Filipinler Komünist Partisi’nden Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’e Mesaj

Filipinler Komünist Partisi’nden Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’e Mesaj

Filipinler Komünist Partisi (FKP) ve Yeni Halk Ordusu (YHO), 21-27 Eylül tarihleri arasında bir haftalık kutlamalarla 17. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Hindistan Komünist Partisi’ne (Maoist) en sıcak devrimci dayanışmasını iletiyor. FKP ve tüm devrimci güçler, Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu’nun (HKGO) kızıl savaşçıları ve Hindistan işçileri ve köylüleri ile HKP (Maoist)’in devrimci zaferlerini kutluyor.

FKP, HKP (Maoist) Hindistan’daki halk savaşını ilerletmek için zorluklarla yüzleşmek ve tüm engelleri aşmak konusundaki derin ve kararlı kararlılığından ilham alıyor. Gerçekten de Filipinler’deki FKP ve devrimci güçler, Hindistan devrimci cephesindeki gelişmeleri ve HKP (Maoist)’in gerici egemen sınıfların en şiddetli saldırılarına karşı koyma çabalarına nasıl öncülük ettiğini faşist Modi rejiminin 2022 yılına kadar Hint Devrimi’ni ezmek için ilan edilen amacını nasıl boşa çıkardığını her zaman takip ediyor.

FKP, HKP (Maoist)’in tüm liderlerini ve kadrolarını, HKGO’nun komutanlarını ve savaşçılarını ve Hindistan’ın devrimci kitlelerini sıkıca selamlıyor. Devlet terörü ve devlet destekli dinsel aşırılıkçılık tarafından öldürülen tüm devrimci şehitlere ve protestocu çiftçilere, kitle liderlerine ve eylemcilere saygılarımızı sunuyoruz. Hindistan’daki ezilen ve sömürülen sınıflar ile küçük ve orta burjuvaziye sonsuz ızdırap getiren, emperyalizmi, feodalizmi ve komprador bürokratik kapitalizmi ve bunların meydana getirdiği çürümüş yarı-sömürge ve yarı feodal sisteme karşı mücadelelerine devrimci proletaryanın komünist parti aracılığıyla önderlik etmesine minnettardır. Marksist-Leninist-Maoist güçlerin birleşmesinden doğan HKP (Maoist), kuruluşundan bu yana, Hindistan’da yeni demokrasi ve sosyalizm mücadelesine liderlik etme kabiliyetini ve kararlılığını kanıtladı. Şu anda faşist Modi rejimine karşı Hindistan halkına haklarını ve çıkarlarını savunma mücadelesinde öncülük ediyor.

HKP (Maoist)’in Hindistan’daki geniş köylü kitlelerini, büyük şirketlerin köylüleri iflasa ve açlığa sürüklemek ve topraklarını almak için tarımsal emtia fiyatlarını manipüle etmelerini sağlayacak neoliberal tarım yasalarına karşı mücadelelerinde nasıl desteklediği ve yönlendirdiğini görmekten memnunuz. Milyonlarca Hintli köylünün geçen yılın sonlarından bu yana verdiği kitlesel mücadeleler, çaresizlik koşullarının nasıl kitlesel eyleme dönüştüğünü göstererek dünya çapında yankı buldu. Başarılı kitle mücadeleleri, Filipinler ve diğer ülkelerdeki köylü kitleleri için bir ilham kaynağıdır. HKP (Maoist), Adivasi veya yerli halk kitlelerini atalarının topraklarını madencilik ve “kalkınma” projelerinin saldırganlığına karşı savunma mücadelesini başarılı bir şekilde uyandırmaya ve yönlendirmeye devam ediyor. Gerici egemen sınıflar tarafından uzun süredir ihmal edilen Adivasiler, devrim yapacak bir güç buldular. HKP (Maoist) ayrıca geniş işçi kitlelerini, kadınları, Dalitleri (alt kast), gençleri, ilerici aydınları ve diğer ezilen sınıflar ve kesimlerin refahlarını ve demokratik haklarını savunma mücadelesinde uyandırmaya, örgütlemeye ve seferber etmeye devam ediyor. Bunlar devrim yoluyla tüm Hint sosyal sistemini dönüştürme mücadelesiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.

