“Bayrağınız Yere Düşmeyecek, Mevzileriniz Boş Kalmayacak”

“Bayrağınız Yere Düşmeyecek, Mevzileriniz Boş Kalmayacak”

21 Ekim gecesi, Dersim toprakları yine büyük bir çatışmaya; Ezenle ezilen, haklı ile haksız arasındaki bir hesaplaşmaya tanık oldu.

Ovacık(Pulur) ilçesinin Şahverdi mezrası, üç yiğit savaşçının kurşunlarıyla çınladı. Gecenin sessizliği, üç devrimcinin zalimler ordusuna karşı hesap soran namlularıyla bozuldu. Üç Partizan, yüreklerinde ezilen halkımızın tüm acı ve öfkesini kuşanarak faşizme meydan okudu.

Bir saat boyunca kanlarının son damlasına kadar çatışarak direnişi büyüten yoldaşlarımız öncüllerinden devraldıkları bayrağı onurla dalgalandırdı. Tıpkı onlardan önce Dersim’in her karış toprağını kanlarıyla sulayan yiğit yoldaşları gibi, Cengiz, Hakan ve Özgüç’te geleneğimize yaraşır bir şekilde direnişi büyüterek, ona yeni halkalar ekledi.

Partimizin 42 yılı aşan mücadele, direniş ve savaş tarihinden aldıkları güçle tetiğe basmış, şanlı tarihimize yeni bir ilham kaynağı olmuştur. Özgüç yoldaş, çatışmada yaralı bir şekilde esir düşmüş düşmanın gece boyunca uyguladığı ağır işkenceler karşısında Kaypakkaya yoldaştan devraldığı “ser verip sır vermeme” geleneğini sürdürmüştür. Faşist cellatlar işkence tezgâhından geçirdikleri yiğit devrimcinin direnişi karşısında yenilmiş, acizliklerini Özgüç yoldaşı katletmekte bulmuştur. Özgüç yoldaşın direnişi haykıran sesine, dost, düşman, son nefesine kadar halkımıza, devrime ve partimize olan bağlılığına dağlar, ovalar şahittir.

Üç yiğit devrimci bize şanlı bir direniş meşalesi devrederek ölümsüzler katındaki müstesna yerlerine doğru yola çıkmış, her biri birer özgürlük nişanesi olarak gökyüzünde yıldızlar arasındaki yerini almıştır.

Yoldaşlar!

Faşist diktatörlük büyük bir çıkmaz ve çaresizlik içindedir. 7 Haziran seçimlerinde emekçi yığınlardan yedikleri şamarın intikamını almak adına gözaltı ve tutuklama, infaz ve katliam politikasında ivmeyi yükseltmiştir.

Faşizm hemen her alanda Kürt halkımızın, çeşitli inançlardan ezilenlerin kazanımlarına; özgürlük ve demokrasi mücadelesine yönelik kapsamlı bir faşist kuşatma ve saldırı furyasını yaşama geçirmiştir. Bu yolda gözünü kan bürüyen TC devleti, tarihinde sayısız örneği bulunan vahşi katliamlarına yenilerini eklemiştir.

Kürt ulusunun, ezilen yığınların yükselen mücadelesi göstermektedir ki, faşist zulüm önümüzdeki günlerde daha da yükselecek; Devlet, saldırı, gözaltı ve tutuklama ile kitle katliamlarına daha fazla yönelecektir.

Saldırıyorlar zira büyük bir korku içindeler! Saldırıyorlar çünkü başta Kürt halkı olmak üzere ezilenlerin kabaran öfkesi onların kâbusu! Katlediyorlar çünkü Türk, Kürt uluslarından çeşitli milliyet ve mezheplerden emekçi yığınların bilincinde büyük bir prestij kaybına uğramış, inandırıcılıkları sarsılmış ve giderek toplumdan tecrit olmuşlardır!

Saldırıyorlar çünkü tüm politikalarına savaş stratejilerine, teknolojik üstünlüklerine rağmen yurtsever ve devrimci, ilerici güçlerin direnişi ve mücadelesini bitiremiyorlar. Direniş, tüm saldırılar ve katliamlara karşın kesintisiz bir şekilde devam etmekte ve giderek büyümektedir! Direniş, kan ve can bedeli büyük bir emek ve özveriyle; halkımıza, devrime duyulan sarsılmaz bir inançla ilmek ilmek örülmektedir.

