Filipinler Komünist Partisi: Ka Jose Maria Sison’un devrimci yaşamını kutlayın

 Ka Jose Maria Sison’un devrimci yaşamını kutlayın

Filipinler Komünist Partisi

16 Aralık 2023

Bugün, Filipinler Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin kurucu başkanı ve Filipin devriminin büyük komünist lideri, çok sevgili yoldaşımız Jose Maria Sison’un aramızdan ayrılışının birinci yıldönümünde anıyoruz.

Onun devrimci yaşamını ve Marksizm-Leninizm-Maoizm teorisine Filipin toplumunun somut koşullarında ve ulusal demokratik devrimin yürütülmesindeki pratik uygulamaları aracılığıyla yaptığı büyük katkıları anıyoruz.

Ka Joma’nın, Filipin halkının geniş kitlelerini sömüren ve ezenlerin saltanatını yıkmak için ölüm kalım sınıf mücadelesi veren yeni nesil devrimci proleter kadrolara, Parti üyelerine ve Filipinli devrimci savaşçılara rehberlik etmek üzere Partiye miras bıraktığı teorik ve pratik çalışma mirasını sonsuza dek el üstünde tutacağız.

Ka Joma, eserleriyle elli yılı aşkın bir süre boyunca Filipinler’deki devrimci durumu tanımladı. Birkaç kuşak Parti kadroları ve liderleri, Yeni Halk Ordusu’nun Kızıl komutanları ve savaşçıları, devrimciler ve aktivistler Ka Joma’nın liderliğini örnek aldılar ve onun derinlikli Marksist-Leninist-Maoist analizlerinden rehberlik aldılar.

Ka Joma’nın ilk kez detaylandırdığı demokratik halk devrimi ya da ulusal demokrasi programı, Filipinler’in 77 yıllık yarı sömürge ve yarı feodal sistem tarihinden tam bir kopuşu temsil etmektedir. Üç yüzyıllık sömürge ve yarı sömürge boyunduruğu boyunca binlerce ayaklanmaya ilham kaynağı olan Filipin halkının ulusal ve toplumsal kurtuluş özlemini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Ka Joma’nın çalışmaları, zamanının çok ötesinde can çekişen sistemi temsil eden gerici devlet tarafından desteklenen resmi burjuva liberal, neoliberal ve anti-komünist fikirlerin aksine, her zaman güncel, modern ve geleceğe dönük olmaya devam etmektedir. Yarı sömürge ve yarı feodal sistemin geri kalmış feodal ve yarı feodal, tarımsal ve endüstriyel olmayan koşullarına ilişkin keskin analizi, halkın demokratik devrimini gerçekleştirmenin gerekliliğini anlamada anahtar rol oynamaya devam etmektedir.

Ölümünden bu yana, Parti içinde ve ilham verdiği örgüt ve hareketler arasında Ka Joma’nın eserlerini inceleme kampanyası yürütülmektedir. Ka Joma’nın Ulusal Demokrasi İçin Mücadele, Filipin Toplumu ve Devrim, Hataları Düzeltmek ve Partiyi Yeniden İnşa Etmek, Halk Savaşımızın Özel Nitelikleri, Acil Görevlerimiz, Temel İlkelerimizi Yeniden Teyit Etmek, Modern Revizyonizme Karşı Sosyalizmle Karşı Koymak ve diğerleri gibi temel eserleri basılı ve dijital olarak dağıtılmaktadır. Ka Joma’nın beş ciltlik kitap seti tanıtılmakta ve yerel dillere çevrilmektedir.

Ka Joma’nın çalışmaları Parti’ye ve Filipin devrimine rehberlik etmeye devam ediyor. Teorik yazıları, Partinin ideolojik, siyasi ve örgütsel inşasında, kapsamlı ve yoğun gerilla savaşı yoluyla silahlı mücadele yürütülmesinde hem şehirlerde hem de kırsalda devrimci kitle hareketinin ileriye taşınmasında ve aynı zamanda savaşan tarafların Filipinler Cumhuriyeti Hükümeti (GRP) ile barış müzakerelerinin yürütülmesinde her zaman önemli olmaya devam etmektedir.

Onun mirası, FKP’nin Merkez Komitesi ve tüm önde gelen komiteleri için ilham ve rehberlik kaynağı olmaya devam etmektedir. Proleter devrimci kadrolar, kitlesel mücadelelerin yürütülmesinde Yeni Halk Ordusu’na önderlik etmeyi sürdürmekte ve mücadelelerine önderlik etmek üzere kitleler arasında derin ve geniş kökler salmaya devam etmektedir. Parti şu anda ABD-Marcos rejimine karşı inşa edilmekte olan geniş birleşik cephenin merkezinde yer almaktadır.

Ka Joma’nın devrimci çalışmaları gelecek kuşak Filipinli gençlere ilham vermeye devam edecektir. Ulusal demokratik devrim için yankılanan çağrı, baskı ve sömürüden arınmış bir toplum için duydukları derin özleme dokunmaktadır.

Englısh: https://philippinerevolution.nu/statements/celebrate-the-revolutionary-life-of-ka-jose-maria-sison/