Davut Kirman

Davut Kirman

Ölümsüzleştiği tarih: Nisan 1998

Davut Kirman yoldaşımız 1950 Artvin Şavşat doğumludur. Gürcü milliyetindedir. 1980 öncesinde gençlik yıllarında bulunduğu çevrenin etkisiyle dönemin devrimci örgütlerinden biri olan Devrimci Yol çevresinde faaliyet sürdürmüştür.

1980 Askeri Darbesi sonrasında kamu emekçisi olarak çalışmaya başlar. Kamu emekçisi olarak T. Kürdistanı’nda çalıştığı dönemlerde Devrimci Yol için faaliyetlerde bulunur, yeri ve zamanı geldiğinde diğer devrimci örgütlere de destek vermekten asla çekinmez.

Davut Kirman yoldaş bu süreçte partimiz TKP-ML’nin görüşleriyle tanışır ve gerilla savaşından etkilenir. Partimizle ilişkileri sıklaşır. Kamu emekçisi olarak tayini Nevşehir Şereflikoçhisar’a çıkmış ve oraya yerleşmiştir. Bu dönemde Partinin önderliğinde gerçekleştirilen Nevşehir Hapishanesi’ndeki özgürlük eyleminden sonra Partinin olanaklarını sunması istemine tereddütsüz yaklaşmış ve 15-16 firariyi aylarca tanıdığı kitle ilişkilerinde barındırmış, onların tüm ihtiyaçlarını karşılamıştır.

Bu dönemden sonra Davut Kirman ile görüşen Partizanların tutsak düşmesiyle kısa bir kopukluk yaşanmış ancak onun içindeki devrime olan bağlılık asla kaybolmamıştır.

1995-96 yıllarında tekrar kurulan ilişkilerde sağlığından çok şey kaybetmiş olmasına karşın Partiye ve devrime olanak sunma noktasında hiçbir şey kaybetmemiştir.

Davut Kirman yoldaş kanser hastalığının onu günbegün kemirmeye başladığı bir dönemde, düşmana esir düşmüş, ama ona teslim olmamıştı.

Ankara Ulucanlar Hapishanesi’ndeki tutsaklık aylarında sağlığı tamamen bozulmasına rağmen o, bunu dert etmeyerek tutsakların “Davut amcası” olarak gönüllerinde taht kurmuştur.

Tahliye olmasının ardından Nisan 1998’de yaşamını yitirmiştir.

Davut Kirman yoldaş ölümsüzleştiğinde TKP-ML taraftarıydı.