Ali Ekber Atmaca

Ali Ekber Atmaca

Ölümsüzleştiği tarih: 23 Mayıs 1992

Ali Ekber Atmaca yoldaş, 1963 Sivas Kangal doğumludur. Kürt milliyetine mensup bir işçi ailesinin çocuğu olan Ali Ekber Atmaca’nın bütün yaşamı İstanbul’da geçmiştir. Çok genç yaşlarda devrimci düşüncelerle ve partimizin görüşleriyle tanışır.

Aktif olarak devrimci mücadele yürütmek için partimizde örgütlenmek ister. TKP-ML ile örgütsel ilişkiye geçer ve kısa süre içinde militan tavrıyla öne çıkar. TKP-ML’nin militanı TİKKO’nun bir savaşçısıdır artık.

Ali Ekber Atmaca yoldaş faaliyet yürüttüğü bölgede gençlik önderi misyonunu üstlenir. 12 Eylül öncesi ve sonrası TİKKO’nun yaptığı çeşitli eylemlerde yerini alır. Bundan dolayı çevresinde “Eşkiya” diye tanınır.

12 Eylül AFC’si döneminde bir süre aranır duruma düşer ve TKP-ML ile ilişkileri kısa süreliğine kopar. O bu sürecinde sürekli bağlantıyı tekrar kurmaya ve kendini geliştirmeye çalışır. Kendisiyle tekrar ilişki kurulduğunda örgütsüz kaldığı yılların etkisini üzerinde taşırken bir yandan da yeniden örgütsel ilişki sağlamanın coşkusuyla bu zaaflarına vurmaya başlar.

Ali Ekber Atmaca yoldaş, 1992 yılında bir görev için gittiği Şavşat’ta esir düşer. Artvin Alay Komutanlığı’nda görev yapan kontrgerilla şefi faşist Mehmet Sezbillabban tarafından 23 Mayıs’ta işkencede katledilir.

Parti ismi “Kerem” olan Ali Ekber Atmaca yoldaş ölümsüzleştiğinde TKP-ML ileri militanı TİKKO savaşçısıdır.

*****

Basında Ali Ekber Atmaca yoldaşla ilgili devrimci ve ilerici basında çıkan bazı haberler

Ali Ekber Atmaca yoldaşın, “Hasan Güldal” isimli bir kimlikle birlikte gözaltına alındığı Rami Polat ve Hüseyin Göçer’le birlikte Nevşehir Hapishanesi’ndeki devrimci tutsakların “Basın Açıklaması”, Partizan, Haziran-Temmuz 1992, Yıl-1, Sayı-1, sayfa, 13

“ALi EKBER ATMACA KİMDİR?” Ve ““ALi EKBERLER ÖLMEZ”, Partizan Dergisi, Ağustos 1992, Yıl: 1 Sayı:2, sayfa 11, 12, 13.
Ali Ekber Atmaca yoldaşla ilgili Denge Partizan Eylül 1996, Sayı: 6, kısa bir haber

 

Ali Ekber Atmaca yoldaşla ilgili, ‘gözaltında katledilen’ Hasan Gülünay yoldaşın dava sürecinde bir haber: “21 yıl sonra AYM’de Gözaltında kaybolan Hasan Gülünay’ın ailesi ‘etkin soruşturma’ istedi.” Cumhuriyet; Yayınlanma 19-08-2013

 

“Kartal Direnişçileri Ölümsüzdür”, Aralarında Erol Özel yoldaşında olduğu devrimci tutsakların, “Maltepe Ölümsüzleri” hakkında suç duyurusunda bulundukları dilekçede aynı zamanda Ali Ekber Atmaca yoldaşın katledilmesini de teşhir ettikleri açıklama haberi; Partizan Dergisi, Ağustos 1992, Yıl1 Sayı2, Sayfa, 17
“TKP/ML Askeri Komisyonundan; Türk, Kürt ve Tüm Emekçi Halklarımıza: HALK AYAKTA TİKKO ATAKTA”, Ali Ekber Atmaca yoldaşın ölümsüzleşmesine dair bir bilgi;

Partizan Dergisi, Ağustos 1992, Yıl: 1 Sayı:2, sayfa 40

Ali Ekber Atmaca, Ölümler Kayıp ve İşlence, Semra Kardeşoğlu, KİP Bildirisi