TKP/ML ve YKP(ML)’den Ankara Katliamı İçin Ortak Açıklama

Katliamcı Türk devletini lanetleyelim!

Onlarca eylemcinin hayatlarına ve aralarında ağır olmak üzere yüzlercesinin de yaralanmasına neden olan katliam saldırısının sorumlusu faşist Türk devleti, Erdoğan ve onun hükümetidir.

Devrim şehitleri, Türkiye devrimci hareketinin ve dünya devrimci hareketinin kahramanlarıdır ve verilecek mücadelelerinde yol göstericileridir.

Yunanistan ve Türkiye halklarını, bütün ilerici ve devrimcileri, Ankara faşist rejimini kınamaya ve aynı zamanda Türkiye halkıyla devrimci dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

Türkiye Kürdistan’ında Türk devletinin halka yönelik katliamcı saldırılarını lanetlemeye çağırıyoruz.

Hayatlarını kaybeden, yaralanan ve diğer eylemciler, Kürt coğrafyasında Kürt ulusuna yönelik gerçekleştirilen katliamlara ve Orta Doğu’da barışın sağlanması için verdikleri mücadeleden dolayı kanlı saldırıya maruz kaldılar.

İşçiler, emekçiler, gençler,

Suriye’de ve genel olarak Orta Doğu’da bir yanda ABD ve NATO emperyalistlerince, diğer yandan ise Rusya emperyalizmi tarafından, bölgenin kontrolü ve egemenliği uğruna gerçekleştirilen askeri müdahaleler, çok daha kritik aşamalara ulaşmıştır. Ülkeleri parçalamaktadırlar ve halklara ölüm kusmaktadırlar ve bu gün gibi aşikardır. Buna karşın bölge halklarının, Türkiye ve Yunanistan haklarının anti-emperyalist mücadeleyi ve dayanışmayı daha da güçlendirmeleri de bir o kadar zaruridir.

Bölge ülkelerinin devrimci ve ilerici güçlerinin emperyalist güçlere ve onların yerli uşaklarına karşı ortak mücadeleyi güçlendirmeleri görev olarak önümüzde durmaktadır.

KAHROLSUN EMPERYALİZM VE FAŞİZM!

YAŞASIN HALKLARIN MÜCADELESİ!

 

TKP/ML-Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist

YKP (M-L)-Yunanistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist) 

14 Οκτωβρίου, 2015