Cengiz, Hakan ve Özgüç’ün Dersim’den coğrafyamıza dalga dalga yayılan ve umudumuzu büyüten öyküsü, direnişin nasıl örüldüğüne açık bir örnek olmuştur. Üç yiğit devrimci, mücadeleye Komsomolumuz saflarında başlamış, görevlerine partimizin çağrısıyla gerilla alanında, halk ordusu saflarında devam etmiştir. Her biri Gençlik Birliğimizin gelişmesinde, görevlerini layıkıyla yerine getirmesinde, halk gençliğinin Komünist öncüsü olma iddiasını yaşama geçirmesinde büyük bir özveri ile hareket etmiştir.

Cengiz yoldaş GB’mizin 2000’lerden bugüne kadarki tarihinin doğrudan bir öznesi, inisiyatif alan sorumluluklardan kaçmayan ve giderek önderleşen bir parçası olmuştur. 2. Kongremizden sonra GB’mizin halk gençliğine yönelik sorumluluklarının yerine getirilmesinde yönetici düzeyde görev almıştır. Cengiz yoldaşı, daima mücadeledeki mütevazı duruşu, bitmek bilmeyen öğrenme azmi ve daime örgütü düşünen, onu büyütmek ve geliştirmek için kafa yoran haliyle hatırlayacağız.

Partimizin bölgedeki faaliyetleriyle devrimci düşüncelerle erken yaşta tanışan Hakan yoldaş, kısa sürede GB saflarında örgütlenmiştir. Kısa sürede hızlı bir gelişim gösteren Hakan yoldaş, düşman karşısındaki duruşu ile tüm Komsomolculara örnek olmuştur. Düşmanın baskılarının çok yoğun olduğu bölgede, çoğu zaman tek başına kalmasına karşın mücadeleden vazgeçmemiş, pusulası daima örgütümüz, partimiz olmuştur. Yoldaşı, baskı ve gözaltılarla yıldıramayan düşman, çareyi bölgeye yönelik bir operasyonla militanlarımız ve taraftarlarımızı tutuklamakta bulmuştur.

Güleryüzlü ve sempatik kişiliği, gelişmeye açık özelliği ile Hakan yoldaş, GB içinde en sevilen yoldaşlardan biri olmuştur. GB’mizin ve partimizin faaliyetinin bölgede örgütlenmesinde yoğun bir emeği olmuştur.

Devrimci düşüncelere sahip bir aile ortamında büyüyen Özgüç yoldaş, GB faaliyetimizle tanışmasından bir süre sonra faaliyet yürüttüğü devrimci örgütten ayrılarak GB’mizde örgütlenmiştir. Gençlik faaliyeti içinde Özgüç yoldaşın en fazla öne çıkan yanı düşmana karşı duyduğu öfke olmuştur. Düşmana darbe indirmek, onu geri püskürtmek Özgüç yoldaşta doğal bir davranıştı. Bu yüzden Ankara’da çatışma ve direniş denildiğinde ilk akla gelen Özgüç yoldaş olmuştur.

Yoldaşlar!

GB saflarından gerillaya katılan ve ölümsüzleşen üç yoldaşımız bize büyük bir emanet bırakmıştır! Cengiz, Hakan ve Özgüç’ün bize vasiyeti, GB’mizi büyütmek, halk gençliğinin Komünist öncüsü olma iddiasına daha fazla yakınlaştırmak ve halk gençliğinin örgütlenmesinde daha cüretli ve güçlü adımlar atmaktır!

Cengiz, Hakan ve Özgüç’ün çağrısı, örgütle nefes alıp vermek, onunla yaşamak ve onu büyütmektir. Cengiz, Hakan ve Özgüç, savaşın yükseltilmesi, düşmanın korkularının büyütülmesi, umudun ve direnişin geliştirilmesi çağrısıdır!

Bayrağınız yere düşmeyecek, mevzileriniz boş kalmayacak, silahlarınız elden ele dolaşacak, türküleriniz dilden dile yaşayacaktır!

Cengiz, Hakan ve Özgüç Yoldaşlar Ölümsüzdür!

Halk Savaşçıları Ölümsüzdür!

Savaş, Öğren, İlerle, Gücümüz TMLGB!

Yaşasın Partimiz TKP/ML Halk Ordusu TİKKO!

TKP/ML TMLGB MK

Ekim 2015