EMPERYALİST DÜNYA SAVAŞI HAZIRLIKLARINA KARŞI DEVRİMCİ MÜCADELEYİ GELİŞTİRELİM!

EMPERYALİST DÜNYA SAVAŞI HAZIRLIKLARINA KARŞI

DEVRİMCİ MÜCADELEYİ GELİŞTİRELİM!

-AÇIKLAMA-

Tüm emperyalist ülkeler özgürlük, demokrasi ve dünya barışının savunucuları olduklarını ilan ediyorlar. Hepsi de diktatörlüklere ve uluslararası terörizme karşı mücadele ettiklerini iddia ediyor. Ama aslında onlar dünyanın en kötü terör diktatörleridir. Barıştan söz ediyorlar ama çılgınca yeni bir küresel soygun savaşına hazırlanıyorlar. Silah endüstrisini güçlendiriyorlar. Cephaneliklerini arttırıyorlar. Büyük savaş makinelerini özellikle Doğu Avrupa’ya doğru harekete geçiriyorlar. Filistin, Suriye, Yemen halklarına karşı zaten uzun süredir devam eden savaşları destekliyorlar. Tayvan Boğazı’nda, Kore yarımadasında, Doğu Çin Denizi’nde, Ukrayna-Belarus sınırında, Yunanistan ve Türkiye arasındaki deniz sınırında yeni gerici savaşların patlak vermesini kışkırtıyorlar. Yankee emperyalizminin komuta ettiği NATO, Kiev’deki kukla rejim aracılığıyla Ukrayna’da, paralı orduları, silahları ve askeri şefleriyle Rus emperyalizminin askeri gücüyle karşı karşıya geliyor. Her iki taraf da nükleer silah kullanmak için bahaneler uydurmaktadır. Emperyalistler arası çelişkiler, yeni bir nükleer dünya savaşının artık gizli bir emperyalist tehlike değil, dünya toplumunun ve habitatının varlığı için yakın bir risk olduğu noktaya kadar keskinleşti.

Temelde devam eden vekalet savaşları ve ticaret savaşları, ortaya çıkan ticaret blokları ve askeri bloklar, ağır askeri bütçelerin ayrılması, devasa ve kitlesel yıkıcı silahların üretimi, askeri güçlerin modernizasyonu ve uzayda bile dünya savaşı için çeşitli hazırlıklar, bazı doğu Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri üzerindeki ekonomik kaynaklar ve siyasi kontrol için başa baş rekabeti göstermektedir. Tüm bunlar emperyalistler arası çelişkilerin yoğunlaştığına ve pazarların yeniden paylaşımı ve dünya hegemonyası için verilen mücadeleye işaret etmektedir.

Çökmüş ve çürümüş dünya emperyalist sistemi, mezara doğru kaçınılmaz tek yönlü yürüyüşünde, giderek şiddetlenen dünya ekonomik krizinin korkunç sonuçlarını toplumun üzerine boşalttı ve bununla birlikte tüm kıtalarda sosyal, sağlık ve çevre krizlerini genişletti ve derinleştirdi. Doymak bilmeyen emperyalistler için, toplumsal emeğin küresel sömürüsü, mali sermayenin tefeci ihracı, doğanın tahribi, ezilen ülkelerin yağmalanması pahasına sermayenin tekelleşmesi ve birikmesi yeterli değildir. Başta ekonomik olmak üzere sistemlerinin krizleri, emperyalistleri zaten bölünmüş olan dünyanın yeni bir paylaşımını gerçekleştirmeye zorlamaktadır. Emperyalist ülkelerin eşitsiz gelişiminin acımasız ekonomik yasasının bir ürünü olarak, gerilemekte olan birkaç emperyalist ülke ile dünya hegemonyası için savaşan diğerleri arasındaki yalnızca ekonomik, mali, askeri güçle, dünya savaşının gücüyle elde edilebilecek yeni bir bölünme.

Ancak emperyalistleri soygun savaşlarına iten aynı ekonomik ve sosyal nedenler, sermayenin köleleri için yaşanmaz, dayanılmaz maddi koşullar, sömürülen proleterlerin, tekeller ve emperyalist ülkeler tarafından ezilen halkların, ulusların ve ülkelerin isyanının maddi koşulları haline gelir. Onlara devrimci bilinci kazandırmak, isyanları örgütlemek ve ortak düşman olan dünya kapitalist baskı ve sömürü sistemine karşı devrimci bir mücadeleye dönüştürmek Uluslararası Komünist Hareketin görevidir.

Yoldaş Mao şöyle diyor: “Dünya savaşı patlak verebilir ve bunun sonucunda devrimler meydana gelebilir ya da devrimler her yerde patlak verebilir ve gücünü bunlara dayanmakla sınırlarken, emperyalizmin başka bir dünya savaşına girmesi imkansız hale gelebilir, hangi şekilde olursa olsun, bu devrim çağıdır.”

Yeni bir emperyalist dünya katliamı hazırlıklarına karşı enternasyonalist birlik ve mücadele örneği vermek; gerici savaşlar için asker ve silah seferberliğine karşı tüm ülkelerdeki proleter orduların devrimci mücadelesini desteklemek için çabaları birleştirmek ve koordine etmek; savaşa ve özellikle yarı-sömürge ve yarı-feodal ülkeler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki uşak rejimlerin emperyalist efendileriyle olan destek ve askeri taahhütlerine karşı çıkan tüm devrimciler, anti-emperyalist, demokratik ve çevreci güçlerle ortak bir cephe inşa etmek komünistlerin görevidir; Proletarya ve halklar adına, dünyanın ezilen ve sömürülenlerinin ölümcül düşmanları oldukları halde emperyalist gruplardan birine destek veren oportünist temsilcileri reddetmek ve hain olarak kınamak; Gerçek Marksist-Leninist-Maoist komünistlerin önderlik ettiği devrimci mücadeleyi, başta Hindistan’daki halk savaşı olmak üzere Filipinler, Türkiye ve Peru’daki diğer halk savaşlarını, bugün emperyalizme ve onun gerici ulusal bekçi köpeklerine karşı Dünya Proleter Devrimi’nin öncüleri olarak durmaksızın destekleyin.

Emperyalist kapitalizm krizdedir! Yaşasın Sosyalizm ve Komünizm!

Ya devrim savaşı durdurur ya da savaş devrimi yol açar!

Dünya işçileri ve halkları, emperyalizme karşı birleşin!

 

Komünist İşçi Birliği (mlm) Kolombiya

Galiçya Maoist Komünist Partisi İnşa Komitesi

Maoist Komünist Parti-İtalya

Afganistan Komünist (Maoist) Partisi

Hindistan Komünist Partisi (Maoist)

Nepal Komünist Partisi (Çoğunluk)

Nepal Komünist Partisi (Devrimci Maoist)

İran Kızıl Yolu (Maoist Grup)

Purba Bangla Proleter Partisi (PBSP/Bangladeş)

İsviçre Komünist Partisi (Kızıl Fraksiyon)

Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist (TKP-ML)

Komünist Yeniden Örgütlenme- Brezilya

İsviçre Genç Komünistler Birliği

Bulgaristan İşçi Köylü Partisi

Englısh: https://www.tkpml.com/declaration-lets-develope-the-revolutionary-struggle-against-the-imperialist-world-war-preparations/?swcfpc=1