Abdullah Öcalan ve Tüm Politik Tutsaklara Özgürlük!

Abdullah Öcalan ve Tüm Politik Tutsaklara Özgürlük!

Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi PKK’nin lideri Abdullah Öcalan’a yönelik uluslararası emperyalist güçler ve yerli işbirlikçileri tarafından geliştirilen komplo 21. yılını geride bırakırken, tecrit saldırısı TC devletinin Kürt Ulusal Özgürlük Hareketine ve daha genel anlamda Kürt ulusuna yönelik yüzyıllık imha ve inkar politikasının bir devamı niteliğindedir. Tecrit ve tretman saldırısı, TC devletinin tüm politik tutsaklara uyguladığı en temel işkence yöntemidir. Faşist devlet komünist, devrimci, demokrat ve yurtsever tüm kesimleri tutsak alarak tecrit ve izolasyon yöntemi ile devrimci kimliğinden arındırmak ve teslim almak istemektedir. Abdullah Öcalan, ailesi ve avukatları ile görüştürülmeyerek yoğunlaştırılmış tecrite maruz kalmaktadır.

Kuruluşu soykırım temelleri üzerinden yükselen TC devleti Abdullah Öcalan’a yönelik ağır tecrit saldırısı ile Kürt ulusunun farklı coğrafyalarda elde ettiği kazanımların da önüne geçmek istemektedir. Kürt Ulusal Özgürlük Hareketinin T. Kürdistanı’nda yükselttiği silahlı direniş, Kürdistan’ın diğer parçalarına yansımış ve Rojava’da ulusal demokratik devrim süreci düzeyine ulaşmıştır. Bugün, Rojava’da elde edilen kazanımlara en fazla saldıran devlet, faşist TC devletidir. Aylardır işgal ettiği Rojava ve Kuzey Suriye topraklarında, kendi iç krizini aşma ve ulusal anlamda Kürt ulusunu imha etme politikasını gütmektedir. İşgal saldırısı emperyalist güçlerin icazeti altında sürmekte, ABD ve Rusya’nın başını çektiği emperyal güçler, Rojava topraklarını dalaşın merkezi haline getirmektedirler. Rojava halkı ise ulusal ve demokratik kazanımları koruma adına faşist işgale ve emperyalist politikalara karşı direnmektedir.

Ortadoğu’da yükselen Kürt özgürlük mücadelesinin en temel sembollerinden olan Abdullah Öcalan’a yönelik uluslararası saldırıya karşı yapılması gerekenin, TC faşizmine karşı mücadele etmek olduğunu bir kez daha yineliyor, 15 Şubat komplosunu lanetliyoruz!

Abdullah Öcalan ve tüm politik tutsaklara özgürlük!

Yaşasın Kürt ulusunun özgürce ayrılma hakkı!

TKP-ML Ortadoğu Parti Komitesi

14 Şubat 2020