Filipinler Komünist Partisi: Yoldaş Josephine Mendoza’ya En Yüksek Saygı

 Yoldaş Josephine Mendoza’ya En Yüksek Saygı: Büyük Bir Proleter Lider ve Parti Kadrosu

Kamu Bilgilendirme Ofisi | FKP Güney Tagalog Bölge Komitesi | Filipinler Komünist Partisi

15 Kasım 2023

10 Kasım 2023’te Parti Merkez Komitesi üyesi ve Partinin Güney Katagalugan’daki Bölge Komitesi’nin ikinci ikinci sekreteri Yoldaş Josephine Mendoza vefat etti. Bölgedeki tüm Parti onun ölümünün yasını tutuyor. 59 yaşında olmasına rağmen, Partinin ilkelerinin Filipin halkı açısından büyüklüğüne ve doğruluğuna olan inancı sarsılmamıştır. Hayatının kırk yılı aşkın bir kısmını devrime, bölgenin kırsal ve kentsel alanlarındaki ezilen ve sömürülen kitlelere hizmet etmeye adadı.

Partinin davasına ve devrimci ulusal demokratik harekete olan bu sarsılmaz bağlılığı, onun tüm zorluklara ve fedakarlıklara katlanma ve halkın emperyalizmin, feodalizmin ve bürokrat kapitalizmin pençesinden kurtuluşu için hayatını sunma konusundaki demir ve ateşli kararlılığını güçlendirdi. Ömrünün son anına kadar hastalık döşeğinde yatarken dahi faaliyeti ve yoldaşları için endişe duymuştur.

Parti, Ka Josephine, Partide seçtiği isim Yoldaş Victoria Mirayan’ın ailesine, çocuklarına ve akrabalarına saygılarını sunmaktadır. Ancak o; kitleler ve yoldaşlar tarafından farklı zamanlarda kullandığı farklı isimlerle daha iyi tanınır: Mindoro Occidental’daki köylü kitleleri arasında Yoldaş Nene’ydi; Mindoro Oriental’deki Mangyan yerlilerine ve kitlelerince Marta ve Luisa; şehirdeki demokratik hareketteki yoldaşlar, kitleler ve müttefiklerce; Minerva ve Sandy; Merkez Komite düzenli üyeliğine seçildiği İkinci Parti Kongresi’nde Ka Raki.

Ka Sandy’nin vefatından dolayı Partinin ve yoldaşların duyduğu üzüntü ölçülemez. Parti ve devrim büyük bir proleter liderini ve örgütleyicisini, adanmış kadrosunu ve sevgi dolu yoldaşını kaybetti.

Ka Sandy, çalışmaya olan yüksek bağlılığı, ayrıntılarda titizliği ve Partinin kendisine verilen görevleri özenle yerine getirmesi nedeniyle, kendisiyle birlikte faaliyet yürütenler tarafından ilham alınıyor ve ona saygı duyuluyordu. Onun liderliğinde yetişen sayısız kadro onun tarafından eğitildi. O büyük bir propagandacı, ajitatör ve eğitimciydi. O her zaman Partinin birliğini destekledi ve özellikle tüm Partinin hizipçi hainlerin bölünmelerine, yaşam mücadelesi verdiği bir dönemde, her türlü bölücü eğilime karşı kararlılıkla direndi. Yoldaşlarını önemser ve her zaman kendisinden çok yoldaşlarının refahına, sağlığına ve ihtiyaçlarına önem verirdi. Bu fedakar niteliği, Partiye ve harekete gösterdiği koşulsuz bağlılık ve sevgi, yoldaşlarının onu sevmesine, saygı duymasına ve örnek almasına yol açtı.

Ka Sandy, 1980’lerde ABD-Marcos diktatörlüğüne karşı patlak veren mücadelelerin bir ürünüydü. Okulda gerçeklerin farkına vardı ve 1982’de Kabataang Makabayan’a (Yurtsever Gençlik çn.) katıldı. 1984’te Partiye Aday Üye oldu ve iki yıl sonra yemin ederek göreve başladı. 1986 yılında Parti Asil Üyesi oldu. 1984 yılında gençlik yıllarında Yeni Halk Ordusu’na katıldı ve 1994 yılına kadar Mindoro’nun gerilla bölgesinde faaliyet göstermeye devam etti. Burada propaganda-eğitim kadrosunun bir üyesi olarak; Alab gazetesinin yazarı ve yayın kurulunda, adanın özel ittifakı ve finansının sorumlusu; saha komitesi üyesi ve daha sonra Mindoro Adası Komitesi’nin bir üyesi olarak çeşitli görevleri yerine getirdi.

1994 yılında Mindoro dışında bölgesel bir göreve atandı. Isasia, Palawan’daki gerilla bölgesinin hazırlığını yapmak ve başlatmak için gönderildi. Kendisine ihtiyaç duyulan başka bir göreve nakledilmeden önce burada üç gerilla bölgesi kurmayı başardı ve Palawan’daki Ada Komitesinin ikinci sekreteri oldu.

