AK(M)P: “Zahir Yoldaş’ın Ölümü Vesilesiyle”

Komünist (Maoist) Parti’nin Duyurusu

Qaus Bölge Komitesinin …… Temel Biriminin Başkanı “Zahir” Yoldaş’ın Ölümü Vesilesiyle

AK(M)P Merkez Komitesi, AK(M)P’nın ülke içindeki ve dışındaki tüm kadrolarını, üyelerini, destekçilerini, diğer Afganistan Maoistlerini ve dünyanın diğer ülkelerindeki Maoist parti ve örgütleri, 7. Qaus Bölge Komitesinin …. temel biriminin başkanı “Zahir” Yoldaş’ın ölüm haberi hakkında derin bir üzüntüyle bilgilendirir.

Zahir yoldaş AK(M)P’nın aktif ve savaşçı yoldaşlarından biriydi, Ghasemi yoldaşın ölümünden sonra 7. Qaus Bölge Komitesinin …. temel biriminin sorumluluğunu üstlendi ve bir ay önce karaciğer hastalığına yakalanıncaya kadar bu görevi sürdürdü. Zahir Yoldaş bir aydır hasta olmasına rağmen mücadele görevlerini hiçbir şekilde unutmadı. Vefatından birkaç gün önce parti belgelerini sorumlu yoldaşlara teslim etti ve görev ve sorumluluklarının ilerleyişi hakkında ayrıntılı ve zamanında bir rapor verdi.

Zahir Yoldaş 1960 yılında emekçi bir köylü ailesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini başarıyla tamamladı ve 1978 yılında ulusal giriş sınavını kazanarak Kabil Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girdi.

Yoldaş Zahir, 1978-1979’da Kabil Üniversitesi’ndeki yeni demokratik hareketin aktivistlerinden biriydi. 1979’da Afgan Halk Kurtuluş Örgütü’ne (APLO) katıldı ve APLO’nun dağılmasının ardından Afganistan Kurtuluş Örgütü ile birleşti. Ancak yukarıda bahsedilen iki örgütün (APLO&ALO) ideolojik ve siyasi pozisyonları onun devrimci susuzluğuna ve ilkeli mücadele ruhuna cevap vermedi ve nihayet 2012 yılında AK(M)P’ne katıldı. Partideki ana mücadele pozisyonunu uzun bir kampanya çabasından sonra aldı ve görevlerini hayatının sonuna kadar devrimci coşku ve dürüstlükle sürdürdü. Ülkeyi hiç terk etmedi. Halkının arasında yaşadı ve halkın arasında öldü.

Yoldaşlar:

Zahir yoldaşın ölümünün yarattığı üzüntüyü bir mücadele gücüne dönüştürelim ve onun anısını Maoist bir devrimci olarak canlı ve kalıcı tutalım.

Tüm yoldaşlarına, tüm aile üyelerine ve tüm dostlarına başsağlığı diliyoruz.

AK(M)P-MK

10 Kasım 2023

Englısh: https://cmpa.io/en/2023/12/13/announcement-of-the-communist-maoist-party-of-afghanistan-on-occasion-of-death-of-comrade-zahir-head-of-the-basic-unit-of-7th-qaus-reginal-committee/