Dursun Çaktı

Dursun Çaktı

Ölümsüzleştiği tarih: 25 Şubat 2021

Dursun Çaktı yoldaşımız, 01.10.1956 tarihinde Dersim’in Hozat ilçesi Peyik köyünde dünyaya geldi. O da binlerce çocuk gibi Dersim katliamının acı anılarını dinleyerek büyüdü.

Yoksul bir Kürt ailesinin çocuğu olarak bir yandan okula giderken diğer yandan da tatillerde Elazığ’da babasının yanında çalışmaya başladı. Emekçi bir yaşamı daha çocuk yaşta öğrenmeye başlayan Dursun Çaktı, yaşamını yitirene kadar da hep emekçi biri oldu.

Dursun Çaktı 1972 yılında Almanya’ya geldi. Ulm şehrine yerleşti. Burada çeşitli fabrikalarda çalıştı. Genç yaşta devrimci düşüncelerle tanıştı. Sosyal faaliyetlere ilgisi giderek artan yoldaşımız bir grup ilerici ve devrimci arkadaşıyla birlikte Ulm bölgesinde çeşitli kitle örgütlenmelerinin kurulmasında yer aldı ve önderlik etti. Avrupa çapında faaliyet gösteren çeşitli demokratik kitle örgütlerinin faaliyetlerine aktif olarak katıldı, yönetimlerinde yer aldı. Bu örgütlenmelerin mücadelesinde ve gelişiminde büyük emeği oldu.

Dursun Çaktı yoldaş 1980 öncesi Partimizle tanıştı. Kaypakkaya yoldaşın düşüncelerini kendisine her zaman rehber aldı. Türkiye’de Demokratik Halk Devrimi’nin gerçekleşme stratejisini komünist önder Kaypakkaya yoldaşın ortaya koyduğu stratejiyle olacağına olan inancını hep korudu. Kendisini geliştirmede kolektif ve bireysel çalışmaya her zaman önem verdi. Okuyan, araştıran, sorgulayan biri olarak çevresindeki birçok gencin devrimci olmasında büyük emeği oldu. Her zaman örnek biri olarak gösterildi. O, bu düzende tek başına kurtuluşun bir mutluluk getirmeyeceğini bilen biriydi. Kazandığını paylaşan, ihtiyacı olanla paylaşan, yardım eden biri olarak hiçbir zaman mülkiyetin esiri olmadı. Bir “kitle insanı”ydı. Bulunduğu alanda kitlelerin doğal önderi idi. Sözü dinlenen, ciddiye alınan biri olarak, nerede bir sorun varsa, insanlar çözümü yoldaşımıza başvurmada bulmuşlardır. Tüm devrimcilerin Dursun abisi olarak, sevilen ve saygı duyulan bir devrimci oldu.

Dursun yoldaş gelişmeye açık, görev almada çekinmeyen, fedakar, paylaşımcı biri olarak her zaman örnekti. Bulunduğu alanda son yıllara kadar her zaman sorumluluklar aldı. 25 Şubat 2021 tarihinde yakalandığı hastalığa bağlı olarak Almanya Ulm şehrinde ölümsüzleşti.

Dursun Çaktı yoldaş, TKP-ML taraftarıydı.