Afganistan Komünist (Maoist) Partisi: Kahrolsun emperyalist ve gerici savaşlar!

Kahrolsun emperyalist ve gerici savaşlar!

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!

Rusya’nın Ukrayna’yı emperyalist, gerici ve canice işgali ve ardından gelen küresel kriz, kapitalist-emperyalist dünya-sisteminin insanlığın genel çıkarlarıyla temel uyumsuzluğunu bir kez daha vurgulamıştır. Bu gerici işgal savaşı, daha şimdiden muazzam insan ıstırabına ve yıkımına yol açmıştır. Emperyalist hükümetler, medya ve onların entelektüel sözcüleri, bundan yararlanarak, sürekli ve sorumsuzca savaş histerisini körüklüyor ve Rusya ile potansiyel olarak nükleer bir soykırıma ve dolayısıyla yeryüzündeki yaşamın sona ermesine dönüşebilecek askeri çatışmayı tırmandırmaya hazırlanıyorlar.

Yıkıcı savaştan bir ay sonra bile, NATO ve özellikle ABD’li yetkililer, Ukrayna’da Rusya’nın kanını dökecek ve zayıflatacak uzun soluklu bir savaş olasılığından memnuniyet duyuyorlar. Biden, müttefiklerini harekete geçirmek için yaptığı Avrupa turunda, hükümetinin savaşla ilgili arzusunu şu sözlerle açıkça ilan etti: “Şimdi uzun vadede bu mücadelenin içinde olmayı taahhüt etmeliyiz.” Emperyalist burjuvazinin bütün hizipleri, Rusya ile çatışmanın tırmanması çağrısının arkasında toplanıyor, askeri harcamalarını savunuyor ve artırıyor. ABD, 2023 yılı için bir önceki yıla göre 31 milyar artışla 813 milyar bütçe açıkladı. Almanya, askeri bütçesini üç katına çıkardı ve yeni askeri harcamalar için 100 milyar Euro açıkladığını açıkladı. Savaş bütçesinin bir yıl içinde üçe katlanması Alman tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durumdur ve Hitler döneminde bile gerçekleşmediği söylenmektedir.

Bu militarist çılgınlık ancak emperyalistler arası rekabet bağlamında anlaşılabilir. ABD/NATO, Rusya ve Çin’i çevreleyerek küresel hegemonyasını pekiştirmek istiyor. Biden’ın başkanlığı, Rusya ve Çin ile çatışmanın yoğunlaştığına dair açık ifadelerle başladı. Biden’in üst düzey kabine yetkilileri, ABD hükümetinin devlet ve savaş departmanları ile korkunç güvenlik endüstrisi arasında döner bir kapı gibi hizmet ettiler. Bu nedenle, büyük ABD gazeteleri, Biden’ın kabine seçimlerini, Çin ve Rusya ile yüzleşmek için bir ekibin hazırlığı olarak yorumladılar. Seçim zaferinin askeri sanayinin hisse senedi fiyatlarını yükseltmesi, Biden başkanlığının açık bir militarist eğilimiydi.

ABD önderliğindeki NATO emperyalist ittifakı ve onların sözcüleri, durumu, “demokrasi” ile “otokrasi” arasındaki bir çatışma olarak sunuyorlar. Bu bağlamda otokratik Rusya, Batı’nın NATO üyesi olma arzularını önlemek için Ukrayna’ya karşı “sebepsiz” bir savaş başlatmıştır. Bu, gerçekliği çarpıtmaya ve ABD/NATO’nun mevcut krizi sürdürmedeki çirkin müdahalesini gizlemeye yönelik savaş propagandasının bir parçasıdır.

Sovyet sosyal emperyalizminin çöküşünden sonra, ABD emperyalistleri, ABD hegemonyası altında tek kutuplu bir dünya kurma politikası izlediler. NATO’nun Doğu Avrupa’ya genişlemesi bu hedefin önemli bir jeostratejik ayağıydı. Ukrayna, 2000’li yılların başından beri ABD/NATO ve Rusya arasındaki ana çekişme noktalarından biri olarak ortaya çıktı. ABD’nin Ukrayna’da ABD/NATO yanlısı bir kukla rejim oluşturmak için ısrarla çalıştığı sicili çok iyi bilinmektedir. Bu çabanın parçası olarak, ABD ve müttefikleri, sağcı ve faşist güçler de dahil olmak üzere bir dizi gerici unsuru destekledi. Bu politika, Ukrayna’da gerici iç savaşa yol açan gerici etnik-milliyetçi ve şovenist duyguları teşvik etti ve güçlendirdi. Bu politikanın amacı, Rus yanlısı bir hükümeti deviren ve ABD yanlısı NATO kabinesini iktidara getiren 2014 darbesiydi.