Hint gerici sınıfları, halkın HKP (Maoist) liderliğindeki devrimci direnişinin yükselişi tarafından tehdit ediliyor ve dehşete düşüyor. Devrimcileri ve aktivistleri öldürmeye, muhaliflere zulme, yasadışı arama ve tutuklamalara ve diğer acımasız baskı biçimlerine başvurdu. Geçtiğimiz yıllarda, ezilen ve sömürülen sınıflara ve azınlık gruplarına yönelik faşist saldırıları hızlandırmak için “terörle mücadeleyi” ve etnik ve dini fanatizmi körükledi.

Hindistan’daki gerici devletin saldırılarının gaddarlığı, Rodrigo Duterte rejimi altında Filipinler’de gerici faşist devlet tarafından yürütülen devlet terörü hamlesinin acımasız ve zalimce bastırmasına benzer. Hem Modi hem de Duterte, halkın sömürüsünü yoğunlaştırmaya ve her iki ülkenin geniş kaynaklarını yağmalamaya çalışan emperyalist büyük şirketleri memnun etmek için 2022 yılına kadar halkın silahlı direnişine son vereceklerini ilan ettiler. Hint halkı gibi, Filipinler’deki ezilen ve sömürülen sınıflar ve kesimler de ulusal ve toplumsal kurtuluşun özlemini çekiyor.

Filipin halkı silahlı mücadele ve diğer direniş biçimlerini sürdürüyor. Filipinler Komünist Partisi’nin önderliğindeki Yeni Halk Ordusu, giderek genişleyen ve derinleşen bir kitle tabanı temelinde kapsamlı ve yoğun bir gerilla savaşı yürüterek uzun süreli halk savaşını sürdürmeye devam ediyor. Yaygın kitle çalışması yürütüyor, feodal karşıtı mücadeleler yürütüyor, devrimci kitle örgütleri kuruyor, özellikle genç köylülerden Kızıl savaşçılar toplayıp ve kırsalda siyasi iktidar organları kuruyor.

YHO birimleri, düşmanın silahlı kuvvetlerini kısmen yok etmek, silahlarını ele geçirmek ve halk ordusunu daha da güçlendirmek için kırsal da direnişin stratejik savunma aşamasının mevcut orta aşaması içinde büyük ve küçük taktik saldırılar düzenliyor. Şehirlerde halkın hakları ve refahı için savaşmak, yurtsever ruhunu harekete geçirmek ve emperyalist müdahaleye karşı mücadeleler vermek ve silahlı güçlere geniş siyasi destek sağlamak için işçiler, kent yarı proletaryası ve küçük burjuvazi arasındaki devrimci güçleri genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor.

Hint ve Filipin halkları, emperyalizme, feodalizme ve bürokrat kapitalizme karşı ortak mücadeleler yürütürken dayanışma bağlarını kurmalı ve güçlendirmelidir. Birbirlerinin mücadelelerinden ve zaferlerinden ilham almalılar. Birbirlerine, mücadelelerini sürdürmek ve tüm engelleri ve engelleri aşmak için özverili bir amaç için mümkün olan her türlü siyasi, manevi ve maddi yardımı sağlayabilirler. HKP (Maoist)’in 17. yıldönümü vesilesiyle, FKP, devlet terörü güçlerinin yoğun saldırılarına rağmen, halkın silahlı direnişini ve demokratik mücadelelerini ilerletme konusundaki güçlü kararlılığınıza hayranlığını ifade eder. Komünist partiyi ideolojik, politik ve örgütsel olarak güçlendirme programınızdan ilham alıyoruz. Hindistan’ın ezilen ve sömürülen sınıflarının kurtuluşunu sağlama amacına hizmet etmek için Marksizm-Leninizm-Maoizm’i desteklemek, teşvik etmek ve uygulamak konusunda olağanüstü bir kararlılık gösteriyorsunuz. Hindistan’da halk savaşını sürdürürken HKP (Maoist)’in güç kazanmaya devam edeceği şüphesizdir. HKP (Maoist)’in her başarısı, sosyalist ve yeni demokratik devrimin yeniden canlandığı bu dönemde uluslararası proletaryanın davasını ilerletmeye hizmet eder.

Marksizm-Leninizm-Maoizm’i sahiplenin, savunun ve ilerletin!

Yaşasın Hindistan Komünist Partisi (Maoist)!

Yaşasın Filipinler Komünist Partisi!

Yaşasın HKP (Maoist) ve FKP arasındaki proleter dayanışması!

Hindistan ve Filipinler’deki halk savaşına zafer!

Filipinler Komünist Partisi

17 Eylül 2021

Englısh: https://www.tkpml.com/message-from-the-communist-party-of-the-philippines-to-the-communist-party-of-india-maoist/?swcfpc=1