DKP/Birlik-Kadın Komünarlar: TKP-ML Komünist Kadınlar Birliği’ne

 TKP-ML Komünist Kadınlar Birliği’ne

Merhaba Yoldaşlar,

Komünist Kadınlar Birliği’nin Kuruluş Kongresini gerçekleştirerek özerk kadın örgütünüzü inşa etmenizi, kadın özgürlük mücadelesine güç katacak bir adım olarak kutluyoruz.

Kadınlar, artık patriyarkal kapitalizmin kendilerine çizdiği hayatı yaşamak istemiyor. LGBTİ+lar, ancak görünmezlik pelerinine sarılarak nefes alabilecekleri bir dünyayı istemiyor. Dünyanın her bir yerinde haykırıyor kadınlar; emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz üzerinde kimse söz sahibi olmasın diyedir bu kavgamız! Cinsiyetçi ve heteroseksist bir dünyanın içine hapsedilmeye karşı itirazlar sese, ses isyana dönüşüyor. Biz devrimci kadınlar, bu isyanı coşkun bir nehir misali devrime akıtmak için, mücadelenin her cephesinde en önde yer alıyor, mücadeleyi yükseltiyoruz.

Kongreniz, bu mücadelenin ileri taşınmasının bir adımıdır. Özerk kadın örgütünüz, evde, sokakta, iş yerinde, okulda, yani yaşamın her alanında inşa edilen erkek dünyaya, bu dünyanın koruyucusu ve kollayıcı olan patriyarkal kapitalist sisteme karşı sesini yükselten, ölümü pahasına itiraz eden, mücadele eden kadınların; kendisi olarak yaşamak için bir varoluş mücadelesi veren LBGTİ+ların kavgasına güç katacaktır.

Bir büyük buhranın içinde sınıfsal, toplumsal, ulusal ve cinsel çelişki ve çatışmalarla sarsılıyor dünya. Kuşkusuz cins ve sınıf mücadelelerinin iç içe geçerek keskinleştiği bu dünyada, 21. yüzyıl devrimleri, aynı zamanda kadın devrimleri olacaktır. Ve bulunduğumuz coğrafya, dünyayı sarsacak devrimci dalganın ve devrimlerin beşiği durumundadır.  Bu zaman ve mekanda, sınıfsız, sömürüsüz, cins ayrımsız bir dünyanın yolunu açacak devrime birlikte omuz veriyor olmanın kıvancıyla, kadın yoldaşlığımızın sıcaklığıyla, kadın özgürlük mücadelesinde ileri doğru atılmanın ifadesi olan Kuruluş Kongrenizi selamlıyoruz.

DKP/Birlik-Kadın Komünarlar

11 Mayıs 2023