumluluğun her zaman bilincinde olmuş; yürüttüğü savaş, direniş ve mücadele sonucunda büyük bir gelenek yaratmıştır. Bu geleneğin özünde, Partimize komünist niteliğini veren, Marksist-Leninist-Maoist ideolojik-siyasal hat temel oluşturmaktadır. Partimizin ülkenin temel sorunlarına getirdiği çözüm ve açılımlar, Türkiye devriminin yolunu çizmiş, genel olarak devrim mücadelesinin bütün dinamiklerine perspektif ve derinlik kazandırmıştır.

Partimizin Türkiye devriminde açtığı çığırın tarihsel önemi kendi varlığıyla sınırlı değildir. Çeşitli direniş odakları, ulusal ve devrimci hareketlerin, partimizin açtığı yoldan, kırdığı kapıdan, dağıttığı sis perdesinden ileriye hamleler yapması söz konusudur.

Partimizin öncü ve önder rolüne uygun bir konumlanış, mevzi ve pozisyon alamaması, tarihsel süreç içerisinde kimliğine paralel biçimde rolünü oynayamaması, Türkiye devrimi açısından önemli bir kayıptır. Bunu aşacak olan da yine Marksist-Leninist-Maoist teorik zeminde yol alma yeteneğini korumayı başaran partimizdir.

Yaşasın Partimiz TKP-ML, TİKKO, TMLGB ve KKB!

Partimizin 52. savaş, mücadele, direniş yılı kutlu olsun!

Şehit yoldaşlar Partimizin onuru, zaferimizin güvencesidir!

Kahrolsun emperyalizm, faşizm, ataerki ve her türden gericilik!

Yaşasın Demokratik Halk Devrimi, Yaşasın Halk Savaşı!”