Ka Sandy, Partinin onu tıkanmaları onarmak ve açmak için örgütün sorunlu bölümlerine göndermesiyle kriz yönetiminde olağanüstü verimliliğini kanıtladı.

Onun rolü, İDKP (İkinci Büyük Düzeltme Hareketi çn.) döneminde Partinin TK’de (Tagalog Katagalugan çn.) güçlenmesi aşamasında bölgedeki şehir mücadelelerin yeniden canlandırılmasında etkili oldu. 1997’de Asya’da mali krizin patlak vermesi sırasında Güney Tagalog’dan Manila’ya ilk uzun yürüyüşün örgütlenmesine ve ardından Estrada, Arroyo, B.S., Aquino ve Duterte’nin birbirini izleyen yönetimleri sırasında Güney Tagalog’ya şehirlerindeki büyük ölçekli protestolara ve kitlesel eylemlere öncülük etti.

Estrada’yı devirme mücadelesi sırasında, Güney Tagalog’dan kitlelerin Manila’daki kitlesel seferberliklere akmasını ve ülkenin başkentinde EDSA’da (Halk Gücü Devrimi olarak da adlandırılan ve halkın Filipinler Manila’da Epifanio delos Santos Bulvarı’nda -EDSA-, 22-25 Şubat 1986 tarihler arasında 3 gün boyunca eylemlerle Marcos Diktatörlüğünü devirmesi. çn.) olgunlaşan eylemlere merkezi güçlerin ve işçi ve köylü kitlelerinin katılımını yönetti. Yoksul Halkın Erap’i Devirmek İçin Yürüyüşü (İkinci EDSA Devrimi denilen 17–20 Ocak 2001 tarihleri arasında 3 gün süren eylemler. çn) ve ardından gelen yürüyüşler ve protesto kampları, koordineli protestoları güçlü bir şekilde teşvik eden hareketlerde öne çıktı.

Güney Tagalogya’da faşist Filipinler Ordusu ve devlet tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinin başkentte gündeme getirilmesinde önemli katkıları oldu. Cellat Palparan’ın saldırısı ve Arroyo rejiminin OBL I ve II çerçevesinde Calabarzon’da gerçekleşen devlet faşizmine karşı binlerce kitleyi güçlü bir şekilde faşizme karşı savaşmak için harekete geçirilmesine önderlik ederek, protesto kamplarının ve çeşitli kitle eylemlerinin başlatılmasını doğru bir şekilde yönetti.

BS Aquino Jr. iktidarına, Oplan Bayanihan’a, ABD’nin ülkeye askeri müdahalesine, siyasi tutsaklara yönelik saldırılara, rejimin büyük  maden ocakları ve büyük altyapı projeleri sonucunda doğanın ve insanların geçim kaynaklarının tahrip edilmesine, Palawan’daki Oyster Bay’de ABD deniz üssünün inşasına ve daha pek çok şeye karşı Güney Tagalogya’da kitlesel mücadelelerin ve kampanyaların örgütlenmesine öncülük etti.

Duterte’nin iktidara gelmesinin ardından, ilerici ve demokratik hareket ve örgütlere yönelik Filipinler Silahlı Kuvvetleri, Yürütme Kararı 70, Terörle Mücadele Kanunu (ATL) ve Ulusal Görev Gücü-ELCAC saldırılarının şiddeti konusunda kamuoyu oluşturmak için büyük mücadeleler gerçekleştirilmesine öncülük etti. Küçük ya da büyük her mücadeleyi dikkatle takip etti ve halk düşmanlarıyla doğrudan karşı karşıya gelen güçlere yol göstermek için zamanında talimatlar vermekte zaman kaybetmedi.

Günlerce yaşam mücadelesi verirken hala görevleri ve yoldaşlarını düşündü. Refakatçisi onu sakinleştirmek için “görevler hakkında endişelenme ve her şeyin düzene gireceğinden emin ol, çünkü geride bıraktığın sorumlulukları devralacak ve üstlenecek birçok kişiyi zaten eğittin” dedi.

Ka Sandy’nin hayatı kitleler ve devrim için büyük acılarla doluydu. Zamanla, Parti’ye ve devrime yaptığı katkılar ve Güney Tagalogya bölgesindeki demokratik kitle hareketinin ilerletilmesi ve canlandırılmasındaki özel rolü hatırlanacaktır.

Ka Sandy’nin Büyük Anısı Çok Yaşasın!

Yoksulluğu Devrimci Cesarete Dönüştürün!

Yaşasın Filipinler Komünist Partisi!

Yaşasın Devrim Ve Filipinler Halkı!

Link: https://philippinerevolution.nu/statements/pinakamataas-na-pagpupugay-kay-kasamang-josephine-mendoza-isang-mahusay-na-proletaryong-lider-at-kadre-ng-partido/