Filipinler Komünist Partisi: Marcos affı büyük bir sahtekarlıktır!

Marcos affı büyük bir sahtekarlıktır!

Marco Valbuena | Baş Bilgi Sorumlusu | Filipinler Komünist Partisi

26 Kasım 2023  

Marcos’un af ilanı (Bildiri No 404) büyük bir sahtekarlıktır! Filipinler Komünist Partisi (FKP) ve onun önderliğindeki tüm devrimci güçler Marcos affını kınamakta ve reddetmekte, Marcos rejimi altındaki emperyalist tahakküm, zulüm, yolsuzluk ve baskıya son vermek için devrimci silahlı mücadeleyi yükseltme konusundaki sarsılmaz kararlılıklarını ilan etmektedir.

Marcos’un sahte affı “barış, birlik ve uzlaşma” arayışında olduğunu iddia etmektedir. Ancak gerçek, adil ve kalıcı barış ancak iç savaşın köklerine -yaygın sosyal adaletsizlik ve gerçek ulusal özgürlük eksikliği- inilerek sağlanabilir. Oysa Marcos’un af aldatmacası, halkın davasına ihanet edip sömürücü ve zalimlere boyun eğenleri ödüllendirerek Filipin halkını pasifize etmeyi amaçlamaktadır.

Marcos’un af ilanı, şu anda Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP), Filipin Ulusal Polisi (PNP) ve Ulusal Görev Gücü (NTF)-Elcac’ın aktif işbirlikçileri olan ve kendilerini aşağılayıcı bir şekilde “eski isyancılar” olarak adlandıran sadece birkaç karşı devrimci haine fayda sağlamak için özel olarak hazırlanmış bir programdır. Bu dönekler, ihanet ettikleri Filipinli kitlelerin ve onların şehitlerinin kanıyla sulanmış bu hediyeyi faşistlerden kabul ettikleri için son derece alçaktırlar. En büyük kınamayı hak etmektedirler. Halkın davasına yaptıkları kanlı ihanet sonuçsuz kalmayacaktır.

Marcos affı bir sahtekarlıktır ve başka bir zorbalık aracı haline gelmeye mahkumdur. “Siyasi inançları doğrultusunda işlenen suçlar” kapsamına “yasadışı toplanma”, “yasadışı örgütlenme”, “yasadışı ifadeler” ve benzerlerinin de dahil olduğunu ilan ederek temel demokratik haklar için bir tehdit oluşturmaktadır. Geçmişte bu sözde ceza kanunu ihlalleri, insanları tehdit etmek ve barışçıl bir şekilde toplanma hakkı ve ifade özgürlüğü gibi temel hakları kısıtlamak için defalarca kullanılmıştır. Marcos’un af aldatmacası, asker ve polisin daha fazla sayıda siyasi mahkumu, askeri ajanlara dönüştürmeye zorlayabilecekleri yanlış inancıyla kaçırmasına ve gözaltına almasına yardımcı olmaktadır.

Marcos affı, daha önceki tüm dolandırıcılıklar gibi bir başka sağmal inek olan büyük bir sahtekarlıktır. Denetlenmeyen “toplumsal geçim” programları için ayrılan birkaç milyar peso olmasa bile yüz milyonlarca peso, bürokratların ve askeri görevlilerin ceplerini doldurmaktadır. Bu büyük miktardaki kamu fonlarına erişmek için askeri ve polis güçleri sivilleri zorla “teslim olanlar” ya da “eski isyancılar” olarak askere alıyor ve bölgelerin “isyandan arındırılmış” olduğunu iddia ediyor.

Af programı, devrimci hareketi “bölme ve fethetmeye” yönelik boş bir girişimdir ve geçmişteki tüm sömürgeciler ve tiranlar tarafından kullanılan eski ve yıpranmış bir taktiktir. Marcos, halka karşı devlet terörizmi uygulayarak onları isteklerinden vazgeçmeye zorlayabileceğini düşünecek kadar kendini beğenmiştir. Marcos’un silahlı kuvvetleri ve polisi yargısız infazlar, katliamlar, adam kaçırmalar, işkenceler, zorla kaybetmeler, uzun süreli siyasi gözaltılar, havadan bombalamalar, pusular ve diğer ağır insan hakları ihlallerini gerçekleştirdikçe, insanlar haklarını ve çıkarlarını savunmak için verdikleri mücadelede daha fazla birlik oluyorlar.

Kendisi de faşist diktatörlüğün velinimeti olan ve emrindeki silahlı kuvvetler ve devlet ajanları tarafından iğrenç savaş suçları ve uluslararası insan hakları ihlalleri mutlak bir cezasızlıkla işlenen Marcos tarafından af teklif edilmesi Filipin halkının ahlakıyla çirkin bir şekilde alay etmektir. Marcos yönetiminde her gün, ordu ve polis ajanları silahlarını, ekonomik saldırı ve mülksüzleştirmeye karşı, çıkarlarını sadece seslerini ve çıplak ellerini kullanarak savunan silahsız insanlara doğrultuyor.

Filipin halkı, ABD-Marcos rejimi altında artan yabancı yağması, yolsuzluk, hızla yükselen fiyatlar ve köle gibi ücretler nedeniyle kötüleşen acılar, toprak gaspı, yaygın işsizlik ve geçim kaynaklarının mülksüzleştirilmesi, yolsuzluk ve siyasi baskı ile karşı karşıyadır. Bu kötüleşen ekonomik ve siyasi koşullar Filipin halkını direnmeye ve haklarını ve refahlarını savunmaya zorlamaktadır.

Marcos’un af ilanı, militan bir mücadele yolunda yürüyecek olan işçi ve köylülerin ayakları altında çiğnenecektir. Halkın devrimci silahlı mücadele yürütme ve halk savaşını her zamankinden daha büyük bir enerjiyle ileriye taşıma kararlılığı karşısında boş bir kağıt parçası olarak kalacaktır.

Englısh: https://philippinerevolution.nu/statements/marcos-amnesty-is-a-big-sham/