Putin ve onun çevresi, asalak oligarşik kapitalist ve Rus emperyalist çıkarlarını temsil ediyorlar. Onlar, bu canice savaşı, küresel emperyalist yağma masasındaki konumlarını korumak için veriyorlar. Putin, savaş konuşmasında, rejiminin gerici özünü tam olarak sergileyerek, Ukrayna’nın kendi kaderini tayin hakkını ihlal etmenin tarihsel gerekçesini çiğnemek için şovenist zehrini döktü.  Lenin’i ve Bolşeviklerin Ukrayna’nın kurulması için ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını savunma politikasını kınayarak, canice savaşına verdiği adını verdiği “özel askeri operasyonunu” haklı çıkarmaya çalıştı.

Rus emperyalizmi, emperyalist yağma pazarlığında NATO/ABD’ye karşı askeri kazanım elde etmek için Ukrayna’yı işgal etti ve ABD/NATO, Rusya’ya karşı bir vekalet savaşı yürütmek için hızlıca hareket etti. Aslında, Putin’in Ukrayna’daki suçları, ABD/NATO’nun yakın tarihteki suçları karşısında sönük kalıyor. ABD/NATO’nun Afganistan’daki, Irak’taki ve Ortadoğu’nun başka yerlerindeki savaşlarında en az bir milyondan fazla insan öldü. ABD/NATO, Rusya’ya karşı bir vekalet savaşı yürütürken, Ukrayna halkı pahasına, kanının dökülmesi ve Rusya’yı zayıflatmak için Ukrayna silahlı kuvvetlerine milyarlarca değerinde silah akıttı. Savaşın sonuçları, özel olarak Ukrayna halkı ve genel olarak yoksul kitleler için şimdiden yıkıcı olmuş ve küresel mülteci krizini, kıtlığı, açlığı ve yoksulluğu daha da kötüleştirmiştir. Savaşa, ırkçılığa, yoksulluğa ve çevresel yıkıma neden olmak kapitalist emperyalist sistemin doğasının ta kendisidir. Emperyalist hükümetlerin akıl dışı savaş yönelimi, kapitalist emperyalist sistemin ne kadar modası geçmiş ve tehlikeli olduğunun bir başka kanıtıdır.

Bu krizin ortasında, uluslararası proletarya, emperyalist ilhak ve yağma savaşlarını devrimci sınıf savaşlarına dönüştürme çabasında Lenin’in öğretisini izlemelidir. Ukrayna halkının kendi kaderini tayin hakkını, proletarya enternasyonalizmi ilkeleri ve halkların emperyalist işgal ve tahakkümüne direnme hakkı temelinde savunmalıyız.

Kapitalizme ve emperyalizme karşı sosyalizm uğruna küresel mücadelenin ve komünizme doğru yürümenin bir parçası olarak, Afganistan’da Taliban’ın insanlık dışı rejimine karşı devrimci halk savaşının kızıl bayrağını yükseltmek komünist, devrimci ve ilerici güçlerin sorumluluğundadır.

Uluslararası proletarya, emperyalist ve gerici savaşlara karşı örgütlenmeyi uluslararası ölçekte yoğunlaştırmalı ve kapitalist emperyalist sistemi gömmek ve gezegeni kurtarmak için devrimci iç savaşı örgütlemeli ve buna hazırlanmalıdır.

Kahrolsun emperyalist ve gerici savaşlar!

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!

Yaşasın komünizm!

Afganistan Komünist (Maoist) Partisi

7 Nisan 2022

Englısh: https://www.tkpml.com/communist-maoist-party-of-afghanistan-down-with-imperialist-and-reactionary-wars-long-live-proletarian-internationalism/?swcfpc=1